Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Các sếp ngân hàng rời khỏi 'ghế nóng' vì quy định mới của nhà nước

Các sếp ngân hàng rời khỏi 'ghế nóng' vì quy định mới của nhà nước

14/05/2018
Mức căn bản

Bank bosses leave ‘hot seats’ because of new state regulation

Big changes in key personnel have been among the hottest issues discussed at banks’ shareholders’ meetings this year.

From left: Vo Quoc Thang, Duong Cong Minh, Do Quang Hien

Vu Van Tien has resigned from his post as chair of AB Bank as confirmed at the bank’s 2018 shareholders’ meeting held on April 25.

Tien is also the chair and CEO of Geleximco, chair of An Binh Securities and chair of Thang Long Cement JSC.

He left his position at AB Bank to be able to continue holding posts in other corporations. 

The Credit Institution Law which took effect on January 15, 2018 stipulates that chairs and CEOs of credit institutions must not be chairs and members of board of management, CEOs, deputy CEOs, or have equivalent positions in other corporations at the same time. 

This is why many high-ranking executives now have to choose to continue their posts either in banks or in other corporations.

Vo Quoc Thang left his hot seat at Kien Long Bank after five years to continue to be the chair of Dong Tam Group. 

Meanwhile, to stay in the post of chair of Sacombank, Duong Cong Minh had to resign as the chair of four companies – Him Lam, Bao Long Sportswear, Xin Man Development and Lien Viet Securities.

Minh admitted that it was a difficult decision. “Honestly speaking, only at this moment am I sure I will devote myself to Sacombank. Previously, I did not know if I would stay or I would leave soon,” he told reporters on the sidelines of Sacombank shareholders’ meeting recently.

Do Quang Hien, who was chair of T&T Real Estate, also decided to leave the post to stay in SHBank. He said that 80-90 percent of his time was used to manage the bank.

Analysts said the banking system would see more bankers taking leave. The Law on Credit Institutions took effect three months ago, but there are still many people concurrently holding posts at banks and other businesses.

Nguyen Thi Nga, for example, is still chair of SeABank, chair of BRG Group and chair of a series of other companies, while Nguyen Thi Phuong Thao is the CEO of Vietjet Air and deputy chair of HDBank.

Nguyen Tri Hieu, a banking expert, said the regulation will help wipe out cross-ownership in financial institutions and allow bank managers to concentrate on certain business.

Hieu said state agencies need to take drastic measures to be sure that individuals leaving banks or companies would not continue hold control and have influence in other legal entities. 

Source: vietnamnet

 

Các sếp ngân hàng rời khỏi 'ghế nóng' vì quy định mới của nhà nước

Những thay đổi lớn về nhân sự chủ chốt là một trong những vấn đề nóng nhất được thảo luận tại các cuộc họp cổ đông của các ngân hàng trong năm nay.

Từ trái qua: Võ Quốc Thắng, Dương Công Minh, Đỗ Quang Hiền

Ông Vũ Văn Tiền đã từ chức vụ chủ tịch của AB Bank, được xác nhận tại cuộc họp cổ đông năm 2018 của ngân hàng được tổ chức vào ngày 25 tháng 4.

Ông Tiền cũng là chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn Geleximco, chủ tịch Công ty cổ phần chứng khoán An Bình đồng thời là chủ tịch công ty cổ phần xi-măng Thăng Bình.

Ông thôi chức chủ tịch tại AB Bank để có thể tiếp tục nắm các chức vụ ở các tập đoàn khác.

Luật Tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chủ tịch và giám đốc điều hành của tổ chức tín dụng không được làm chủ tịch và thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc có chức vụ tương đương tại các công ty khác cùng lúc.

Đây là lý do tại sao nhiều giám đốc điều hành cấp cao hiện phải chọn tiếp tục chức vụ của họ hoặc trong ngân hàng hoặc trong các công ty khác.

Ông Võ Quốc Thắng rời khỏi ghế nóng tại Ngân hàng Kiên Long sau năm năm để tiếp tục làm chủ tịch của tập đoàn Đồng Tâm.

Trong khi đó, để giữ chức chủ tịch của Sacombank, ông Dương Công Minh phải từ chức chủ tịch của bốn công ty - Him Lam, Bảo Long Sportswear, Xín Mần Development và công ty chứng khoán Liên Việt.

Ông Minh thừa nhận đó là một quyết định khó khăn. “Thành thật mà nói, chỉ đến lúc này tôi mới chắc chắn sẽ cống hiến hết mình cho Sacombank. Trước đây, tôi không biết liệu tôi có ở lại hay sẽ rời khỏi sớm, ”ông nói với các phóng viên bên ngoài cuộc họp cổ đông Sacombank gần đây.

Ông Đỗ Quang Hiển, chủ tịch của tập đoàn bất động sản T & T, cũng quyết định rời khỏi chức vụ tại SHBank. Ông nói rằng 80-90% thời gian của ông dùng để quản lý ngân hàng.

Các nhà phân tích cho biết hệ thống ngân hàng sẽ còn thấy nhiều giám đốc ngân hàng từ chức. Luật các tổ chức tín dụng đã có hiệu lực từ ba tháng trước, nhưng vẫn còn nhiều người đồng thời giữ chức vụ tại ngân hàng và các doanh nghiệp khác.

Như bà Nguyễn Thị Nga vẫn là chủ tịch của SeABank, chủ tịch của BRG Group và là chủ tịch của một loạt các công ty khác, trong khi đó bà Nguyễn Thị Phương Thảo là giám đốc điều hành của Vietjet Air và là phó chủ tịch của HDBank.

Ông Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia ngân hàng cho biết quy định sẽ giúp xóa sạch quyền sở hữu chéo trong các tổ chức tài chính và cho phép các quản lý ngân hàng tập trung vào một doanh nghiệp nhất định.

Ông Hiếu cho biết các cơ quan nhà nước cần phải có biện pháp quyết liệt để đảm bảo rằng các cá nhân rời khỏi ngân hàng hoặc công ty sẽ không tiếp tục nắm quyền điều hành và có ảnh hưởng trong các pháp nhân khác.

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục