SELLING OF THE HOUSE

Robert was trying to sell his house since long but couldn't succeed. One day, he took out a brick from the wall of his house. 

His wife angrily asked him, "Why did you do that?"

Robert replied, "You are foolish! You don't know anything. I know why am I failing again and again in selling my house. I have never shown its sample to anyone. Now I have got a customer. I have promised him to this brick as a sample of our house."

His wife held her head at the foolishness of her husband.

Source: Kids Front

 

 

Cách bán nhà

Robert đã cố gắng bán nhà mình từ rất lâu nhưng vẫn chưa bán được. Một ngày nọ, anh ấy đã lấy một viên gạch từ trong tường nhà ra.

Vợ anh ấy mới giận dữ hỏi:"Tại sao anh lại làm như vậy?

Robert đáp lại rằng:" Em thật ngốc nghếch! Em chẳng biết gì cả. Anh biết tại sao anh luôn thất bại nhiều lần khi bán nhà mình rồi. Anh chưa bao giờ cho họ thấy hàng mẫu cả. Bây giờ, anh đã có khách hỏi mua. Anh đã hứa với khách rằng viên gạch này là hàng mẫu của nhà chúng ta."

Người vợ đã hiểu được sự ngu ngốc của chồng.

 

Dịch bởi: tuanh