Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Cách thức vận dụng não bộ trong giao tiếp

Cách thức vận dụng não bộ trong giao tiếp

29/12/2017
Mức căn bản

How to communicate using your brain

Communication training is one of those tricky things. There are lots and lots of different models out there telling us which words are good to create this effect and which words we need to avoid to not create that effect. There are courses that teach you how to move your body to communicate certain things, and programs that tell you what your overall strategy should be to reach a specific outcome.

We’re are going to focus here on authenticity. Why? Authenticity is the easiest way to sum up three key things we know about how the brain works when it comes to communication. Let’s dive right into why that is so, and then leave you with a couple of bonus brain tips relating to communication training.

"Thinking you can say one thing when you really mean another depletes your effectiveness and will have a knock on effect to the person you are communicating with."

1 Mirror neurons

Mirror neurons exist in our brain, and to avoid going into the full science of them here, check out an overview on Wikipedia or in the book Rizzolatti, G, Sinigaglia, C. Mirrors in the Brain. Basically what we have discovered is that other people’s brains mirror our intentions. So if you are communicating something, like “I really want your help on this project” but really you are hoping they won’t say yes because you can’t stand working with them, it’s likely their brain is picking this up. 

If at this time you were feeling tense and apprehensive then the person to whom you were talking would likely mirror these emotions and it has been found that some people do this more than others. So what does this mean practically? If you want someone to get a message, be as clear as possible when communicating it. Whether you want to or not, you are activating mirror neurons in other people. Thinking you can say one thing when you really mean another depletes your effectiveness and will have a knock on effect to the person you are communicating with.

2 High expectations

Having high expectations of people, genuinely, and communicating these to people does two things. Firstly, it causes you and others to behave differently. Many experiments have proven this, including the classic school children one. Two groups of children were given two different teachers, one teacher told she had above average children, the other below average. After a year both groups performed as their teachers had been told they were, but to start with both groups had been average.

The second thing it does is creates high productivity. Providing the expectations and boundaries are clear this increases predictability for people and decreases their stress levels.

3 Intention

This key is a little out there, so bear with me if it is new to you. It is very possible your brain works on a quantum level. This means that the processes that occur within it aren’t random and can be influenced by your intention. Henry Stapp makes a great case that our intentions can affect our results, and communication is an important tool in this process.

Communication bonus tips

1 Use emotion

In our brain’s the hippocampus is next to amygdala. The hippocampus is heavily involved in storing long term memories. It normally checks new information against any existing patterns (stored information) in the brain. When information comes with an emotional component to it we find it easier to remember. So if you want someone to remember something then using an emotional state when communicating the information to them can make this far more likely.

2 Avoid ambiguity

Ambiguity can cause the brain stress, when it doesn’t understand something it will do one of a couple of things. Either it will try to fit the information to an existing understanding that could be plausible, or it will become stressed. If it becomes stressed then it won’t function well at all, so if you don’t want to gamble then it may be best to be authentically clear on your message.

3 Attention men

When you want to get a man’s attention, perhaps to ask him a question or make a comment directly to him, it can really help to get his attention first. The male ear has a longer cochlea that slows the brain’s recognition of sounds. It is quite possible he will miss a chunk of what you say unless he is tuned in before you start.

Source: Amy Brann (trainingzone.co.uk)

 

 

Vận dụng não bộ trong giao tiếp như thế nào

Rèn luyện khả năng giao tiếp là một trong những công việc hao tốn sức lực. Ngoài kia có rất nhiều và rất nhiều những khuôn mẫu khác nhau cho chúng ta biết từ ngữ nào là dùng để tạo hiệu ứng này và những từ nào chúng ta cần tránh để không tạo ra hiệu ứng đó. Có những khóa học dạy bạn cách sử dụng cơ thể để truyền đạt những điều nhất định và các chương trình cho bạn biết chiến lược tổng thể của bạn là gì để đạt được một kết quả cụ thể.

Tại đây chúng ta sẽ tập trung về tính xác thực. Tại sao ư? Tính xác thực là cách đơn giản nhất để tổng hợp ba điều cốt yếu mà chúng ta biết về hoạt động của não khi nói đến giao tiếp. Chúng ta hãy cùng đi sâu vào lý do tại sao lại như vậy, và sau đó là cung cấp cho bạn một vài lời khuyên về não liên quan đến rèn luyện khả năng giao tiếp.

"Hãy nghĩ về việc bạn có thể nói gì đó khi mà bạn thực sự muốn nói là một điều khác khiến hiệu quả giao tiếp của bạn giảm hẳn và sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến người mà bạn đang giao tiếp."

1. Tế bào thần kinh phản chiếu

Các tế bào thần kinh phản chiếu tồn tại trong não của chúng ta và để tránh đi quá sâu về mặt khoa học của chúng ở đây, hãy xem qua một bài khái quát trên Wikipedia hoặc trong cuốn sách Mirrors in the Brain của Rizzolatti G và Sinigaglia C. Về cơ bản những gì chúng ta đã khám phá được đó là bộ não của người khác phản ánh ý định của chúng ta. Vì vậy, nếu bạn đang truyền đạt một cái gì đó, như "Tôi thực sự cần sự trợ giúp của bạn trong dự án này" nhưng thực sự bạn đang hy vọng rằng họ sẽ không nói đồng ý bởi vì bạn không thể nào chịu đựng được việc hợp tác với họ, có vẻ bộ não của họ đang nhận được tín hiệu này.

Nếu vào lúc này mà bạn cảm thấy căng thẳng và sợ hãi thì người mà bạn đang nói chuyện có thể phản chiếu những cảm xúc này và người ta đã tìm ra rằng một số người có khả năng phản chiếu lại hành động nhiều hơn những người khác. Vậy điều này thường có ý nghĩa gì? Nếu bạn muốn ai đó nhận được một thông điệp, hãy thể hiện càng rõ càng tốt khi truyền đạt nó. Cho dù bạn có muốn hay không, bạn đang kích hoạt tế bào thần kinh phản chiếu ở người khác. Hãy nghĩ về việc bạn có thể nói gì đó khi mà bạn thực sự muốn nói là một điều khác khiến hiệu quả giao tiếp của bạn giảm hẳn và sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến người mà bạn đang giao tiếp.

2. Những kỳ vọng cao

Thực sự có những kỳ vọng cao về mọi người và truyền đạt lại những điều này cho người ta là hai việc khác nhau. Thứ nhất, nó làm cho bạn và những người khác hành xử một cách khác nhau. Nhiều thí nghiệm đã chứng minh điều này, bao gồm cả một thuộc trường phái cổ điển về trẻ em. Hai nhóm trẻ em đã được trao cho hai giáo viên khác nhau, một giáo viên đã nói rằng cô có những đứa trẻ ở trên mức trung bình, và một ngườii còn lại thì dưới mức trung bình. Sau một năm cả hai nhóm đều thể hiện như những gì giáo viên của chúng đã được chỉ đạo đối với chúng, nhưng bắt đầu với cả hai nhóm đạt mức trung bình.

Điều thứ hai là tạo ra năng suất cao. Cung cấp những kỳ vọng và ranh giới rõ ràng làm tăng tính dự đoán cho mọi người và giảm mức độ căng thẳng của họ.

3. Chủ ý

Điều cốt yếu này là một chút ngoài kia, do đó, cam đoan với tôi nếu nó là mới với bạn. Rất có thể bộ não của bạn hoạt động ở mức lượng tử. Điều này có nghĩa là các quá trình xảy ra bên trong nó không phải là ngẫu nhiên và có thể bị ảnh hưởng bởi ý định của bạn. Henry Stapp tạo ra một trường hợp tuyệt vời mà ý định của chúng ta có thể ảnh hưởng đến kết quả của chúng ta, và giao tiếp là một công cụ quan trọng trong quá trình này.

Các bí quyết giao tiếp

1. Sử dụng cảm xúc

Hồi hải mã trong não của chúng ta nằm bên cạnh hạch hạnh nhân. Hồi hải mã tham gia rất nhiều vào việc lưu trữ những ký ức dài hạn. Nó thường kiểm tra thông tin mới đối với bất kỳ mẫu thông tin hiện thời (thông tin được lưu trữ) trong não. Khi thông tin đi kèm với một thành phần cảm xúc, chúng ta sẽ cảm thấy dễ nhớ hơn. Vì vậy, nếu bạn muốn ai đó nhớ điều gì đó thì việc sử dụng trạng thái cảm xúc khi truyền đạt thông tin với họ có thể làm cho họ dễ nhớ điều này hơn.

2. Tránh sự mơ hồ về nghĩa

Sự mơ hồ về nghĩa có thể gây ra sự căng thẳng của não, khi nó không hiểu điều gì đó nó sẽ làm một trong hai điều. Hoặc nó sẽ cố gắng để làm biến đổi thông tin thành một sự hiểu biết hiện thời có thể coi là hợp lý, hoặc nó sẽ trở nên căng thẳng. Nếu nó trở nên căng thẳng thì nó sẽ không hoạt động tốt, vì vậy nếu bạn không muốn đánh cuộc thì tốt nhất bạn nên xác thực rõ ràng thông điệp của bạn.

3. Thu hút sự chú ý của một người đàn ông

Khi bạn muốn thu hút sự chú ý của một người đàn ông, có lẽ hỏi anh ta một câu hỏi hoặc đưa ra bình luận trực tiếp với anh ta, điều đó thực sự có thể thu hút sự chú ý của anh ta trước tiên. Phái nam có một ốc tai dài làm chậm nhận thức của não về âm thanh. Nó khá có thể là anh ta sẽ bỏ lỡ một đoạn lời nói của bạn, trừ khi anh ta đã bắt được nhịp trước khi bạn bắt đầu.

 

Dịch bởi: Tramtt

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục