Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Cấm mang hộp bút đến trường để ngăn chặn 'sự kỳ thị'

Cấm mang hộp bút đến trường để ngăn chặn 'sự kỳ thị'

22/05/2018
Mức căn bản

School pencil cases banned to stop 'stigma'

A school has banned pencil cases in a bid to stop pupils from poor families being stigmatised.

Pauline Johnstone has banned pencil cases at St Wilfrid's Primary School in Blyth

St Wilfrid's Primary School in Blyth, Northumberland, said it had taken steps to get rid of any "designer goods".

Head teacher Pauline Johnstone said pencil cases have been banned "so there's no comparison on the tables and children are learning".

St Wilfrid's was among more than 100 schools in a project to stop poorer pupils being stigmatised.

After working with charity Children North East, the school has begun providing stationery and has cut down on the number of dress-up and fundraising days.

"There was a culture within the school, within pupils, that noticed those children who were never in on PE days for example," Ms Johnstone said.

"Part of our uniform policy is a standard backpack so we don't have any designer goods."

She said some parents complained about having to buy certain bags but enough time was left before the rule was fully enforced.

St Wilfrid's Primary School in Blyth took part in the Poverty Proofing the School Day project

The Poverty Proofing the School Day project, led by Children North East, encouraged teachers to look at ways in which some pupils might be unwittingly excluded.

Schools said it has led to higher attendance and better results.

The charity also said "dress-up" days or conversations about "what we did at the weekend" can also penalise those from low-income backgrounds.

It said schools also found more discreet ways of distributing free school uniforms as parents and children were reluctant to approach them directly.

Jason, 14, attends Burnside College which has taken part in the project

Pupils at Burnside College in Wallsend, North Tyneside, said not having the "right stuff" caused "pressure" and could lead to bullying.

Jason, 14, added: "If you don't have the expensive stuff people will call you things like tramp, which isn't right."

Harris, 15, said: "There was a real big issue with some people, it really got to them. There was a really big social expectation to have the best things and it was affecting school life for a lot of people.

"There was groups created around who had the best things but I think that has been taken away. That's not an issue anymore."

Harris, 15, said the pressure to have the best things has been taken away

Children North East has "poverty proofed" schools across Teesside, Tyne and Wear and Northumberland, as well as schools in Grimsby and Brighton which have requested the project.

Chief executive Jeremy Cripps said the project had improved behaviour and helped more pupils take part in extra-curricular activities.

"The government is constantly saying that the way out of poverty is educational achievement and by that they mean doing well in school exams and ideally going on to further education," he added.

"But if you're not engaging with it to start with you really haven't got a chance to take advantage of all that education."

Source: bbc

 

Cấm mang hộp bút đến trường để ngăn chặn 'sự kỳ thị'

Một trường học đang nổ lực cấm mang hộp bút để ngăn sự kì thị đối với những học sinh xuất thân từ con nhà nghèo.

Bà Pauline Johnsone đã cấm mang hộp bút ở trường tiểu học St Wilfrid ở Blyth

Trường tiểu học St Wilfrid ở Blyth, Northumberland cho biết họ đã thực hiện các bước để loại bỏ bất kì "loại hàng cao cấp" nào.

Hiệu trưởng Pauline Johnstone cho biết các hộp bút đã bị cấm "vì vậy không có sự so sánh ở trên bàn mà những đứa trẻ đang học".

St Wilfrid's nằm trong số hơn 100 trường học thực hiện dự án này để ngăn chặn học sinh nghèo bị kỳ thị.

Sau khi làm việc với tổ chức từ thiện Trẻ em Đông Bắc, trường đã bắt đầu cung cấp văn phòng phẩm và đã hạn chế diện đồ để gây quỹ.

"Có sự trau dồi trong trường học, giữa các học sinh, điều đáng chú ý lànhững đứa trẻ đó không bao giờ được luyện tập thể dục," bà Johnstone nói.

"Chính sách đồng đều của chúng tôi là một hành trang đạt chuẩn nên chúng tôi không có bất kỳ hàng hóa thiết kế nào."

Cô cho biết một số bậc phụ huynh phàn nàn về việc phải mua loại cặp nhất định nhưng không có đủ thời gian trước khi quy tắc được thực thi.

Trường tiểu học St Wilfrid ở Blyth đã tham gia vào dự án chống nghèo đói ngay ở trường học

Dự án chống nghèo đói ngay ở trường học xuất phát từ trẻ em Đông Bắc, khuyến khích các giáo viên nhìn vào những cách thức mà một số học sinh có thể cô lập một cách vô tình.

Các trường học cho biết điều này đã dẫn đến sự có mặt cao hơn và mang lại kết quả tốt hơn.

Tổ chức từ thiện này cũng cho biết những ngày "ăn diện" hoặc các cuộc chuyện trò về "những việc đã làm vào cuối tuần" cũng có thể phạt những gia cảnh có thu nhập thấp.

Người ta cho biết các trường học cũng tìm ra những cách thức thận trọng hơn trong việc phát miễn phí đồng phục trường khi các bậc phụ huynh và học sinh miễn cưỡng nhận chúng trực tiếp.

Jason, 14 tuổi, đang theo học trường Burnside College đã tham gia dự án

Học sinh tại trường Burnside College ở Wallsend, phía bắc Tyneside nói rằng không có "những thứ quyền" gây ra "áp lực" và có thể dẫn đến bắt nạt.

Jason, 14 tuổi, nói thêm: "Nếu bạn không có những thứ đắt tiền, mọi người sẽ gọi cho bạn là những thứ như kẻ lang thang, điều đó không đúng."

Harris, 15 tuổi, nói: "Có một vấn đề lớn đối với một số người, nó thực sự xảy ra với họ. Có một kỳ vọng xã hội thực sự lớn để mang lại những điều tốt nhất và nó ảnh hưởng đến cuộc sống học đường của rất nhiều người.

"Có những nhóm được tạo ra quanh những người có những điều tốt nhất nhưng tôi nghĩ rằng điều đó đã bị lấy đi. Đó không còn là vấn đề nữa."

Harris, 15 tuổi nói rằng áp lực để có những điều tốt nhất đã bị lấy đi

Trẻ em Đông Bắc có các trường "chống nạn nghèo đói" ở khắpTeesside, Tyne và Wear và Northumberland, cũng như các trường học ở Grimsby và Brighton đã yêu cầu dự án.

Giám đốc điều hành Jeremy Cripps cho biết dự án đã cải thiện hành vi và giúp nhiều học sinh tham gia vào các hoạt động ngoại khóa.

"Chính phủ liên tục nói rằng cách thoát nghèo là đạt được thành tựu trong giáo dục và do đó họ nghĩ là làm tốt trong các kỳ thi của trường và theo lý tưởng để tiếp tục giáo dục," ông nói thêm.

"Nhưng nếu bạn không tham gia bắt đầu với nó thì bạn thực sự đã không có cơ hội để tận dụng lợi thế của sự giáo dục đó."

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục