Bài viết liên quan:

The fox and the goat

Once upon a time, a long time ago, a fox fell down a well. He was stuck there for a quite a while. Finally, a goat wandered by.

"What are you doing?" asked the goat curiously.

"Stay away," snarled the fox. "This is my water."

"That's not fair," snapped the goat. "Why should you get all the water?"  Before the fox could say another word, the goat jumped in the well.

Quick as a flash, the fox leaped on the goat's back and out of the well. He ran happily off, leaving the goat stuck in the well.

"Do not always believe what you hear from someone who is in trouble."

Source: Aesop Fables

 

 

Con cáo và con dê

Một ngày nọ, một con cáo bị rơi xuống một cái giếng. Nó đã mắc kẹt ở đó khá lâu. Cuối cùng, cũng có một con dê đi lang thang qua đó.

Con dê tò mò hỏi:  " Bác đang làm gì vậy?"

"Tránh ra," con Cáo cáu gắt:  "Đây là nước của ta."

"Thật không công bằng chút nào",  con Dê ngắt lời. "Tại sao bác lại được sở hữu tất cả chỗ nước này?" Trước khi Cáo có thể nói thêm lời nào, Dê nhảy ngay xuống giếng.

Nhanh như chớp, Cáo nhảy lên lưng Dê và thoát ra khỏi giếng. Nó sung sướng chạy khỏi nơi đó, bỏ mặc Dê đang bị  kẹt trong giếng.

"Chớ tin lời của người đang gặp khó khăn."

Dịch bởi: Thu Uyên