Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Chính phủ hỗ trợ ưu đãi về tài chính cho TP.HCM phát triển cơ sở hạ tầng

Chính phủ hỗ trợ ưu đãi về tài chính cho TP.HCM phát triển cơ sở hạ tầng

03/05/2017
Mức căn bản

Government offers HCM City financial incentives to develop infrastructure

HCM City’s Phú Mỹ Bridge - the biggest cable-suspension bridge over the Sài Gòn River. — VNA/VNS Photo Kim Phương

HCM CITY — The Government has issued a decree that offers HCM City special financial and budgetary policies and incentives in an aim to improve its infrastructure.

The government decree, which takes effect next month, gives priority to investment in infrastructure development in order to maintain the city’s status as the country’s economic hub.

Under the decree, the city will be eligible to receive advance payments from the state and lending sources to hold auctions of land-use rights, after which the city will refund the state and repay the loans.

The Government has also prioritised Official Development Assistance (ODA) funds and preferential capital sources for projects related to urban infrastructure and the environment.

In addition, HCM City will be allowed to mobilise investment from public-private partnerships (PPP) and other public-private funding models.

Lending sources

The city needs a VNĐ500 trillion (US$23.5 billion) to invest in urban infrastructure between now and 2021, and a similar amount for the next five-year period, according to the HCM City Finance and Investment Company (HFIC).

Because of the enormous need for capital, the city has no choice but to take advantage of new incentives to generate investment from private sources, according to experts.

They noted that many local residents keep their money outside banks or in the form of gold or foreign currency, particularly US dollars.

Gold reserves kept at home are estimated at 400-500 tonnes, equivalent to $17-21 billion, according to the Việt Nam Gold Business Association.

In terms of foreign exchange, the annual rate of remittance growth now averages 16 per cent. At this rate, by 2020, remittances could reach more than $28 billion.

Ninety per cent of remittances are used for savings, investment in gold, real estate, or business production.

The remaining 10 per cent of remittances, or around $9.7 billion, are assumed to be kept at home by residents.

Economists said the large amount of foreign currency held by residents is far greater than official data.

If such resources were properly exploited, policymakers would be more able to address the lack of capital for urban infrastructure, they said.

Economists have also said that the city should be allowed to expand the collection base via a number of special revenue sources based on specific conditions.

In addition, tax revenue could be expanded by new tax rates set by the city, in accordance with national law.

Experts have also said the government could give HCM City a bonus if its tax collections exceeded expectations.

The city plays an important role in providing a number of complex services on a large scale, much higher than in other areas in the country.

Thus, economists believe the city should have more autonomy to regulate expenditures and spending in accordance with its needs, with priority given to new construction and renovation and infrastructure development.

Source: Vietnam News

 

 

Chính phủ hỗ trợ ưu đãi về tài chính cho TP.HCM để phát triển cơ sở hạ tầng

Cầu Phú Mỹ của TP HCM - cầu cáp treo lớn nhất bắc qua sông Sài Gòn. — Ảnh: Kim Phương

TP. HCM — Chính phủ vừa ban hành một nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng của thành phố.

Nghị định của chính phủ sẽ có hiệu lực vào tháng tới, ưu tiên đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng để duy trì vị thế trung tâm kinh tế đất nước của thành phố.

Theo nghị định này, thành phố sẽ đủ điều kiện để nhận khoản tạm ứng từ nhà nước và các nguồn cho vay để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, sau đó thành phố sẽ hoàn lại cho nhà nước và chi trả các khoản nợ.

Chính phủ cũng ưu tiên nguồn vốn ODA và các nguồn vốn ưu đãi cho các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng đô thị và môi trường.

Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được phép huy động vốn đầu tư từ các đối tác công-tư (PPP) và các mô hình tài chính công - tư khác.

Nguồn cho vay

Theo Công ty Đầu tư và Tài chính TP. Hồ Chí Minh (HFIC), thành phố cần khoảng 500 nghìn tỷ đồng (23,5 tỷ đô la Mỹ) để đầu tư vào cơ sở hạ tầng đô thị từ nay đến năm 2021 và một khoản tương tự cho giai đoạn 5 năm tới.

Theo các chuyên gia, do nhu cầu rất lớn về vốn, thành phố không có lựa chọn nào khác ngoài việc tận dụng các ưu đãi mới để tạo ra nguồn đầu tư từ các nguồn tư nhân.

Họ chú ý là nhiều người dân địa phương giữ tiền ở bên ngoài mà không để vào các ngân hàng, tích trữ vàng hoặc ngoại tệ, đặc biệt là đô la Mỹ.

Theo Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, số lượng vàng được giữ tại nhà ước tính khoảng 400-500 tấn, tương đương 17-21 tỷ USD.

Về ngoại hối, tỷ lệ tăng trưởng kiều hối hàng năm hiện nay trung bình là 16%. Với tỷ lệ này, đến năm 2020, kiều hối có thể đạt hơn 28 tỷ USD.

90% tiền gửi được sử dụng để tiết kiệm, đầu tư vào vàng, bất động sản hoặc sản xuất kinh doanh.

10% còn lại của tiền gửi, hay khoảng 9,7 tỷ đô la, được người dân tích trữ tại nhà.

Các nhà kinh tế cho biết số lượng ngoại tệ khổng lồ do người dân nắm giữ lớn hơn rất nhiều so với số liệu chính thức.

Theo các chuyên gia, nếu nguồn tài nguyên này được khai thác hợp lý, các nhà hoạch định chính sách sẽ có thể giải quyết vấn đề thiếu vốn cho cơ sở hạ tầng đô thị.

Các nhà kinh tế cũng cho biết rằng thành phố nên được phép mở rộng nguồn thu thông qua một số nguồn thu nhập đặc biệt dựa trên các điều kiện cụ thể.

Ngoài ra, thuế thu nhập có thể được mở rộng theo thuế suất mới do thành phố quy định, phù hợp với luật pháp quốc gia.

Các chuyên gia cũng cho biết chính phủ có thể cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh một khoản tiền thưởng nếu các khoản thu thuế vượt mức mong đợi.

Thành phố đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp một lượng dịch vụ phức tạp trên quy mô lớn, cao hơn nhiều so với các khu vực khác trong nước.

Do đó, các nhà kinh tế tin rằng thành phố nên có quyền tự chủ để điều tiết chi tiêu và chi tiêu theo nhu cầu của mình, với ưu tiên xây dựng mới và cải tạo và phát triển cơ sở hạ tầng.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục