Bài viết liên quan:

THE GRAPES ARE SOUR

Once upon a time, a hungry fox was roaming around here and there searching for food. Because of hunger, he was feeling weak and tired. Fortunately, he came to a garden where he saw a grape-vine laden with bunches of grapes they looked quite ripe and juicy.

The fox looked at the grapes with longing eyes and licked his chops. But the bunches were too high for him and he was feeling weak. So he sat down for a while to take some rest. On feeling refreshed, he jumped as high as he could, to get at the grapes. But he failed to reach them.

Then he again rested for some time and made another bold attempt, but was unlucky for the second time.

Forced to give up trying anymore, he just walked away and instead of accepting his failure, he remarked "the grapes appeared to be ripe and juicy, but now I see them to be quite sour."

This story, thus, proves that, people generally hate what they can't get.

Source: Kids Front

 

 

Những quả nho chua chát

Ngày xửa ngày xưa, một con cáo đói đang đi lang thang xung quanh để tìm kiếm thức ăn. Vì đói, cáo ta cảm thấy yếu ớt và mệt nhoài. May thay, nó đi đến một khu vườn đầy nho với những chùm nho chín và mọng nước.

Con cáo nhìn những quả nho với cặp mắt thèm thuồng và liếm mép. Nhưng những chùm nho ở quá cao và nó thì đang kiệt sức. Vì thế, nó ngồi xuống nghỉ trong chốc lát. Cảm thấy khỏe khoắn lại, nó nhảy lên cao nhất có thể để hái chùm nho. Nhưng nó không thể với tới.

Sau đó, con cáo lại nghỉ ngơi chốc lát và cố gắng hết sức một lần nữa nhưng lần này vẫn không thành công.

Buộc phải từ bỏ mọi cố gắng, nó bỏ đi thật xa thay vì chấp nhận thất bại của mình, nó cho rằng "những trái nho trông có vẻ chín và mông nước thế kia nhưng bây giờ tôi lại thấy chúng rất chua chát."

Câu chuyện này chứng tỏ rằng, chúng ta thường ghét những điều chúng ta không đạt được.

 

Dịch bởi: TherJos