Bài viết liên quan:

The Cat-Maiden

THE GODS were once disputing whether it was possible for a living being to change its nature. Jupiter said “Yes,” but Venus said “No.” So, to try the question, Jupiter turned a Cat into a Maiden, and gave her to a young man for a wife. The wedding was duly performed and the young couple sat down to the wedding feast. “See,” said Jupiter, to Venus, “how becomingly she behaves. Who could tell that yesterday she was but a Cat? Surely her nature is changed?”
“Wait a minute,” replied Venus, and let loose a mouse into the room. No sooner did the bride see this than she jumped up from her seat and tried to pounce upon the mouse. “Ah, you see,” said Venus,

“NATURE WILL OUT.”
 

Cô gái mèo

Xưa kia, các vị thần tranh cãi với nhau về vấn đề liệu có thể thay đổi bản tính tự nhiên của một con vật. Thần Jupiter cho rằng "có thể", nhưng thần Venus lại bảo "không". Vậy thì, thử kiểm tra vấn đề, Thần Jupiter biến một con mèo thành một thiếu nữ, và cho cô ta lấy một chàng trai khác. Đám cưới diễn ra êm đềm và cặp vợ chồng trẻ ngồi trong buổi tiệc cưới. "Thấy không?" thần Jupiter nói với thần Venus, "cô ấy cư xử rất chuẩn mực. Ai có thể nói rằng ngày hôm qua cô ta là một con mèo cơ chứ? Chắc chắn bản tính của cô ta đã thay đổi?"

"Chờ đã", thần Venus đáp lại, và bỏ một con chuột vào trong phòng. Vừa xong thì cô dâu thấy ngay, cô ta nhảy lên ghế và cố phóng về phía con chuột. "Ồ, thấy chưa" thần Venus nói.

"BẢN TÍNH TỰ NHIÊN SẼ BỘC LỘ". 

 

Dịch bởi: Hung Ly

Trung tâm ngoại ngữ CEP- Bình Thạnh