Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Có phải vé số kiểu Mỹ đang hình thành ở Việt Nam?

Có phải vé số kiểu Mỹ đang hình thành ở Việt Nam?

14/10/2016
Mức trung cấp

An American-style lottery in Vietnam?

Will Vietnamese businesses have to share the multi-billion dollar lottery market with foreign investors?

In August, a student became the first winner of the Mega 6/45 Lotto Jackpot Game worth VND203 million. This changed the face of the lottery industry, estimated to be worth over $3 billion.

Just after one month of launching, Vietlott (Vietnam Computerised Lottery One Member Company Ltd) reportedly earned VND40.1 billion. However, the p did not surprise analysts, who believe that lotteries, casinos and sports betting have great potential in Vietnam.

Lotteries are expected to contribute VND26 trillion more to the state budget this year, a sharp increase of 48 percent compared with three years ago.

The initial achievements are so attractive that Vietlott decided to set up 800 points of sales in all districts and communes in HCM City in the first month and increase the number to 10,000 within the next five years.

Foreign investors have joined the lottery industry, which in the past was run by state-owned enterprises.

The foreign investor from Malaysia - Berjaya Corp Bhd (BCorp) and Berjaya Sports Toto Bhd (BToto) - and Vietnamese Vietlott have been granted a license to operate computerized lotteries throughout Vietnam.

The business cooperation contract between BCorp and Vietlott comprises provisions on the investment in technology, equipment software and computerized lottery in Vietnam. 

After obtaining the investment license from the Hanoi Investment and Planning Department in early 2016, the exclusive lottery project was implemented by a subsidiary of BCorp – Berjaya Gia Thinh (Berjaya GTI).

Questions have been raised about the structure and the actual role of the businesses that get involved in the project, not only because of its high value, but also of the long-term duration of 18 years.

Berjaya GTI has a 51 percent stockholder equity belonging to BLV. Meanwhile, BLV is set up in Labuan with 80 percent stockholder equity belonging to BCorp and the other 20 percent to BToto.

Sources said that six months ago, in order to obtain the project, BCorp had to attend the auction where it had to compete with five other international lottery companies. The auction marked an important milestone in the history of Vietnam’s lottery industry as it opened the lottery market.

Vietlott, put under the management of the Ministry of Finance, was established in 2011 with VND500 billion in capital. 

After five years of operation, it now has total assets of VND305 billion. Mega 6/45 lottery alone brought it VND49 billion in revenue in the first eight months of the year.

Source: VIETNAMNET

 

 

Có phải vé số kiểu Mỹ đang hình thành ở Việt Nam?

Có phải các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải chia sẻ thị trường xổ số hàng tỷ đô la của mình với các nhà đầu tư nước ngoài?

Trong tháng Tám, một sinh viên đã trở thành người chiến thắng đầu tiên của trò chơi Jackpot Mega 6/45 trị giá 203 triệu đồng. Điều này đã thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp xổ số, ước tính trị giá trên 3 tỷ đô.

Chỉ sau một tháng ra mắt, Vietlott (Công ty Xổ số điện toán Việt Nam) báo cáo doanh thu 40.1 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này đã không gây sự ngạc nhiên với các nhà phân tích, họ tin rằng xổ số, sòng bạc và cá cược thể thao rất có tiềm năng tại Việt Nam.

Xổ số dự kiến sẽ đóng góp 26 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước trong năm nay, sự tăng mạnh 48 % so với ba năm trước đây.

Những kết quả bước đầu quá hấp dẫn đến mức Vietlott đã quyết định thành lập 800 điểm bán vé trên toàn các quận, xã ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng đầu tiên và sẽ tăng số lượng lên đến 10.000 quầy bán vé trong vòng 5 năm tới.

Nhà đầu tư nước ngoài đã tham gia vào ngành công nghiệp xổ số mà trong quá khứ ngành này được điều hành bởi các doanh nghiệp nhà nước.

Các nhà đầu tư nước ngoài từ Malaysia - Berjaya Corp Bhd (BCorp) và Berjaya Sports Toto Bhd (BToto) và Vietlott ở Việt Nam đã được cấp giấy phép hoạt động xổ số điện toán khắp đất nước Việt Nam.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa BCorp và Vietlott bao gồm các quy định về đầu tư công nghệ, phần mềm thiết bị và xổ số bằng máy tính tại Việt Nam.

Sau khi nhận được giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vào đầu năm 2016 thì một công ty con của BCorp - Berjaya Gia Thịnh (Berjaya GTI) đã thực hiện dự án xổ số độc quyền.

Những câu hỏi đã được đặt ra về cấu trúc và vai trò thực tế của các doanh nghiệp khi tham gia vào dự án, không chỉ vì giá trị cao của nó mà còn vì thời hạn lâu dài suốt 18 năm.

Berjaya GTI có vốn chủ sở hữu cổ đông 51% thuộc BLV. Trong khi đó, BLV được thiết lập ở Labuan với 80% vốn cổ đông thuộc BCorp và 20% còn lại là của BToto.

Nguồn tin cho biết rằng sáu tháng trước đây để có được dự án, BCorp đã phải tham dự đấu giá cạnh tranh với năm công ty xổ số quốc tế khác. Việc đấu giá đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử của ngành công nghiệp xổ số Việt Nam vì nó đã mở cửa cho thị trường xổ số.

Vietlott được thành lập vào năm 2011 với 500 tỷ đồng vốn, dưới sự quản lý của Bộ Tài chính.

Sau 5 năm hoạt động, bây giờ Vietlott đã có tổng tài sản 305 tỷ đồng. Chỉ một mình Mega 6/45 mà đã mang lại 49 tỷ đồng trong doanh thu ở 8 tháng đầu năm nay.

 

Dịch bởi: hongnhung

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục