Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Có quá nhiều trí tuệ xúc cảm là điều không hay

Có quá nhiều trí tuệ xúc cảm là điều không hay

03/01/2019
Mức căn bản

Too Much Emotional Intelligence Is a Bad Thing

Recognizing when a friend or colleague feels sad, angry or surprised is key to getting along with others. But a new study suggests that a knack for eavesdropping on feelings may sometimes come with an extra dose of stress. This and other research challenge the prevailing view that emotional intelligence is uniformly beneficial to its bearer.

In a study published in the September 2016 issue of Emotion, psychologists Myriam Bechtoldt and Vanessa Schneider of the Frankfurt School of Finance and Management in Germany asked 166 male university students a series of questions to measure their emotional smarts. For example, they showed the students photographs of people's faces and asked them to what extent feelings such as happiness or disgust were being expressed. The students then had to give job talks in front of judges displaying stern facial expressions. The scientists measured concentrations of the stress hormone cortisol in the students' saliva before and after the talk.

In students who were rated more emotionally intelligent, the stress measures increased more during the experiment and took longer to go back to baseline. The findings suggest that some people may be too emotionally astute for their own good, says Hillary Anger Elfenbein, a professor of organizational behavior at Washington University in St. Louis, who was not involved in the study. “Sometimes you can be so good at something that it causes trouble,” she notes.

Indeed, the study adds to previous research hinting at a dark side of emotional intelligence. A study published in 2002 in Personality and Individual Differences suggested that emotionally perceptive people might be particularly susceptible to feelings of depression and hopelessness. Furthermore, several studies, including one published in 2013 in PLOS ONE, have implied that emotional intelligence can be used to manipulate others for personal gain.

More research is needed to see how exactly the relation between emotional intelligence and stress would play out in women and in people of different ages and education levels. Nevertheless, emotional intelligence is a useful skill to have, as long as you learn to also properly cope with emotions—both others' and your own, says Bechtoldt, a professor of organizational behavior. For example, some sensitive individuals may assume responsibility for other people's sadness or anger, which ultimately stresses them out. Remember, Bechtoldt says, “you are not responsible for how other people feel.”

This article was originally published with the title "The Dark Side of Emotional Intelligence"

Source: Agata Blaszczak-Boxe (Scientific American)

 

Có quá nhiều trí tuệ xúc cảm là điều không hay

Việc có thể nhận ra khi một người bạn hoặc đồng nghiệp cảm thấy buồn, tức giận hoặc ngạc nhiên chính là chìa khóa để hòa hợp với người khác. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới đây cho thấy thói quen "nghe lén" cảm xúc có thể đi kèm cùng phản ứng căng thẳng phụ. Nghiên cứu này cũng như các nghiên cứu khác đã thách thức quan điểm phổ biến rằng trí tuệ xúc cảm luôn luôn mang lại lợi ích cho người sở hữu.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Emotion, nhà tâm lý học Myriam Bechtoldt và Vanessa Schneider của Trường Quản lý Tài chính Frankfurt ở Đức đã đưa ra hàng loạt câu hỏi cho 166 sinh viên nam để đo lường mức độ trí tuệ xúc cảm. Ví dụ, họ đưa cho các sinh viên hình ảnh các nét mặt và yêu cầu sinh viên xác định xem khuôn mặt đó thể hiện cảm xúc hạnh phúc hay sự phẫn nộ. Sau đó các sinh viên phải trình bày về việc làm trước những người đánh giá đang thể hiện sự nghiêm khắc trên gương mặt. Các nhà khoa học đã đo nồng độ hormone căng thẳng cortisol trong nước bọt của sinh viên trước và sau khi nói chuyện.

Ở những sinh viên được đánh giá là có trí tuệ xúc cảm cao hơn, mức độ căng thẳng cũng tăng lên nhiều hơn trong suốt cuộc thử nghiệm và mất nhiều thời gian hơn để trở lại như ban đầu. Bà Hillary Anger Elfenbein, giáo sư về hành vi tổ chức của Đại học Washington ở St. Louis, tuy không tham gia vào cuộc nghiên cứu nhưng bà cho biết những phát hiện này cho thấy một số người có thể quá sắc sảo về tình cảm vì lợi ích của riêng họ. Bà lưu ý rằng: "Đôi khi bạn có thể giỏi trong một lĩnh vực nào đó nhưng điều đó có thể gây ra rắc rối".

Thật vậy, nghiên cứu này bổ sung cho nghiên cứu trước đây ám chỉ mặt tối của trí tuệ xúc cảm. Một nghiên cứu xuất bản năm 2002 về Nhân cách và Sự khác biệt Cá nhân đã cho thấy những người có cảm xúc sâu sắc sẽ đặc biệt nhạy cảm với những cảm giác chán nản và vô vọng. Hơn nữa, một số nghiên cứu, bao gồm một nghiên cứu được công bố vào năm 2013 trên PLOS ONE đã ngụ ý rằng trí tuệ xúc cảm có thể được sử dụng để điều khiến người khác vì mục đích cá nhân.

Ông Bechtoldt, giáo sư về hành vi tổ chức cho biết cần nghiên cứu nhiều hơn để xem xét chính xác mối liên hệ giữa trí tuệ xúc cảm và căng thẳng sẽ diễn ra như thế nào ở phụ nữ, ở các độ tuổi và trình độ học vấn khác nhau. Tuy nhiên, trí tuệ xúc cảm là một kỹ năng hữu ích, miễn là bạn học được cách thích nghi với cảm xúc của người khác lẫn của chính bạn. Ví dụ, một số cá nhân nhạy cảm có thể tỏ vẻ có trách nhiệm đối với nỗi buồn hoặc cơn tức giận của người khác, điều này sẽ khiến họ bớt căng thẳng hơn. Hãy nhớ rằng, Bechtoldt nói, "bạn không phải chịu trách nhiệm về cảm giác của người khác."

Bài báo này ban đầu được xuất bản với tiêu đề "Mặt tối của Trí tuệ Xúc cảm"

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục