Bài viết liên quan:

The fox and the hedgehog

A Fox, swimming across a river, was barely able to reach the bank, where he lay bruised and exhausted from his struggle with the swift current. Soon a swarm of blood-sucking flies settled on him; but he lay quietly, still too weak to run away from them.

A Hedgehog happened by. "Let me drive the flies away," he said kindly.

"No, no!" exclaimed the Fox, "do not disturb them! They have taken all they can hold. If you drive them away, another greedy swarm will come and take the little blood I have left."

Better to bear a lesser evil than to risk a greater in removing it.

Source: Library of Congress Aesop Tales

 

 

Con cáo và con nhím

Một con cáo đang bơi sang bên kia sông và sức của nó chỉ vừa đủ để bơi vào bờ - anh ta bị thương nhẹ và đã kiệt sức vì đã cố gắng bơi trên dòng nước chảy xiết . Ngay sau đó, một đàn ruồi hút máu đến xử anh nhưng anh ta vẫn nằm bất động, vẫn còn quá mệt để chạy khỏi chúng.

Đột nhiên một con nhím đến cạnh : "Hãy đề tôi xua đuổi những con ruồi"- Nhím tử tế nói.

"Không không", con cáo la lên , "Đừng nhiễu loạn chúng! Cứ để chúng lấy những gì có thể. Nếu bạn xua chúng, đám ruồi đó một lần nữa sẽ tấn công và lấy thêm máu của tôi."

Chịu đựng điều xấu đôi khi sẽ tốt hơn khi bạn phải đối diện với nguy cơ mà điều xấu đó đem lại.

 

Dịch bởi: nguyenthao