Bài viết liên quan:

The frog and the mouse

A young Mouse in search of adventure was running along the bank of a pond where lived a Frog. When the Frog saw the Mouse, he swam to the bank and croaked:

"Won't you pay me a visit? I can promise you a good time if you do."

The Mouse did not need much coaxing, for he was very anxious to see the world and everything in it. But though he could swim a little, he did not dare risk going into the pond without some help.

The Frog had a plan. He tied the Mouse's leg to his own with a tough reed. Then into the pond he jumped, dragging his foolish companion with him.

The Mouse soon had enough of it and wanted to return to shore; but the treacherous Frog had other plans. He pulled the Mouse down under the water and drowned him. But before he could untie the reed that bound him to the dead Mouse, a Hawk came sailing over the pond.

Seeing the body of the Mouse floating on the water, the Hawk swooped down, seized the Mouse and carried it off, with the Frog dangling from its leg. Thus at one swoop he had caught both meat and fish for his dinner.

Those who seek to harm others often come to harm themselves through their own deceit.

 

Source: Aesop Fable

 

 

Con ếch và con chuột

Một con chuột nhỏ đang trong một cuộc phiêu lưu tìm kiếm dọc theo bờ ao, nơi sống của một con ếch. Khi ếch nhìn thấy chuột, nó bơi vào bờ và cất giọng khàn khàn.

Trả cho tôi một ít(tiền) tôi sẽ dẫn bạn đi tham quan. Bạn sẽ có một thời gian vui vẻ nếu bạn làm thế, tôi hứa.

Chuột không cần được thuyết phục nhiều, vì nó rất lo lắng khi lần đầu nhìn thấy thế giới bên ngoài và tất cả những điều mới lạ ở đây. Mặc dù nó có thể bơi một chút nhưng nó không dám mạo hiểm đi vào ao mà không có sự giúp đỡ.

Ếch đã có một kế hoạch. Nó sẽ trói chân của chuột bằng một cây sậy thật dai để giữ chuột sát mình. Sau đó, nó sẽ nhảy vào trong ao và kéo lên người bạn ngu ngốc của mình.

Chuột sớm cảm thấy đủ và muốn quay lại bờ; nhưng con ếch xảo trá lại có một kế hoạch khác. Nó kéo chuột xuống nước và nhận chết chuột. Thật không may, trước khi nó có thể cởi những cây sậy trói chuột ra khỏi người mình, thì có một con diều hâu đang bay trên mặt nước

Nhìn thấy một con chuột đang nổi trên mặt nước, con diều hâu liền sà xuống túm lấy chuột rồi kéo nó và cả con ếch đang bị treo lủng lẳng dưới chân chuột lên. Thế là chỉ với một lần săn mồi mà diều hâu có một bữa tối thịnh soạn.

Những ai muốn hãm hại người khác thường gặp tai ương trong chính lần lừa dối của mình.

 

Dịch bởi: cepnguyen