Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. 'Con ghét cái điện thoại của mẹ và con ước mẹ không bao giờ có nó'

'Con ghét cái điện thoại của mẹ và con ước mẹ không bao giờ có nó'

28/05/2018
Mức căn bản

I wish mum's phone was never invented

Mobile phones are bad for us. We know because every day there is a news story telling us so, or at least it can feel like that.

But no-one ever actually puts their phone down after hearing these reports, right?

What if children told you exactly how your WhatsApping, Instagramming, emailing and news-reading makes them feel?

"I hate my mum's phone and I wish she never had one," is what one primary school child wrote in a class assignment.

American school teacher Jen Adams Beason posted the comment on Facebook, and revealed that four out of 21 of her students said they wished mobile phones had never been invented.

Ms Beason, who lives in Louisiana, also posted a picture of the second grade (ages seven to eight) pupil's class work after she asked them to describe something they wish had never been created.

"I would say that I don't like the phone," one child wrote.

"I don't like the phone because my parents are on their phone every day. A phone is sometimes a really bad habit."

The student completed the work with a drawing of a mobile phone with a cross through it and a large sad face saying "I hate it".

The picture was posted last Friday and has been shared almost 170,000 times since, including by shocked parents who are stopping to think twice about their technology habits.

"Wow. Out of the mouths of babes! We are all guilty!" responded one user, Tracy Jenkins.

"Strong words for a second grader! Listen parents," added Sylvia Burton.

Another wrote, "That is so sad and convicting. Great reminder for us all to put those phones down and engage with our kids more."

Other teachers also joined the discussion to add their own experience of children's reaction to their parents' internet use.

"We had a class discussion about Facebook and every single one of the students said their parents spend more time on Facebook then they do talking to their child. It was very eye opening for me," commented Abbey Fauntleroy.

Some parents offered their personal experience of trying to address the problem.

Beau Stermer wrote that he has seen his two-year-old son reacting negatively to his use of his mobile phone: "I've noticed if he and I are playing and my phone rings for something at work, he has nothing to do with me after I get off the phone.

"It kills me. I have made an agreement with myself that if I am playing with him everything else can wait."

However, one mum pointed out that her teenagers were just as bad, often choosing their phone over family time.

A survey carried out in the US in 2017 reported that half of parents surveyed found that using technology disrupted interactions with their child three or more times a day, a phenomenon named "technoference".

Source: BBC News

 

Con ước điện thoại của mẹ chưa bao giờ được phát minh

Điện thoại di động có hại cho chúng ta. Chúng ta biết bởi vì mỗi ngày đều có một bài phóng sự nói cho chúng ta biết như vậy, hoặc ít nhất nó có thể cảm thấy như thế.

Nhưng không có ai thực sự đặt điện thoại của họ xuống sau khi nghe những báo cáo này, phải không?

Điều gì xảy ra nếu trẻ con nói với bạn chính xác các ứng dụng WhatsApping, Instagram, gửi email và việc đọc tin tức của bạn khiến chúng cảm thấy thế nào?

"Con ghét cái điện thoại của mẹ và con ước mẹ không bao giờ có nó", đó là điều mà một đứa trẻ tiểu học đã viết trong bài tập ở lớp.

Giáo viên người Mỹ, Jen Adams Beason đã lời nói đó trên Facebook, và tiết lộ có 4 trong số 21 học sinh của cô nói rằng chúng ước điện thoại di động chưa bao giờ được phát minh.

Cô Beason sống ở Louisiana, cũng đăng một bức hình bài tập trên lớp của học sinh lớp hai (7-8 tuổi) sau khi cô yêu cầu chúng mô tả điều mà chúng mong ước chưa bao giờ được tạo ra.

"Con sẽ nói rằng con không thích điện thoại," một đứa trẻ viết.

"Con không thích điện thoại vì cha mẹ con đang sử dụng điện thoại mỗi ngày. Điện thoại đôi khi là một thói quen thực sự tồi tệ".

Học sinh hoàn thành bài tập với một bức vẽ về một chiếc điện thoại di động có một đường chéo qua nó và vẽ to một khuôn mặt buồn nói rằng "Con ghét nó".

Bức ảnh đã được đăng vào thứ Sáu tuần trước và đã được chia sẻ gần 170.000 lần kể từ đó, bao gồm cả những bậc cha mẹ bị sốc phải ngưng lại để suy nghĩ kỹ về thói quen sử dụng công nghệ của họ.

"Wow. Lời nói ra từ những đứa nhỏ! Chúng ta đều có tội!", một người dùng có tên Tracy Jenkins đã phản hồi.

"Những lời lẽ nặng của một học sinh lớp hai! bố mẹ hãy lắng nghe," Sylvia Burton nói thêm.

Người khác viết: "Thật là buồn và đáng lên án. Đó cũng lời nhắc nhở tuyệt vời cho tất cả chúng ta, hãy đặt những chiếc điện thoại xuống và tham gia với con cái chúng ta nhiều hơn."

Các giáo viên khác cũng tham gia thảo luận để chia sẻ thêm những trải nghiệm của riêng họ về phản ứng của trẻ đối với việc sử dụng internet của cha mẹ chúng.

"Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận trên lớp về Facebook và cá nhân mỗi người trong các học sinh nói rằng cha mẹ của chúng dành nhiều thời gian trên Facebook, sau đó họ nói chuyện với con. Điều đó khiến khiến tôi ngạc nhiên", Abbey Fauntleroy nhận xét.

Một số phụ huynh đã đưa ra kin nghiệm của mình về cách giải quyết vấn đề.

Beau Stermer đã viết rằng anh ta đã thấy đứa con trai hai tuổi của mình phản ứng tiêu cực với việc sử dụng điện thoại di động của mình: "Tôi đã nhận thấy nếu cậu bé và tôi đang chơi và điện thoại của tôi đổ chuông do có công việc, thì cậu bé sẽ không muốn chơi bất cứ cái gì với tôi sau khi tôi tắt điện thoại.

"Nó giết chết tôi. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng nếu tôi chơi với con thì mọi thứ khác có thể chờ đợi."

Tuy nhiên, một bà mẹ chỉ ra rằng đứa con trưởng thành của bà cũng cư xử tệ như vậy, chúng thường chọn điện thoại hơn la dành thời gian cho gia đình.

Một cuộc khảo sát được thực hiện tại Mỹ vào năm 2017 đã báo cáo rằng một nửa phụ huynh được khảo sát thấy rằng việc sử dụng công nghệ làm gián đoạn tương tác với con của họ hơn ba lần mỗi ngày, đó là một hiện tượng có tên là "technoference"(sự xâm nhập của công nghệ trong cuộc sống).

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục