Bài viết liên quan:

The Ass in the Lion's Skin

An Ass once found a Lion's skin which the hunters had left out in the sun to dry.

He put it on and went towards his native village. All fled at his approach, both men and animals, and he was a proud Ass that day.

In his delight he lifted up his voice and brayed, but then every one knew him, and his owner came up and gave him a sound cudgelling for the fright he had caused.

And shortly afterwards a Fox came up to him and said: "Ah, I knew you by your voice."

Fine clothes may disguise, but silly words will disclose a fool

Source: Aesop Fables

 

 

Con lừa đội lốt sư tử

Một lần, một con lừa tìm thấy tấm da của sư tử mà các thợ săn đã bỏ ra ngoài nắng để phơi khô.

Nó đặt tấm da lên mình và đi về phía làng của nó. Tất cả con người và con vật đều bỏ chạy, và con lừa rất tự hào vì điều đó.

Trong niềm vui của mình, con lừa cất tiếng kêu be be, nên sau đó tất cả mọi người biết đó chỉ là con lừa, và ông chủ của nó đã đến và đánh nó bằng dùi cui vì sự sợ hãi con lừa đã gây ra.

Ngay sau đó, một con cáo đã đến chỗ lừa và nói: "Ah, tôi nhận ra bạn bằng giọng nói của bạn" 

Có thể dùng trang phục đẹp để ngụy trang, nhưng sự ngờ nghệch sẽ vạch trần kẻ ngốc.

 

Dịch bởi: Trúc Quỳnh