Bài viết liên quan:

The ass and his shadow

A Traveler had hired an Ass to carry him to a distant part of the country. The owner of the Ass went with the Traveler, walking beside him to drive the Ass and point out the way.

The road led across a treeless plain where the Sun beat down fiercely. So intense did the heat become, that the Traveler at last decided to stop for a rest, and as there was no other shade to be found, the Traveler sat down in the shadow of the Ass.

Now the heat had affected the Driver as much as it had the Traveler, and even more, for he had been walking. Wishing also to rest in the shade cast by the Ass, he began to quarrel with the Traveler, saying he had hired the Ass and not the shadow it cast.

The two soon came to blows, and while they were fighting, the Ass took to its heels.

In quarreling about the shadow we often lose the substance.

Source: Library of Congress Aesop Tales

 

 

Con lừa và cái bóng của nó

Một người khách đi đường thuê một con lừa để chở anh ta đến một miền đất xa xôi. Ông chủ của con lừa đi cùng người khách, ông đi bộ bên cạnh con lừa và chỉ đường đi.

Trên đường đi, họ đi qua một dải đất trống không có cây nơi ánh mặt trời hắt xuống dữ dội. Ngoài trời nắng quá gắt vì vậy vị du khách quyết định dừng lại để nghỉ ngơi nhưng vì không tìm thấy được một bóng râm nào cả, vị khách đã ngồi núp dưới cái bóng của con lừa.

Bấy giờ, sức nóng ảnh hưởng đến ông chủ của con lừa, thậm chí còn nhiều hơn so với người khách kia vì ông đã phải đi bộ. Với mong muốn cũng phải được nghỉ ngơi dưới bóng của con lừa, ông bắt đầu cãi nhau với người khách, ông nói rằng người khách chỉ thuê con lừa, không thuê cái bóng của nó.

Hai người bắt đầu đánh nhau và trong khi đó con lừa đã nằm ngục xuống.

Cãi nhau vì một điều không quan trọng, bạn sẽ đánh mất một điều quan trọng khác.

 

Dịch bởi: cepnguyen