Bài viết liên quan:

The ass and his driver

An Ass was being driven along a road leading down the mountain side, when he suddenly took it into his silly head to choose his own path.

He could see his stall at the foot of the mountain, and to him the quickest way down seemed to be over the edge of the nearest cliff.

Just as he was about to leap over, his master caught him by the tail and tried to pull him back, but the stubborn Ass would not yield and pulled with all his might.

"Very well," said his master, "go your way, you willful beast, and see where it leads you."

With that he let go, and the foolish Ass tumbled head over heels down the mountain side.

They who will not listen to reason but stubbornly go their own way against the friendly advice of those who are wiser than they, are on the road to misfortune.

 

Source: Aesop Fables

 

 

Con lừa và người lái xe lừa

Một con lừa kéo xe chạy theo con đường dẫn xuống sườn núi, thì nó đột nhiên khăng khăng đi theo con đường mà nó nghĩ là đúng.

Nó có thể đã nhìn thấy cái chuồng của nó tại chân núi, và với nó con đường nhanh nhất có vẻ như là cách phải băng qua rìa của vách đá gần nhất.

Ngay khi nó định nhảy qua, người chủ nắm lấy đuôi của con lừa và cố gắng kéo nó lại, nhưng con lừa cứng đầu không chịu lùi lại và tiếp tục kéo cái xe bằng tất cả sức mạnh của mình.

"Mày giỏi lắm" ông chủ của con lừa nói, " Hãy đi theo con đường của mày, con vật bướng bỉnh, và mày sẽ thấy nó dẫn mày đến đâu".

Với sự cho phép của người chủ, con lừa ngu ngốc đã tiến tới ngã nhào xuống sườn núi.

Những người cứng đầu và làm việc một cách cố chấp, không nghe những lời khuyên chân tình từ người giỏi hơn mình, thì họ chắc chắn đang đi trên một con đường đầy rủi ro.

 

Dịch bởi: viethung30