Bài viết liên quan:

THE FOOLISH DEER

One day, when a deer was grazing in a jungle, some hunters arrived there and shot an arrow at him. The poor animal got scared and hid behind a bush.

The hunters started searching for him. The deer couldn't control his patience and started nibbling the leaves of the bushes. The hunters heard the rustling sound of the leaves. 

One of them saw the deer behind the tree and shot an arrow at him and the deer fell down dead. 

So, it's always said that at the time of danger, one should keep patience and behave intelligently.

Source: Kids Front

 

 

Con nai ngu ngốc

Ngày nọ, khi một chú nai đang gặm cỏ trong một khu đất trống, một vài thợ săn đã đến và bắn mũi tên vào chú nai. Chú nai đáng thương đã rất sợ hãi và trốn sau bụi cây.

Thợ săn bắt đầu tìm kiếm nó. Chú nai không thể nào giữ được sự nhẫn nại và bắt đầu gặm lá cây trong bụi rậm. Người thợ săn đã nghe thấy tiếng lá cây sột soạt. 

Một trong số họ đã nhìn thấy con nai sau cái cây và đã bắn chết chú nai tội nghiệp đó.

Bài học ở đây là chúng ta phải luôn kiên nhẫn và bình tĩnh tại những phút giây nguy hiểm và hãy tìm cách xử lý thông minh nhất.

 

Dịch bởi: Huyentrang35