Bài viết liên quan:

The Wolf And The Crane

A Wolf had been gorging on an animal he had killed, when suddenly a small bone in the meat stuck in his throat and he could not swallow it.

He soon felt terrible pain in his throat, and ran up and down groaning and groaning and seeking for something to relieve the pain.

He tried to induce every one he met to remove the bone. "I would give anything," said he, "if you would take it out."

At last the Crane agreed to try, and told the Wolf to lie on his side and open his jaws as wide as he could.

Then the Crane put its long neck down the Wolf's throat, and with its beak loosened the bone, till at last it got it out.

"Will you kindly give me the reward you promised?" said the Crane.

The Wolf grinned and showed his teeth and said: "Be content. You have put your head inside a Wolf's mouth and taken it out again in safety; that ought to be reward enough for you."

Gratitude and greed go not together

Source: Aesop Fables

Con sói và con hạc.

Sói đã ngốn vào họng một con vật mà nó đã giết chết, đột nhiên một mảnh xương nhỏ trong thịt mắc kẹt trong cổ họng của nó và nó không tài nào nuốt được.

Nó đã nhanh chóng cảm thấy đau đớn khủng khiếp trong cổ họng của mình, và chạy qua lại rên rỉ và tìm kiếm một cái gì đó để làm giảm đau.

Nó đã cố gắng tìm đến tất cả mọi người mà nó đã gặp để lấy xương. Nó nói " Tôi có thể đáp ứng bất cứ điều gì nếu ai đó giúp tôi lấy xương ra".

Cuối cùng, Hạc đồng ý thử, và nói với Sói nằm nghiêng về một bên và mở hàm của nó rộng nhất có thể.

Sau đó Hạc đưa cái cổ dài của nó xuống cổ họng của Sói, và mỏ của nó nới lỏng xương, cuối cùng nó cũng đã gấp ra được.

Hạc nói "Liệu bạn vui lòng đáp ứng những điều mà bạn đã hứa?" 

Sói cười ôm bụng cười và nói: "Hãy vui mừng đi, mày đã đưa đầu của mày vào trong miệng tao và lấy nó ra trong an toàn, đó phải là phần thưởng lớn nhất cho mày rồi."

Sự biết ơn không thể song hành với lòng tham lam

 

Dịch bởi: Tấn Đạt