Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Công nhân Việt Nam được cảnh báo về 'mối đe dọa robot'

Công nhân Việt Nam được cảnh báo về 'mối đe dọa robot'

11/04/2017
Mức căn bản

Vietnamese workers warned of ‘robot threat’

Millions of textile & garment and footwear workers could be replaced with robots in the future. 

Robots are already being used at the 20-hectare Vinamilk actory in Binh Duong province. There are 19 robots and several workers. Everything runs on an automation process. Some robots carry packs to the filling room, while others take finished products to the storehouse.

When robots begin to lose power, they automatically go to the battery charging area, where they install full batteries without the assistance of workers.

Nguyen Chien Thang, director of Scan Pacific, an interior product manufacturer, who has received more orders from foreign partners in recent years, has decided to equip his newly built factory with an automated production line, which would help increase productivity by 4-5 times.

Other large furniture companies in Binh Duong have also spent money on automation technology. A representative of Vi Dai, a supplier of machines and equipment, said the company’s sales increased by 50 percent in 2016 because more wooden furniture manufacturers bought modern equipment to increase productivity and lower costs.

Thanks to the automation production line, which has been running in the last 10 years, Minh Long 1 Porcelain Company has cut the number of workers from 400 to 20. To date, it has imported seven robots with the value of no less than 40,000 euros.

Analysts commented that though it is costly to replace workers with intelligent robots, using robots in production lines is a growing tendency worldwide, including in developing countries like Vietnam.

The World Economic Forum predicted 5 million jobs would be lost by 2020 because of  artificial intelligence. The latest report from ILO shows that two-third of 9.2 million workers in the textile & garment and footwear industries in South East Asia are being threatened by robots.

In Vietnam, ILO said 86 percent of textile & garment workers may lose jobs in the automation process, while three-fourth of workers in the electronics sector will be replaced with robots.

Pham Thi My Le, president of Le & Associates, predicted that 80 percent of works would be undertaken by robots by 2020.

The popularity of robots would prompt multi-national conglomerates to stop outsourcing to Asian countries and to make products in their home countries with automated production lines. If so, Asian countries, which now rely on doing the outsourcing for foreign companies, would suffer. 

Vietnam can attract foreign investments thanks to cheap labor. However,  once robots replace large numbers of workers, that advantage will diminish.

Source: vietnamnet

 

Công nhân Việt Nam được cảnh báo về "mối đe dọa robot"

Hàng triệu công nhân dệt may và giày dép có thể được thay thế bằng robot trong tương lai.

Robot đã được sử dụng tại nhà máy Vinamilk rộng 20 hecta ở tỉnh Bình Dương. Có 19 robot và nhiều công nhân. Tất cả mọi thứ chạy trên một quá trình tự động hóa. Một số robot mang các gói vào phòng chứa đồ, trong khi một số khác mang các sản phẩm đến nhà kho.

Khi robot bắt đầu bị mất điện, chúng sẽ tự động chuyển tới khu vực sạc pin, nơi chúng cài sạc đầy pin mà không cần sự trợ giúp của công nhân.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, giám đốc công ty sản xuất sản phẩm nội thất Thái Bình, người đã nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các đối tác nước ngoài trong những năm gần đây, đã quyết định trang bị cho nhà máy mới xây của mình dây chuyền sản xuất tự động, tăng hiệu suất lên 4-5 lần .

Các công ty đồ gỗ lớn khác ở Bình Dương cũng đã bỏ tiền ra cho công nghệ tự động hóa. Một đại diện của Vi Đại, một nhà cung cấp máy móc và thiết bị cho biết doanh thu của công ty tăng 50% vào năm 2016 bởi vì nhiều nhà sản xuất đồ gỗ đã mua các thiết bị hiện đại để tăng năng suất và giảm chi phí.

Nhờ vào dây chuyền sản xuất tự động hóa đã hoạt động trong 10 năm qua, Công ty Sứ Minh Long 1 đã cắt giảm số lượng công nhân từ 400 đến 20. Đến nay, đã nhập khẩu 7 robot với giá trị không dưới 40.000 euro .

Các nhà phân tích bình luận rằng mặc dù tốn kém để thay thế robot bằng robot thông minh, việc sử dụng robot trong dây chuyền sản xuất đang có khuynh hướng phát triển trên toàn thế giới, bao gồm cả ở các nước đang phát triển như Việt Nam.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự đoán 5 triệu việc làm sẽ bị mất vào năm 2020 do trí thông minh nhân tạo. Báo cáo mới nhất của ILO cho thấy, 2/3 trong số 9,2 triệu công nhân trong ngành công nghiệp dệt may và giày dép ở Đông Nam Á đang bị đe dọa bởi robot.

Tại Việt Nam, ILO cho biết 86% lao động dệt may có thể mất việc làm trong quá trình tự động hóa, trong khi ba phần tư số công nhân trong ngành điện tử sẽ được thay thế bằng robot.

Phạm Thị Mỹ Lệ, chủ tịch của Le & Associates, dự đoán rằng 80% các công việc sẽ được robot thực hiện vào năm 2020.

Sự phổ biến của robot sẽ thúc đẩy các tập đoàn đa quốc gia dừng gia công cho các nước Châu Á và làm các sản phẩm tại nước nhà của họ có dây chuyền sản xuất tự động. Nếu có, các nước châu Á, hiện đang dựa vào việc gia công phần mềm cho các công ty nước ngoài, sẽ phải chịu đựng.

Việt Nam có thể thu hút đầu tư nước ngoài nhờ lao động rẻ. Tuy nhiên, một khi robot thay thế số lượng lớn lao động, lợi thế này sẽ giảm đi.

 

Dịch bởi: hoaithuong

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục