Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Công viên giải trí Pháp đặt câu hỏi: Quạ có thể nhặt rác, tại sao bạn không thể?

Công viên giải trí Pháp đặt câu hỏi: Quạ có thể nhặt rác, tại sao bạn không thể?

04/09/2018
Mức căn bản

French Theme Park Asks: Crows Can Pick Up Trash, Why Can't You?

This week, the Puy du Fou theme park in western France put some new employees in the field: six trained rooks, members of the crow family, picking up small pieces of paper and cigarette butts in exchange for food.

A rook at Puy du Fou theme park in France uses a special box designed to receive trash and reward the bird with food. Courtesy of Pou du Fuy theme park

Boubou, Bamboo, Bill, Black, Bricole and Baco officially started their new gigs on Monday.

For the record, the park would like to note, the corvid colleagues are not replacing any human cleaning staff.

"The park is very clean," Puy du Fou President Nicolas de Villiers tells NPR by phone. "The purpose of the crows ... is to educate the people, to open their minds, to think, 'OK, the birds are able to do something that we are much more able to do than them, so we should do this by ourselves.' "

Cigarette butts, in particular, seem to be dropped with abandon by people who could easily take them to a trash can, de Villiers says.

Why not just pick them up? Even a bird can do it, after all.

A falconry show is one of Puy du Fou's historical shows, featuring hundreds of falcons, vultures, kites and owls. Courtesy of Pou du Fuy theme park

Puy du Fou, which calls itself France's second-largest theme park, is located in a rural area and is famous for its historical shows — a Viking attack, Roman chariot races, sword fights and a falconry show.

The idea for using rooks as litter collectors came from one of the falconers, Christophe Gaborit. As part of the falconry show, the theme park had already trained crows to pick up roses and bring them to a "princess" in a castle.

Gaborit started training some rooks to do a similar task — with bits of paper or cigarette butts instead of a rose, dropping them off in a little box instead of delivering them to royalty.

"It became a game for them," de Villiers says. "They pick up the papers on the floor, and they are rewarded."

Birds in the crow family are famously intelligent — in the wild, they use tools. Ravens have been observed making plans. Crows remember faces and, when fed by a human, have been known to give gifts in return.

And a decade ago, Josh Klein taught captive crows to collect money and drop it in a "vending machine" in exchange for a food reward, proposing a hypothetical system for training wild birds to do it.

The Puy du Fou trash collection system is similar to Klein's "vending machine," rewarding birds with food for picking up certain items off the ground. It uses two different sections of a wooden box, one to receive trash and the other to offer up food.

De Villiers notes that the park has a license for owning and training falcons and other birds and that ordinary people should not attempt to train a wild crow to do their bidding.

After six months of training, the birds were first deployed at the theme park over the weekend. Their official introduction was Monday.

They're each working four-day weeks under close supervision — a falconer watches to make sure people aren't dropping trash just to make more work for the birds.

"It's an educational program," de Villiers says. "We don't educate the crows, but we educate the human beings. ... It's a funny way to show the people that you cannot throw the papers everywhere."

Source: npr.org

 

Công viên giải trí Pháp đặt câu hỏi: Quạ còn có thể nhặt rác, tại sao bạn không thể?

Tuần này, công viên giải trí Puy du Fou ở phía tây nước Pháp đã đưa một số "nhân viên" mới vào dự án này: gồm sáu chú quạ được đào tạo, các thành viên trong họ nhà quạ sẽ làm những công việc nhặt những mẩu giấy nhỏ và điếu thuốc lá để có được thức ăn.

Một chú quạ đen tại công viên giải trí Puy du Fou ở Pháp sử dụng một hộp đặc biệt được thiết kế riêng cho việc chứa rác và phần thưởng cho chú là một mẩu thức ăn. Pou du Fuy - một công viên giải trí văn minh và lịch sự.

Boubou, Bamboo, Bill, Black, Bricole và Baco chính thức bắt đầu hợp đồng thuê biểu diễn mới vào thứ Hai.

Đối với các điều khoản, công viên muốn lưu ý, các chú quạ sẽ không thay thế cho bất kỳ nhân viên làm sạch nào.

"Công viên rất sạch sẽ," Chủ tịch Puy du Fou Nicolas de Villiers khẳng định với NPR qua điện thoại. "Mục đích của việc sử dụng quạ ... là để giáo dục con người, để có cái nhìn cởi mở hơn, để suy ngẫm "Được rồi, những con chim có thể làm được điều đó thì chúng ta có thể làm hơn thế, vì vậy chúng ta nên làm điều này một cách tự giác. ' "

De Villiers nói rằng :" Thường thì các tàn thuốc dường như được vứt bừa bãi bởi những người hoàn toàn có thể đưa chúng vào thùng rác"

Tại sao không nhặt chúng lên? Trong khi ngay cả một con chim cũng có thể làm được chuyện đó.

Chương trình biểu diễn chim ưng là một trong những chương trình lịch sử của Puy du Fou, với hàng trăm chú chim ưng, kền kền, diều và cú. Pou du Fuy công viên văn minh

Puy du Fou, được gọi là công viên giải trí lớn thứ hai của Pháp, nằm ở khu vực nông thôn và nổi tiếng với các chương trình lịch sử - như cuộc tấn công của người Viking, cuộc đua ngựa La mã, quyết đấu bằng gươm và chương trình biểu diễn chim ưng.

Việc sử dụng quạ để thu gom rác được lấy ý tưởng từ một trong những hình ảnh của chim ưng - Christophe Gaborit. Là một phần của chương trình chim ưng, công viên giải trí đã đào tạo những con quạ để hái hoa hồng và mang chúng đến cho một nàng "công chúa" trong một lâu đài.

Gaborit bắt đầu đào tạo một số con quạ để làm một nhiệm vụ tương tự - với những mẫu giấy hoặc tàn thuốc thay vì một bông hồng, thả chúng xuống một hộp nhỏ thay vì chuyển chúng cho hoàng gia.

"Với loài quạ, việc này đã trở thành một trò chơi cho chúng", de Villiers nói. "Những con quạ nhặt các giấy tờ trên sàn và chúng sẽ được thưởng."

Các loài chim trong họ nhà quạ nổi tiếng thông minh - trong thế giới hoang dã, chúng sử dụng các công cụ. Ravens đã được quan sát thực hiện kế hoạch. Quạ sẽ nhớ khuôn mặt khi được nuôi bởi một người, đã biết là được cho quà lại.

Và một thập kỷ trước, Josh Klein đã dạy những con quạ bị giam cầm cách thu tiền và thả nó vào một "máy bán hàng tự động" để đổi lấy phần thưởng thức ăn, và đề xuất một hệ thống giả thuyết để huấn luyện chim hoang dã để làm điều đó.

Hệ thống thu gom rác của Puy du Fou tương tự như "máy bán hàng tự động" của Klein, là những con chim sẽ được thưởng khi nhặt những đồ vật nhất định khỏi mặt đất. Nó sử dụng hai phần khác nhau của một hộp gỗ, một phần để thu gom rác và một phần để cung cấp thức ăn.

De Villiers lưu ý rằng công viên có giấy phép sở hữu và đào tạo chim ưng và các loài chim khác và với những người bình thường không nên cố gắng đào tạo một con quạ hoang dã để làm theo lệnh của họ.

Sau sáu tháng đào tạo, những con chim được triển khai lần đầu tiên tại công viên giải trí vào cuối tuần. Ra mắt chính thức là thứ hai.

Chúng làm việc mỗi tuần bốn ngày dưới sự giám sát chặt chẽ của một người trông coi chim ưng để đảm bảo mọi người không vứt rác chỉ để xem những con chim làm việc nhiều hơn.

"Đây là một chương trình giáo dục", de Villiers nói. "Chúng tôi không giáo dục quạ, nhưng chúng tôi giáo dục con người. ... Đó là một cách thú vị để cho mọi người thấy rằng bạn không nên ném rác bừa bãi ở khắp mọi nơi."

Dịch bởi: kakalotgocu

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục