Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Costa Rica - đất nước hạnh phúc nhất thế giới

Costa Rica - đất nước hạnh phúc nhất thế giới

28/12/2019
Mức căn bản

The happiest country in the world

Children growing up in Costa Rica are surrounded by some of the most beautiful and diverse landscapes in the world. Preserving tropical rainforests isn't Costa Rica's only success, because the government also makes sure everyone has access to health-care and education.

So when the New Economics Foundation released its second Happy Planet Index, Costa Rica came out number one. The index is a ranking of countries based on their impact on the environment and the health and happiness of their citizens.

According to Mariano Rojas, a Costa Rican economics professor, Costa Rica is a mid-income country where citizens have plenty of time for themselves and for their relationships with others.

 'A mid-income level allows most citizens to satisfy their basic needs. The government makes sure that all Costa Ricans have access to education, health and nutrition services.' Costa Ricans, he believes, are not interested in status or spending money to show how successful they are. 

Created in 2008, the Happy Planet Index examines happiness on a national level and ranks 143 countries according to three measurements: their citizens' happiness, how long they live (which reflects their health), and how much of the planet's resources each country consumes.

According to researcher Saamah Abdallah, the Index also measures the outcomes that are most important, and those are happy, healthy lives for everyone.

Source: Yes! Magazine

 

Bài viết được sử dụng trong bài học Unit 1- Great places to be , trích trong sách Complete Ielts

 

Đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới

Trẻ em lớn lên ở Costa Rica sống giữa những cảnh quan đẹp và đa dạng nhất thế giới. Thành công duy nhất của đất nước này không chỉ là việc bảo tồn những rừng mưa nhiệt đới, mà chính phủ còn đảm bảo cho người dân tiếp cận với giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Vì thế, khi Quỹ Phát triển Kinh tế Mới công bố kết quả nghiên cứu về Chỉ số hạnh phúc thế giới lần 2, Costa Rica đã đứng thứ nhất. Chỉ số này đã xếp hạng các quốc gia dựa theo những tác động của quốc gia đó đến môi trường, sức khỏe và hạnh phúc của người dân.

 

Theo Mariano Rojas, một chuyên gia kinh tế người Costa Rica, Costa Rica là một nước có thu nhập trung bình, ở đây dân cư có nhiều thời gian cho bản thân và những mối quan hệ.

"Mức thu nhập thấp cho phép đa số cư dân hài lòng với những nhu cầu cơ bản. Chính phủ đảm bảo mọi người dân Costa Rica được đi học và tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng". Ông ấy tin rằng người Costa Rica không cần với địa vị hoặc tiêu tiền để thể hiện sự thành công.

Được xây dựng vào năm 2008, Chỉ số Hạnh phúc Toàn cầu đã khảo sát các ứng viên là các quốc gia ở khắp nơi trên thế giới và đã xếp hạng 143 quốc gia theo 3 tiêu chí: hạnh phúc của người dân, tuổi thọ (phản ánh sức khỏe) và lượng tài nguyên thiên nhiên đã sử dụng.

Theo nhà nghiên cứu Saamah Abdallah, chỉ số này cũng đánh giá những yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống, đó là một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh cho mọi người.

Dịch bởi: Vân Anh

 

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục