Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Đà Nẵng lên kế hoạch đưa tất cả trẻ em đến các lớp học bơi trước năm 2017

Đà Nẵng lên kế hoạch đưa tất cả trẻ em đến các lớp học bơi trước năm 2017

17/08/2016
Mức căn bản

Da Nang plans to put all children in swimming classes by 2017

Schools will attract investments so each can install a portable pool next year

Boys at a swimming pool in Da Nang. Photo credit: Nguyen Dong/VnExpress

This might be the best news for parents in Da Nang: authorities in the central city plan to provide swimming lessons to all students from next year.

Nguyen Dinh Vinh, director of the education department, said the proposal is for each school to set up a portable swimming pool and offers classes all year round, and this could take a year.

“[This] will ensure that all students learn to swim and avoid drowning,” news website VnExpress quoted him as saying.

He said the department has authorized school principals to attract investments.

A US organization has offered funds and provided equipment to several schools to set up pools, he said.

His department has signed agreements with several hotels, restaurants, and military and police offices to allow use of their pools for children’s classes this summer.

The classes cost VND200,000 (US$9) per student.

Drowning is the leading cause of death in Vietnam among children aged five to 14, according to the World Health Organization.

Vietnam’s social affairs ministry said there are an average of 10 child drowning deaths a day, the highest in Southeast Asia and 10 times the number in developed countries.

As a country with 3,260 kilometers of coastline, innumerable rivers, canals and ponds, Vietnam has yet to make swimming lessons part of the standard school curriculum.

Most swimming classes are either organized by charity groups in rural areas or in large urban schools.

Source: Thanhnien News

 

 

Đà Nẵng lên kế hoạch đưa tất cả trẻ em đến các lớp học bơi trước năm 2017

Các trường học sẽ thu hút đầu tư để mỗi trường có thể lắp đặt một hồ bơi di động trong năm tới.

Một cậu bé tại một hồ bơi ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông / VnExpress

Đây có thể là tin tức tốt nhất cho các bậc phụ huynh tại Đà Nẵng: các nhà chức trách của thành phố lên kế hoạch nhằm cung cấp những bài học bơi cho tất cả các học sinh từ năm tới.

Ông Nguyễn Đình Vinh, Giám đốc Sở giáo dục nói rằng đề nghị mỗi trường lắp đặt một hồ bơi di động và cung cấp các lớp học cả năm và việc này có thể mất một năm.

"Điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả học sinh được học bơi và tránh chết đuối" trang web tin tức VnExpress dẫn lời ông nói.

Ông cho biết đơn vị đã ủy quyền cho hiệu trưởng của các trường để thu hút đầu tư.

Một tổ chức của Hoa Kỳ đã cung cấp vốn và cung cấp thiết bị cho một số trường học để lắp đặt hồ bơi, ông nói.

Văn phòng của ông đã ký thỏa thuận với một số khách sạn, nhà hàng, quân đội và các cơ quan Công an cho phép sử dụng hồ bơi của họ cho các lớp học của trẻ em trong mùa hè này.

Học phí là 200,000 đồng mỗi học sinh.

Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam trong số trẻ em ở độ tuổi từ năm đến 14, theo Tổ chức Y tế Thế giới.

Ban các vấn đề xã hội của Việt Nam cho biết có trung bình 10 trẻ em bị chết đuối một ngày, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á và gấp 10 lần ở các nước phát triển.

Là một quốc gia có 3.260 km bờ biển, vô số con sông, kênh rạch, ao hồ, Việt Nam vẫn chưa đưa việc học bơi thành một phần của chương trình giảng dạy tiêu chuẩn.

Hầu hết các lớp học bơi được tổ chức bởi nhóm từ thiện ở các vùng nông thôn hoặc trong các trường ở khu vực đô thị lớn.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục