Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Đại học hàng đầu nước Nga sẵn sàng chào đón các tài năng Việt

Đại học hàng đầu nước Nga sẵn sàng chào đón các tài năng Việt

02/04/2018
Mức căn bản

Top ranked university of Russia ready to welcome Vietnamese talents

Vietnamese Ambassador to Russia Ngo Duc Manh had a meeting with of Vice Rector of the Lomonosov Moscow State University (MGU), the top ranked university in Russia, Sergey Sakhrai in Moscow on March 2, discussing new cooperation directions.

Vietnamese Ambassador Ngo Duc Manh (centre) and Vice Rector of the Lomonosov Moscow State University Sergey Sakhrai (second, left) at the meeting on March 2

As MGU is directly subordinate to the Russian Government and not under the Ministry of Education and Science of Russia, it is not among the universities having joined in training programmes with Vietnam.

Ambassador Manh, a former student of MGU, highly valued the school’s training quality, adding that he wants to expand opportunities for Vietnamese undergraduates and postgraduates to study at this top university of Russia.

Sergey Sakhrai noted only the students with the best academic results are admitted to MGU, and the two sides need specific agreements so that Vietnamese students can enroll in the university. There are only few Vietnamese students at MGU at present, but it is ready to welcome talented Vietnamese with outstanding achievements in learning and research.

He added that to export Russian education as tasked by President V. Putin, MGU and its member specialized colleges are expanding and diversifying training cooperation, including cooperating with foreign prestigious universities, exchanging guest lecturers, and carrying out joined projects. MGU signed memoranda of understanding on cooperation with the Vietnam National University – Hanoi, the University of Social Sciences and Humanities, and the Academy of Journalism and Communication of Vietnam.

The vice rector also suggested a law university be opened in coordination with MGU.

At the meeting, the two sides mentioned a project on providing legal knowledge aid for Vietnamese students. Through an agreement between MGU’s law faculty and the Vietnamese Embassy, students from the Southeast Asian nation can receive free legal aid whenever they have problems while studying in Russia.

Ambassador Manh applauded this idea and promised to step up the realisation of this initiative in the time ahead, noting that the number of Vietnamese students here increases by nearly 1,000 each year. Such a practical support will be very helpful for both students and managerial agencies.

During the event, the two sides also discussed other directions for specialised cooperation such as in economy and auditing. They agreed to promote the organisation of forums, conferences and consultations to help enhance Vietnam-Russia relations.

Source: english.vietnamnet.vn

 

Đại học hàng đầu nước Nga sẵn sàng chào đón các tài năng Việt

Đại sứ Việt Nam tại Nga, ông Ngô Đức Mạnh đã có buổi làm việc với, phó Hiệu trưởng Đại học quốc gia Lomonosov Moscow (MGU)- trường đại học hàng đầu nước Nga, ông Sergey Sakhrai tại Moscow vào ngày 2 tháng 3, bàn về các hướng hợp tác mới.

Đại sứ Việt Nam Ngô Đức Mạnh (ở giữa) và Phó Hiệu trưởng Đại học Lomonosov Moscow Sergey, ông Sakhrai (đứng thứ hai, bên trái) tại cuộc họp ngày 2 tháng 3

Vì MGU là trường trực thuộc Chính phủ Nga và không thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, nên không có trong mục các trường đại học tham gia chương trình đào tạo với Việt Nam.

Đại sứ Mạnh là cựu sinh viên của trường MGU đánh giá cao chất lượng đào tạo của trường, thêm vào đó, ông muốn mở rộng cơ hội cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam được học tập tại trường đại học hàng đầu của Nga.

Ông Sergey Sakhrai lưu ý rằng chỉ những sinh viên có kết quả học tập tốt nhất mới được nhận vào MGU, và hai bên cần có những thoả thuận cụ thể để sinh viên Việt có thể đăng ký học tại trường. Hiện tại, MGU chỉ có một số sinh viên Việt nhưng vẫn sẵn sàng chào đón những người Việt Nam tài năng có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.

Ông cũng nói thêm để xuất khẩu giáo dục sang Nga do tổng thống V. Putin đề ra, MGU và các trường đại học chuyên ngành thành viên đang mở rộng và đa dạng hóa hợp tác đào tạo, bao gồm hợp tác với các trường đại học có uy tín nước ngoài, trao đổi giảng viên thỉnh giảng và thực hiện các dự án đã được tham gia. MGU đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện Báo chí và Truyền thông Việt Nam.

Phó hiệu trưởng cũng đề xuất mở một trường đại học luật để hợp tác với MGU.

Tại buổi làm việc, hai bên đã đề cập đến dự án hỗ trợ kiến thức pháp luật cho sinh viên Việt Nam. Thông qua thỏa thuận giữa khoa luật của MGU và Đại sứ Việt Nam, sinh viên của quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có thể nhận được trợ giúp miễn phí về pháp luật bất cứ khi nào họ gặp khó khăn khi học tập tại Nga.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh hoan nghênh ý tưởng này và hứa hẹn sẽ đẩy mạnh việc thực hiện sáng kiến ​​này trong thời gian tới, đồng thời ghi nhận rằng số lượng sinh viên Việt Nam ở đây tăng lên gần 1.000 người mỗi năm. Sự hỗ trợ thực tế như vậy sẽ rất hữu ích cho cả sinh viên và các cơ quan quản lý.

Trong sự kiện này, hai bên cũng đã thảo luận các hướng đi khác trong việc hợp tác chuyên ngành như kinh tế và kiểm toán. Họ đã nhất trí thúc đẩy tổ chức các diễn đàn, hội nghị và tham vấn để giúp tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Nga.

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục