Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam viết thư cho con gái nhân ngày Quốc tế các bé gái

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam viết thư cho con gái nhân ngày Quốc tế các bé gái

11/10/2016
Mức trung cấp

A letter from US Ambassador Ted Osius to his daughter on International Day of the Girl

To celebrate International Day of the Girl, Clayton and wrote this letter to our daughter Lucy.

Dear Lucy,

What have we discovered about you in your first 20 months of life? You're a quick learner. You have definite opinions: you like certain foods, and books, and videos. You are self-contained: you watch what is going on with big, brown eyes. You want to do whatever your big brother can do, never mind that he's more than a year older.

We, your papa and dada, are crazy about you. Your godfathers say, "when it comes to Lucy, you two don't have a chance." They can see that you're strong, and smart, and have a mind of your own. They can see how much we love you.

Some worry because you are not being raised by a woman. Truth is, you're being raised by two men and many women: your loving nannies, grandmothers, godmothers, and many, many aunts. One woman -- who might be the first to lead your nation -- wrote, "It Takes A Village." We think she's right. Many will hold you, care for you, love you and teach you as you grow. In our family, there will always be strong, smart women.

What do we hope for you? We hope that you will grow into a world where your girlhood, and later your womanhood, will always be respected. That you'll have as many opportunities as any man, and will be valued and rewarded for your contributions. That you will learn fairness, and integrity, from both women and men. We hope that yours will be a life full of love and purpose.

With so much love -- and hope,
Dada and papa

Source: Facebook

 

 

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam viết thư cho con gái nhân ngày Quốc tế các bé gái

Để kỷ niệm Ngày Quốc tế Trẻ em Gái, Clayton và tôi đã viết lá thư này cho con gái của chúng tôi, Lucy.

Lucy thân yêu,

Chúng ta đã phát hiện những gì ở con trong 20 tháng đầu đời của con nhỉ? Con học hỏi rất nhanh. Con có quan điểm rõ ràng: con thích một số loại thực phẩm, sách và video nhất định. Con độc lập: con quan sát những gì đang diễn ra bằng đôi mắt to màu nâu. Con muốn làm những gì mà anh trai con có thể làm, cho dù anh lớn hơn con hơn một tuổi.

Hai chúng ta, papa và dada của con, yêu con vô cùng. Các cha đỡ đầu của con nói, “riêng về Lucy, các anh bị cô bé chinh phục hoàn toàn rồi”. Họ thấy rằng con khỏe mạnh, thông minh, và có chính kiến. Họ có thể thấy được hai cha yêu con nhường nào.

Một vài người lo lắng bởi vì con không được nuôi dưỡng bởi một người phụ nữ. Sự thật là con đang được hai người đàn ông và rất nhiều người phụ nữ nuôi dạy: các cô trông trẻ, các bà, mẹ đỡ đầu, và nhiều, rất nhiều cô dì của con, những người luôn yêu quý con. Một người phụ nữ -- có thể sẽ là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo đất nước con -- đã viết, “Cần Đến Cả Một Ngôi Làng”. Chúng ta nghĩ rằng bà ấy nói đúng. Nhiều người sẽ ôm con, chăm sóc cho con, yêu thương con và dạy bảo con trong quá trình con trưởng thành. Trong gia đình chúng ta, sẽ luôn có những người phụ nữ mạnh mẽ và thông minh.

Chúng ta hy vọng gì cho con? Chúng ta hy vọng rằng con sẽ lớn lên trong một thế giới, ở đó con sẽ luôn được tôn trọng, khi con còn là một bé gái, hay khi con đã là một phụ nữ trưởng thành. Rằng con sẽ có nhiều cơ hội như bất kỳ người đàn ông nào, và sẽ được coi trọng và được đền đáp vì những đóng góp của con. Rằng con sẽ học hỏi về sự công bằng, và sự liêm chính, từ cả phụ nữ và nam giới. Chúng ta hy vọng con sẽ có một cuộc sống đầy tình thương yêu và mục đích.

Gửi tới con nhiều thương yêu và hy vọng,
Dada và papa

 

Dịch bởi: Ted Osius

bài viết đặc sắc trong tháng 11/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục