Bài viết liên quan:

FIGHT ALWAYS GIVES BAD RESULT

One day, two friends while walking along the road saw a nice rope lying by its side. Both wanted to have it and started fighting for it.

One held it from one end and the other from the other end. They started pulling the rope. Suddenly, the rope broke off from the middle. One of them fell in mud and the other in a drain. 

A passer by who was watching all this, went to them and said, "Fighting for a thing always gives bad results." The friends felt ashamed of their deed.

Source: Kids Front

 

 

Đánh nhau luôn mang lại kết quả tồi tệ

Một ngày nọ, khi hai người bạn đi bộ dọc theo con đường thì nhìn thấy một sợi dây thừng trông đẹp mắt nằm bên đường. Cả hai  đều muốn có nó và bắt đầu đánh nhau vì sợi dây đó.

Mỗi người dành lấy một đầu dây và giằng nhau. Chúng bắt đầu kéo mạnh về phía mình. Bất thình lình, sợi dây bị đứt ở giữa. Một người bị ngã vào bùn và người còn lại thì ngã vào mương.

Một người qua đường đã nhìn thấy hết mọi chuyện, người đó đến và nói rằng : " Đánh nhau luôn gây ra kết quả xấu mà thôi". Hai người bạn này đã cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng với hành động của họ.

 

Dịch bởi: xuanquy