Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam: rẻ hay đắt?

Đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam: rẻ hay đắt?

29/11/2016
Mức căn bản

Doctoral training in Vietnam: cheap or expensive?

A Phd programme in Vietnam requires VND15 million in tuition costs a year, while the average cost is $15,000 (VND200 million) in developed countries. 

The Ministry of Education and Training (MOET) says the training cost is the lowest in the world, but graduates dispute this claim.

Postgraduates on an education forum wrote that in theory, research students have to pay VND15 million a year, or VND50 million for three years of study, but in fact, they have to pay at least VND1 billion to obtain a doctorate. Besides official tuition, they have to pay for other items.

Meanwhile, the scientists who guide students said that they don’t receive much money from the work. Dr Nguyen Duy Quy said he is now guiding five postgraduates who are conducting research on rice genes, and he receives VND1.8 million a year. He reads thematic reports prepared by postgraduates and receives VND500,000.

He believes that the biggest expenses postgraduates have to bear are land and machinery rent and the cost for laborers.

Bui Van Ga, Deputy Minister of Education and Training, in an interview with VietNamNet, said VND15 million a year is not high enough for high-quality training. 

“Postgraduates have to carry out experiments, exercise practices and make investment in their work,” he said.

Nguyen Dinh Duc from Hanoi National University also commented that the expenditure of VND18 million per postgraduate at the university is ‘too low’, which partially explains why talented students prefer studying abroad and don’t want to come back to Vietnam after finishing courses.

Tran Van Nhung said he believes no other country in the world except Vietnam can train doctoral students at such a low cost.

Meanwhile, some analysts argue that the training cost in Vietnam is not low at all, and that it is unreasonable to compare the cost in Vietnam with that in developed countries.

In other countries, tuition is high because postgraduates can enjoy good facilities and services, including libraries, sports and entertainment.

It is also necessary to compare the training cost with the average income per capita in Vietnam and developed countries.

Most postgraduates in developed countries are scientific researchers and work in the private sector; very few work for state agencies. 

Most of them in Vietnam, however, are state officials and still receive salaries while they study for a doctorate.

Source: Mai Chi- VIETNAMNET

 

 

Đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam: rẻ hay đắt?

Học phí một năm của một chương trình tiến sĩ tại Việt Nam yêu cầu đóng 15 triệu đồng, trong khi chi phí trung bình là 15.000 đôla ( 200 triệu Đồng) tại các nước phát triển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) cho biết chi phí đào tạo ở Việt Nam là thấp nhất trên thế giới, nhưng những nghiên cứu sinh lại tranh luận về sự khẳng định này.

Trên một diễn đàn giáo dục, những học viên cao học đã viết rằng về mặt lý thuyết nghiên cứu sinh phải chi trả 15 triệu Đồng một năm, hoặc 50 triệu cho ba năm nghiên cứu, nhưng thực tế, họ phải trả ít nhất một tỷ để có được học vị tiến sĩ. Ngoài học phí chính thức, họ còn phải trả những khoản phí khác.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu khoa học hướng dẫn nghiên cứu sinh nói rằng họ không nhận được nhiều tiền hơn từ công việc này. Tiến sĩ Nguyễn Duy Quý cho biết hiện ông đang hướng dẫn cho năm học viên cao học thực hiện nghiên cứu về gen lúa, và ông nhận được 1,8 triệu Đồng một năm. Ông đọc báo cáo chuyên đề của học viên cao học chuẩn bị và nhận được 500.000 Đồng.

Ông cho rằng các khoản chi phí lớn nhất mà học viên cao học phải chịu là tiền thuê mặt bằng, máy móc, và cả chi phí cho nhân công.

Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trao đổi với báo VietNamNet rằng 15 triệu Đồng một năm không phải là ở mức cao để đào tạo chương trình chất lượng cao.

Ông nói: "Học viên cao học phải thực hiện các thí nghiệm, thực hành luyện tập và đầu tư cho việc học của họ".

Ông Nguyễn Đình Đức từ Đại học quốc gia Hà Nội cũng đưa ra nhận xét rằng việc chi trả 18 triệu cho mỗi học viên cao học tại các trường đại học là "quá thấp", điều này phần nào lý giải tại sao sinh viên tài năng thích du học nước ngoài và không muốn trở về Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học.

Ông Trần Văn Nhung cho biết ông tin rằng ngoại trừ Việt Nam không có quốc gia nào trên thế giới có thể đào tạo tiến sĩ với mức chi phí thấp như vậy.

Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng chi phí đào tạo ở Việt Nam không thấp chút nào, và việc so sánh chi phí ở Việt Nam với các nước phát triển là không hợp lý.

Ở các quốc gia khác, học phí cao vì học viên cao học có thể được hưởng cơ sở vật chất và dịch vụ tốt, bao gồm thư viện, thể thao và vui chơi giải trí.

So sánh chi phí đào tạo với thu nhập bình quân theo đầu người ở Việt Nam và các nước phát triển là điều cần thiết.

Hầu hết các học viên cao học ở các nước phát triển là những nhà nghiên cứu khoa học và làm việc trong khu vực tư nhân, có rất ít người làm việc cho cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên ở Việt Nam, hầu hết họ là cán bộ nhà nước và vẫn được nhận tiền lương trong khi họ học tiến sĩ.

 

Dịch bởi: thuyloan

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục