Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Dấu vết của người tiền sử được tìm thấy ở phía bắc Việt Nam

Dấu vết của người tiền sử được tìm thấy ở phía bắc Việt Nam

25/09/2016
Mức trung cấp

Prehistoric human traces dug up in north Vietnam

Archaeologists have found traces of humans who lived 8,000-9,000 years ago in two caves in the northern province of Bac Kan.

Pac Vat Cave in Ba Be District, where scientists found traces of residential area of an earlier period or the same period as Tham Cave.

The excavations were conducted last month at Tham Cave in Na Ri District and Pac Vat Cave in Ba Be District.

Based on the objects unearthed and the characteristics of local soil, scientists believe Tham Cave used to be a residential area of ancient people of the Bac Son Culture, who lived 8,000-9,000 years ago.

Traces at Pac Vat Cave show another residential area of an earlier period or the same period as Thắm Cave.

Tham Cave measures around 500sq.m, has different entrances and is located 10m above the foot of a mountain.

The largest entrance faces southeast and looks out onto a large valley. Most of the cave has natural light and would have been convenient for human living.

Researcher Trinh Nang Chung, head of the excavation, said traces of early people were found everywhere inside the cave.

Objects including farming tools made from stone and snail shells were found 60cm deep in the soil.

Various tools from the Bắc Sơn Culture (10,000-8,000 BC) were found, including long stone axes and stone knives, he said.

Remnants of food, like snail shells and nuts, were also discovered at the cave.

“We found a human skull and traces of reddish mineral soil,” he said. “The reddish soil seemed to have been used to cover dead bodies. This shows that early humans buried their dead right in their residential area.”

Pac Vat Cave measures nearly 1,000sq.m and is near a low karst mountain, 40m from the Nang River.

At the site, scientists found 10 stone stools, snail shells and animal teeth.

Further excavations in the caves will be carried out in the coming months. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Dấu vết của người tiền sử được tìm thấy ở phía bắc Việt Nam

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện những dấu vết của loài người có niên đại sống cách đây khoảng 8000 đến 9000 năm trong hai hang động ở phía bắc của tỉnh Bắc Kạn.

Hang Pác Vạt (huyện Ba Bể), nơi mà các nhà khoa học đã tìm thấy những dấu vết cư dân tiền sử niên đại có thể sớm hơn hoặc tương đương với hang Thắm.

Các cuộc khai quật đã được tiến hành vào tháng trước tại hang Thắm ở huyện Na Rì và hang Pác Vạt ở huyện Ba Bể.

Dựa vào các di vật được khai quật và đặc điểm đất của địa phương, các nhà nghiên cứu tin rằng, hang Thắm từng là một di tích cư trú của người tiền sử thuộc nền văn minh Bắc Sơn, có niên đại khoảng 8.000-9.000 năm cách ngày nay.

Những dấu vết tại hang động Pát Vạt cho thấy còn có một khu dân cư khác của thời kì sớm hơn hoặc cùng thời đại với hang Thắm.

Hang Thắm có diện tích khoảng 500 mét vuông, có nhiều lối vào khác nhau và nằm cao 10 mét tính từ chân núi.

Lối vào lớn nhất đối diện với phía đông nam và nhìn ra một thung lũng lớn. Hầu hết các hang động có ánh sáng tự nhiên và rất thuận tiện cho cuộc sống con người.

Nhà nghiên cứu Trịnh Nẵng Chung, người đứng đầu cuộc khai quật, cho biết dấu tích của người nguyên thủy tìm thấy hầu như khắp khu vực hang.

Di chỉ bao gồm các công cụ canh tác được làm từ đá hay vỏ ốc đã được tìm thấy 60cm sâu trong lòng đất.

Ông cho biết nhiều loại hình công cụ mang đặc trưng của nền văn hóa Bắc Sơn,bao gồm rìu đá thân dài, dao đá.

Dấu vết của thức ăn như là vỏ ốc, hạt cũng được tìm thấy trong hang.

Ông nói" "Chúng tôi tìm thấy một hộp sọ của con người và các dấu vết của đất cát đỏ". "Đất đỏ dường như đã được sử dụng để vùi lấp người chết. Điều này cho thấy rằng con người thời kì đầu chôn xác chết của họ trong khu vực dân cư họ sống. "

Hang Pác Vạt rộng gần 1.000m2, nằm trên sườn núi đá vôi thấp, cách sông Năng khoảng 40m.

Tại địa điểm khảo sát, các nhà khoa học đã tìm thấy 10 công cụ bằng đá, vỏ ốc và răng động vật.

Các cuộc khai quật tiếp theo trong các hang động sẽ được tiến hành trong những tháng tới.

 

Dịch bởi: thuthao

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục