Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Đây là những điều mà giám khảo chấm IELTS Writing tìm kiếm

Đây là những điều mà giám khảo chấm IELTS Writing tìm kiếm

20/06/2017
Mức căn bản

Here’s what writing examiners look for

Why IELTS writing is difficult?

Is your IELTS writing test approaching? IELTS test comprises of 4 major modules, which are- listening, reading, writing and speaking.  The overall band score is the sum total of the marks obtained in each module. Most of the students face difficulty in writing test. In this article, we are going to share what examiners look for in IELTS writing.

IELTS Writing Evaluation Criteria 

If you had known how your Ielts writing band score are calculated, you could have avoided making many mistakes. The IELTS writing scores are calculated on the basis of 4 major criteria’s, which are explained below:-

Task Response: – This criterion measures how well you are able to answer a question. To get good marks in your Ielts writing test, you must satisfy all the requirements of the task and clearly represent a fully developed response. Students must pay attention to what is being asked in the question and cover all the requirements of the task sufficiently.  You must present, illustrate and highlight the key features of your writing appropriately.

Coherence and Cohesion: – Coherence and Cohesion is the measure of how well your writing is able to link together.   To make lasting impressions on the examiners, it is crucial for you to write your essay in such a way that it attracts the attention of the examiner.  You should clearly portray your ideas in a logical manner so that it looks well connected.  You must present information and do not organize ideas logically.  You may use a limited range of logical relationship between ideas. You may fail to score good marks if you fail to communicate any message.

Lexical Resource: – Lexical score measures the flow of vocabulary in a natural and sophisticated way to avoid rare errors. You can use different words to avoid the repetition of same vocabulary.   The common mistake that students make while writing is repeating the same vocabulary throughout the essay. The simplest thing you could do to avoid this mistake is to read your essay. This way you will get to know if you are using the same words. Collocation is an important concept and needs to be used in Ielts writing. Collocation means that you need to get your word combination right.  If you are learning vocabulary, you must learn the right word combinations.  Try avoiding spelling mistakes and do not use informal words or language while writing as it can have negative impact on your Ielts writing scores.

Grammatical range and Accuracy: – Grammatical range and accuracy measures the sentence structure, tenses, grammar control and number of mistakes you make in your Ielts writing. Students can score well if they use a range of sentence structures and right tense for the chart given to you.  They must also use the right word instead of adjective noun/verb/adverb. Make right use of the punctuation.  Try to avoid making mistakes as it may lower your Ielts writing score. To avoid making mistakes you can make use of simple grammar instead of complex grammar.  Examiners are looking for how much error free sentences you make in your writing.  Let us say for an example, if you aim for score 7 or higher, then you must write error free sentences.

Writing Score Calculation 

The Ielts writing scores are calculated as sum total of the marks scored in each criterion.  Let us take an example, if you have scored following points in all the four criteria’s, then:-

   - Grammar- 7

   - Vocabulary- 7

   - Task Response- 6

   - Coherence- 4

The scores obtained in Ielts writing equals- 7+7+6+4=24\4=6.  You need to focus on all the criteria while you write in Ielts writing.  If you are aiming for score 7 or higher, then you must score well in your Ielts writing test.

Tips to Ace IELTS Writing 

Understand task: – The first and foremost step to ace Ielts writing is to understand the task first.  Spend plenty of time in understanding what is being asked in the question. Before you start writing, spend time to plot the ideas.  Since it is a time based test, therefore, do not spend much time in reading the question.   Read it carefully and start with the writing part.

Manage time: – Learn to manage time.  It plays a vital role in Ielts writing test. Since Ielts is a time based test, therefore, the thumb rule to ace Ielts writing test is to manage time effectively.  You can practice managing time beforehand to learn the nuances of time management.

Practice: – Since writing is the productive part of the Ielts examination. Even if you are not good in writing, you can practice writing before the test, so that you can gain acquaintance with the writing test.  It is also advisable to know the tips and tricks that can help you make your writing process easier.

Source: linguasoftech.com

 

Những điều giám khảo chấm thi Viết tìm kiếm

Tại sao bài thi IELTS Writing lại khó?

Có phải ngày thi IELTS Writing của bạn đang đến gần? Bài kiểm tra IELTS bao gồm 4 phần chính là nghe, đọc, viết và nói. Điểm toàn bài là tổng điểm của các phần. Hầu hết học sinh gặp khó khăn trong bài kiểm tra Viết. Trong bài này, chúng ta sẽ chia sẻ những điều giám khảo chấm thi cố gắng tìm kiếm trong bài thi IELTS Writing.

Tiêu chí đánh giá bài thi IELTS Writing

Nếu bạn đã biết cách tính điểm của bài thi IELTS Writing thì bạn có thể tránh được một số lỗi sai. Điểm bài thi IELTS Writing được tính dựa trên 4 tiêu chí chính sau đây:

Trả lời câu hỏi: – Tiêu chí này đánh giá mức độ bạn trả lời câu hỏi. Để đạt được điểm tốt trong bài thi IELTS Writing, bạn phải đáp ứng tất cả yêu cầu của bài thi và trình bày câu trả lời đầy đủ, rõ ràng. Học sinh cần phải chú ý đến những gì được đề cập trong câu hỏi và trả lời đầy đủ các yêu cầu của bài. Bạn phải trình bày, minh họa, làm nổi bật các đặc điểm chính của bài viết một cách thích hợp.

Nhất quán và mạch lạc: – Nhất quán và mạch lạc là tiêu chí đánh giá mức độ liên kết trong bài viết của bạn. Để tạo ấn tượng lâu dài cho người chấm thi, bạn nhất định phải viết bài luận sao cho thu hút. Bạn nên triển khai các ý rõ ràng, hợp lý để bài viết liền mạch. Bạn nên trình bày thông tin chứ không phải tổ chức ý tưởng một cách hợp lý. Bạn có thể sử dụng một loại giới hạn của liên kết logic giữa các ý tưởng. Bạn có thể không đạt được điểm tốt nếu bạn không biểu đạt được thông điệp.

Từ vựng đa dạng: – Tiêu chí này đánh giá cách sử dụng từ vựng theo cách tự nhiên và đa dạng để tránh những lỗi hiếm gặp. Bạn có thể sử dụng những từ khác nhau để tránh lặp lại từ. Lỗi thường gặp ở học sinh khi viết là lặp lại từ trong suốt bài luận. Điều đơn giản nhất bạn có thể làm để tránh lỗi này là đọc lại bài của mình. Bằng cách này, bạn có thể biết được liệu mình có lặp từ hay không. Collocation là một khái niệm quan trọng và cần được sử dụng trong IELTS Writing. Collocation nghĩa là bạn cần phải kết hợp đúng các từ. Nếu bạn học từ vựng thì bạn phải học cách kết hợp từ phù hợp. Cố gắng tránh lỗi chính tả và không sử dụng những từ và ngôn ngữ không chính thức trong khi viết vì nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến điểm IELTS Writing.

Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác: – Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác đo lường cấu trúc câu, các thì, cách dùng ngữ pháp và số lỗi bạn mắc phải trong IELTS Writing. Học sinh có thể đạt được điểm tốt nếu dùng một loạt các cấu trúc câu và sử dụng đúng thì trong biểu đồ được giao cho bạn. Họ cũng phải dùng đúng từ thay cho tính từ danh từ/ động từ/ trạng từ. Sử dụng đúng dấu chấm câu. Cố gắng tránh mắc lỗi vì điều đó kéo thấp điểm IELTS Writing của bạn. Để tránh mắc phải những lỗi sai, bạn có thể dùng ngữ pháp đơn giản thay vì ngữ pháp phức tạp. Người chấm thi sẽ cố gắng tìm ra bao nhiêu câu không có lỗi trong bài viết của bạn. Chúng ta hãy xem một ví dụ, nếu bạn muốn đạt được 7 điểm hay cao hơn thì bạn hãy viết câu không có lỗi sai.

Cách tính điểm Writing

Điểm IELTS Writing được tính bằng tổng số điểm đạt được trong từng tiêu chí. Ví dụ, nếu bạn đạt được những điểm sau đây trong cả 4 tiêu chí:

-Ngữ pháp- 7

-Từ vựng- 7

-Trả lời câu hỏi- 6

-Mạch lạc- 4

Điểm đạt được trong IELTS Writing bằng- 7+7+6+4=24\4=6. Bạn cần phải chú ý đến tất cả những tiêu chí này khi viết bài. Nếu bạn đang nhắm đến 7 điểm hay cao hơn thì bạn phải đạt điểm tốt trong bài thi IELTS Writing.

Các mẹo để luyện thi Ace IELTS Writing

Hiểu đề: – Bước đầu tiên và quan trọng nhất đối với Ace IELTS Writing là phải hiểu đề trước tiên. Dành nhiều thời gian để tìm hiểu xem câu hỏi đang hỏi về cái gì. Trước khi viết, bạn hãy dành thời gian để phác thảo ra ý tưởng. Bởi vì đó là một bài kiểm tra dựa trên thời gian, do đó, bạn không nên dành nhiều thời gian để đọc câu hỏi. Đọc kỹ và bắt đầu phần viết.

Quản lý thời gian: – Học cách quản lý thời gian. Nó đóng một vai trò quan trọng trong bài thi IELTS Writing. Bởi vì IELTS là một bài kiểm tra dựa trên thời gian, do đó, quy tắc ngón tay cái đối với bài kiểm tra Ace IELTS Writing là quản lý thời gian một cách hiệu quả. Bạn có thể thực hành quản lý thời gian trước để tìm hiểu các sắc thái quản lý thời gian.

Thực hành: – Bởi vì Writing là phần quan trọng của kỳ thi IELTS. Thậm chí nếu bạn không giỏi môn viết, bạn vẫn có thể thực hành trước bài thi để có thể làm quen với bài thi Writing. Bạn cũng nên biết các mẹo và thủ thuật để giúp quá trình viết của bạn trở nên dễ dàng hơn.

 

Dịch bởi: lengoctrang

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục