Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Điểm học và điểm thi có độ chênh lệch lớn

Điểm học và điểm thi có độ chênh lệch lớn

28/06/2017
Mức căn bản

Large gap between school and exam scores found

Vietnamese students have become suspiciously excellent with very high reported GPAs (Grade Point Average). 

However, the high school final exam scores are much lower. The statistics released recently by the Ministry of Education and Training (MOET) showed irregularities in students’ learning and exam results. There is a large gap between the GPA at school and the high school final exam: the average exam score is 2.5 scores lower than GPA.

The score gap is especially high in some localities. In Long An province, for example, the gap is 3.31 score. The smallest gap is seen in Bac Kan province – 1.66 score.

Analysts pointed out that high school students have suspiciously had better learning aptitude in recent years, after MOET decided to allow universities to enroll students based on their learning records at high schools. They believe that students pay money for high marks, helping them when they apply for universities. 

A high school teacher in Hanoi said that many teachers give high marks to help students ‘fabricate’ good school reports which help them easily persuade universities to enroll them.

“I usually receive proposals from students, to give them high marks for school works, so that they can have high GPA at the end of academic year,” the teacher said, adding that high GPA does not truly reflect their abilities. “In principle, the exam scores better reflect the real capability of students because students cannot cheat at the exams,” he said.

In general, students who want high marks are those who plan to register to study at university. Meanwhile, those who just sit finals to finish general education don’t need this.
This partially explains why the GPAs of students who plan to study at university are higher than the GPAs of students who don’t plan to study further (6.5 points vs 7.5 points).
Educators have found that students at private schools and continuing education schools have score gaps larger than students at state-owned schools. 

The score gap is 3 at most of the schools, while it is more than 4 scores at 50 schools. More than 50 percent of high schools throughout the country give students GPAs of 7 and higher.
Many educators have expressed their concern about the new policy set by MOET which allows universities to enroll students based on their records at high schools. 

“The policy is nonsensical because GPAs may be fabricated,” the high school teacher said. 
He went on to say that if universities enroll students based on inaccurate scores, they will not be able to find the best students.

 

Source: VIETNAMNET

 

Điểm học và điểm thi có độ chênh lệch lớn

Học sinh Việt Nam đã trở nên xuất sắc một cách đáng ngờ với điểm trung bình tốt nghiệp được báo cáo rất cao.

Tuy nhiên, điểm thi cuối cấp của trường trung học lại thấp hơn nhiều. Số liệu thống kê do Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) công bố gần đây cho thấy có bất thường về kết quả học tập và thi của học sinh. Điểm trung bình ở trường và kỳ thi cuối cấp trung học chênh lệch rất nhiều: điểm trung bình của bài kiểm tra thấp hơn điểm trung bình tốt nghiệp 2,5 điểm.

Độ chênh điểm số đặc biệt cao ở một số địa phương. Ví dụ ở tỉnh Long An, chênh lệch đến 3,31 điểm, Bắc Kạn chênh lệch thấp nhất là 1,66 điểm.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng học sinh trung học đã có khả năng học tập tốt hơn một cách đáng nghi trong những năm gần đây, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép các trường đại học xét tuyển học sinh dựa trên hồ sơ học tập của các em ở các trường trung học. Họ tin rằng học sinh phải hối lộ tiền để được điểm cao và được giúp đỡ khi nộp đơn vào đại học.

Một giáo viên trung học ở Hà Nội cho biết nhiều giáo viên cho điểm cao để giúp học sinh "làm giả" học bạ loại giỏi nhằm giúp các em dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học.

"Học sinh thường đề nghị tôi nâng điểm cho các hoạt động của trường, để các em có điểm trung bình tốt nghiệp cao vào cuối năm học", giáo viên cho biết thêm rằng điểm trung bình tốt nghiệp cao không phản ánh đúng năng lực của học sinh. Ông nói, "Về nguyên tắc, điểm kiểm tra phản ánh tốt hơn về năng lực thực sự của học sinh bởi vì các em không thể gian lận trong các kỳ kiểm tra".

Nhìn chung, học sinh muốn đạt điểm cao là những người có dự định đăng ký học đại học. Trong khi đó, những người chỉ muốn hoàn thành bậc giáo dục phổ thông thì không cần điều này. Việc này phần nào giải thích tại sao điểm trung bình tốt nghiệp của học sinh có kế hoạch học đại học lại cao hơn điểm trung bình của sinh viên không có ý định học cao hơn (6.5 điểm so với 7.5 điểm). Các nhà giáo dục đã phát hiện ra rằng học sinh tại các trường tư thục và các trường giáo dục thường xuyên có sự chênh lệch điểm số lớn hơn so với các học sinh ở các trường công lập.

Độ chênh lệch là 3 điểm tại hầu hết các trường học, trong khi đó mức chênh lệch nhiều hơn 4 điểm tại 50 trường. Hơn 50% các trường trung học trong cả nước cho học sinh điểm trung bình tốt nghiệp từ 7 trở lên. Nhiều nhà giáo dục đã bày tỏ sự quan tâm của họ về chính sách mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, cho phép các trường đại học xét tuyển học sinh dựa trên hồ sơ của họ tại các trường trung học.

"Chính sách này thật vô lý vì điểm trung bình tốt nghiệp có thể được làm giả", giáo viên trung học cho biết. Ông tiếp tục nói rằng nếu các trường đại học tuyển sinh viên dựa trên điểm số không chính xác, họ sẽ không thể tìm thấy những học sinh ưu tú.

 

Dịch bởi: lengoctrang

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục