Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Điều gì đang thay đổi trong cách giảng dạy tiếng Anh hiện nay?

Điều gì đang thay đổi trong cách giảng dạy tiếng Anh hiện nay?

31/12/2016
Mức trung cấp

What’s changing in English Language Teaching? 

During the first week of August, Cambridge University Press’s Better Learning conference brought together 75 key English Language Teaching influencers and decision makers from around the world to discuss the most important issues facing students and teachers today and the trends we can expect to see in the near future.

The delegates’ ideas provide major insights as to  how the world of ELT will change over the next five years. Even though there are age-specific issues on the horizon, personalized learning for both instructors and learners emerged as a need in all sectors—Primary, Secondary, and Adult.

Primary

Assessment for Learning and Differentiated Instruction dominated the discussion among professionals working with children. There is a strong sense amongst primary teachers that a one-size-fits-all approach isn’t sufficient to address the needs of mixed-ability classes, a daily challenge that instructors often solve with their own ingenuity.

The field expects differentiated learning to be  an organic component of new materials, both print and digital. Instructors also demand differentiated and personalized professional development that will help them address the specific demands of the specific setting where they work.

photo2

Secondary

It is no secret that secondary schools are working under tight budgets and increasing demands from families and government programs. Implementing content-based learning and using digital resources will play an important role over the next few years.

Bilingual teaching, something we already see widely employed in international schools, will likely soon be taken up in the Secondary curriculum more broadly. An ever-increasing number of secondary schools are being tasked with implementing a CLIL approach with adolescents and young adults.Additionally, instructors will benefit from professional development programs that will help them to integrate digital resources into their teaching and to help them address the knowledge gap between instructors and students in the use of digital resources.

photo3

Adult

Teacher training, Personalized Learning, and the coexistence of digital and “traditional” content dominated the discussion among those working with adult learners.

Collaboration between publishers and higher education institutions, such as Cambridge’s partnership with Laureate International Universities, will be ever more important in the next five years. This will ensure that learning is contextualised at a local level, and adaptable to the varying needs of different institutions. This adaptive and personalized approach also applies to professional development programs for instructors.

Programs in adult and University settings will offer flexible learning in order to address the needs and interests of learners from different fields of work and study. Digital resources have the potential to facilitate individualized learning in classrooms that include students whose interests range from law to business to science.

By: JOSE ANTONIO MENDEZ (eflmagazine.com) 

 

 

Điều gì đang thay đổi việc giảng dạy ngôn ngữ Anh?

Trong suốt tuần đầu tiên vào tháng Tám, hội thảo Học Tốt Hơn (Better Learning) của Nhà xuất bản Đại học Cambridge đã tập hợp được 75 người có ảnh hưởng về việc giảng dạy tiếng Anh và những người có khả năng quyết định từ khắp nơi trên toàn thế giới để thảo luận về các vấn đề quan trọng nhất đối mà các sinh viên và giáo viên hiện nay đang phải đối mặt và những xu hướng chúng ta có thể mong đợi được nhìn thấy trong tương lai gần.

Ý tưởng của các đại biểu cung cấp những hiểu biết quan trọng như phương pháp giảng dạy tiếng Anh ELT sẽ thay đổi như thế nào trong 5 năm tiếp theo. Mặc dù sắp có những vấn đề về độ tuổi cụ thể thì việc học tập cá nhân cho cả những người hướng dẫn và người học đã xuất hiện như một nhu cầu trong tất cả các ngành: tiểu học, trung học và dành cho người lớn.

photo2

Tiểu học

Sự đánh giá về việc học và sự hướng dẫn đa dạng hóa đã chi phối cuộc thảo luận giữa các chuyên gia, những người làm việc với trẻ em. Có một nhận thức rõ ràng giữa các giáo viên tiểu học rằng một kích cỡ phù hợp với tất cả cách tiếp cận không đủ để đáp ứng nhu cầu của những lớp học hỗn hợp các kiến thức, một thử thách hàng ngày mà những người hướng dẫn thường xuyên giải quyết với chính sự khéo léo của họ.

Trường hi vọng việc học đa dạng trở thành một thành phần có hệ thống của chất liệu mới, cả về in ấn và kỹ thuật số. Những người hướng dẫn cũng có nhu cầu đa dạng hóa và phát triển chuyên môn cá nhân và nó sẽ giúp họ giải quyết những nhu cầu cụ thể thuộc các thiết lập cụ thể ở nơi mà họ làm việc.

Trung học

Không có bí mật nào về việc các trường trung học đang hoạt động dưới những ngân sách chắt chặt và các nhu cầu tăng từ gia đình và các chương trình của chính phủ. Thực hiện việc học dựa theo nội dung và sử dụng nguồn tài nguyên kỹ thuật số sẽ đóng một vai trò quan trọng trong vài năm tới.

Giảng dạy song ngữ là điều chúng ta đã thấy được sử dụng rộng rãi trong các trường học quốc tế rồi, nó có thể sẽ sớm được đưa vào trong chương trình giảng dạy Trung học rộng rãi hơn. Một số lượng ngày càng tăng các trường trung học đang được giao nhiệm vụ thực hiện cách tiếp cận với phương pháp học ngôn ngữ tích hợp với kiến thức theo chủ điểm các môn học ở trường phù hợp với độ tuổi (CLIL) với thanh thiếu niên và người lớn trẻ tuổi. Thêm vào đó, giáo viên hướng dẫn sẽ có lợi từ các chương trình phát triển chuyên nghiệp, nó sẽ giúp họ tích hợp các nguồn lực kỹ thuật số vào giảng dạy và giúp họ giải quyết những khoảng trống kiến thức giữa giảng viên và sinh viên trong việc sử dụng các nguồn tài nguyên kỹ thuật số.

photo3

Người lớn

Đào tạo giáo viên, dạy học mang tính cá nhân, và cùng kết hợp của nội dung "truyền thống" và kỹ thuật số đã trở thành tiêu điểm của cuộc thảo luận giữa những người làm việc với các học viên người lớn.

Hợp tác giữa các nhà xuất bản và các tổ chức giáo dục đại học, chẳng hạn như sự hợp tác của Cambridge với trường đại học quốc tế Laureate sẽ càng quan trọng hơn trong 5 năm tiếp theo. Điều này sẽ đảm bảo rằng việc học theo ngữ cảnh ở cấp địa phương và khả năng thích ứng với các nhu cầu khác nhau của các tổ chức khác nhau. Cách tiếp cận thích ứng và cá nhân này cũng áp dụng cho các chương trình phát triển chuyên môn cho người hướng dẫn.

Các chương trình ở người lớn và các thiết lập Đại học sẽ cung cấp việc học linh hoạt để đáp ứng nhu cầu và lợi ích của người học từ các lĩnh vực khác nhau của công việc và học tập. Những nguồn tài nguyên kỹ thuật số có tiềm năng tạo điều kiện học tập cá nhân trong các lớp học bao gồm cả những học sinh mà sự quan tâm của các em từ lĩnh vực pháp luật cho đến kinh doanh và khoa học.

 

Dịch bởi: nguyenthiviphuong

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục