Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Điện - Điện tử
  4. Doanh nghiệp Việt Nam chế tạo thiết bị điện hạt nhân cho Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam chế tạo thiết bị điện hạt nhân cho Hàn Quốc

26/09/2016
Mức trung cấp

Vietnamese firm to manufacture nuclear power equipment for South Korea

Doosan Vina Heavy Industry has signed a contract on manufacturing nuclear power equipment for a South Korean nuclear power plant, the first ever contract of this kind.

Under the contract, signed on August 4, Doosan Vina will make four tanks, including two reactor drain tanks and two acid boric batching tanks to provide to the 1,500 MW Shin Kori nuclear power plant in Busan City, South Korea.

These will be the first nuclear power equipment made in Vietnam. Doosan is one of four members of the group of contractors in charge of power generation units No 5 and 6 of the plant.

Doosan Vina, in a press release, emphasized that in order to obtain the contract on making hi-tech equipment, Doosan Vina had to go through a very strict examination process and satisfy the quality management procedure in accordance with ASME’s standards (the American Society of Mechanical Engineers).

Yeon In Jung, general director of Doosan Vina, called this a ‘historical event’ because these will be the nuclear power equipment to be manufactured for the first time in Vietnam by Vietnamese engineers, workers and resources with materials from Doosan holding company in South Korea.

Commenting about the ‘made in Vietnam’ products, experts said these are just small items of the systems needed to operate power generation units, and by nature, are just outsourced products. 

According to Nguyen Mong Sinh, former deputy head of the Da Lat Institute of Nuclear Research, these are technical supporting equipment for the subordinate systems of nuclear power generation units.

“The tanks are one of the heat exchangers, a component technically supportive for a systematic part of power generation units,” he explained.

The technical item is not the most important part which affects the operation of power generation units.

However, he is optimistic about the contract.

In principle, all the equipment to be used in the plant must undergo strict technical tests to ensure standard quality. This means that when a South Korean company uses products made in Vietnam, it must have confidence in the quality of the products.

Sinh said it would take Vietnam a long time to master nuclear power technology and it should start from outsourcing works.

Le Van Hong, former deputy head of the Atomic Energy Institute of Vietnam, emphasized that all the systems in nuclear power plants are important because they play roles in the operation of the plant and must meet standards in order to work with other systems.

Source: Đất Việt - VIETNAMNET

 

 

Doanh nghiệp Việt Nam chế tạo thiết bị điện hạt nhân cho Hàn Quốc

Doanh nghiệp công nghiệp nặng Doosan Vina đã ký kết một hợp đồng chế tạo thiết bị điện hạt nhân cho một nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc. Đây là hợp đồng đầu tiên của loại hình này.

Theo hợp đồng được ký vào ngày 4 tháng 8, Doosan Vina sẽ làm bốn bể chứa, bao gồm hai bể cống lò phản ứng và hai bể trộn axit boric để cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân 1.500 MW Shin Kori ở thành phố Busan, Hàn Quốc.

Đây sẽ là những thiết bị điện hạt nhân đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Doosan là một trong bốn thành viên của nhóm các nhà thầu chịu trách nhiệm cho đơn vị phát điện số 5 và 6 của nhà máy.

Theo Doosan Vina, trong một thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng để có được hợp đồng sản xuất thiết bị công nghệ cao, Doosan Vina đã phải trải qua một quá trình kiểm tra rất nghiêm ngặt và đáp ứng các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của ASME (American Society of Mechanical Engineers).

Ông Yeon Trong Jung, Tổng giám đốc Doosan Vina, gọi đây là 'sự kiện lịch sử" bởi vì đây sẽ là các thiết bị điện hạt nhân được sản xuất lần đầu tiên tại Việt Nam bởi các kỹ sư, công nhân và các nguồn lực của Việt Nam với các vật liệu từ công ty mẹ của Doosan ở Hàn Quốc .

Bình luận về các sản phẩm "made in Việt Nam", các chuyên gia cho biết đây chỉ là những vật dụng nhỏ trong hệ thống cần thiết để các đơn vị phát điện hoạt động, và thực chất việc này chỉ là gia công sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Mộng Sinh, cựu Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, đây là những thiết bị hỗ trợ kỹ thuật cho các hệ thống cấp dưới của đơn vị phát điện hạt nhân.

"Các bể chứa là một trong những bộ trao đổi nhiệt, một thành phần kỹ thuật hỗ trợ cho một phần hệ thống của các đơn vị phát điện" ông giải thích.

Các thành phần kỹ thuật này không phải là phần quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự hoạt động của các đơn vị phát điện.

Tuy nhiên, ông khá lạc quan về hợp đồng.

Về nguyên tắc, tất cả các thiết bị được sử dụng trong nhà máy phải trải qua các bài kiểm tra kỹ thuật nghiêm ngặt để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Điều này có nghĩa rằng khi một công ty của Hàn Quốc sử dụng các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam thì họ phải có niềm tin vào chất lượng của sản phẩm.

Ông Sinh cho biết Việt Nam sẽ phải mất một thời gian dài để có thể làm chủ công nghệ điện hạt nhân và nước này nên bắt đầu từ công đoạn gia công thiết bị.

Ông Lê Văn Hồng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh rằng tất cả các hệ thống trong các nhà máy điện hạt nhân đều rất quan trọng bởi vì chúng đảm nhận vai trò trong các hoạt động của nhà máy và phải đáp ứng các tiêu chuẩn để có thể cùng làm việc với các hệ thống khác.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục