Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Đọc nhiều sẽ giúp khả năng viết thêm đa dạng

Đọc nhiều sẽ giúp khả năng viết thêm đa dạng

09/11/2016
Mức trung cấp

TOUGH READING MAY MAKE OUR WRITING MORE COMPLEX

The complexity of what we read can affect the complexity of what we write, according to new research.

“You’d think someone would have studied these effects in adults long ago, but we were astonished to discover no one had,” says study coauthor Yellowlees Douglas, associate professor at the University of Florida.

Douglas and graduate student Samantha Miller surveyed University of Florida MBA students on their regular reading materials, the number of hours they spent reading per week, and the frequency with which they read fiction. Douglas and Miller then captured a paragraph from participants’ cover letters, an assignment every MBA student completes for a required course.

The study used tools that measure syntactic complexity and the Lexile framework to assess lexical sophistication, based on how commonly specific words crop up in over 100 million publications.

“We chose the same paragraph from the same assignment—the second paragraph from a job application letter,” Miller says, “to ensure students were writing for similar audiences and with the same goals for the assignment.” Then the pair ran samples from a single news story across all the sources students read through the same two programs that they used to study participants’ writing.

Students who read exclusively online content like BuzzFeed, Tumblr, or the Huffington Post had the lowest scores in robust measures of writing complexity, including lengths of sentences and sophistication of their word choice. Students who read academic journal articles or critically acclaimed fiction had the highest scores.

“We didn’t expect the length of time our students spent reading to be significant,” Miller says, “and it wasn’t.” But Douglas and Miller believe this outcome reflects graduate students busy with the requirements for an MBA, not regular reading habits. “Their reading habits probably matter over longer durations of time, since our most sophisticated writers reported reading recreationally only a few hours a week.”

The researchers report strong correlations between the complexity of graduate students’ reading and their writing in the International Journal of Business Administration.

Douglas and Miller guess that these effects may resemble what researchers have discovered in oral communication, that we mimic what we hear around us. Or that their study might reflect a kind of synchrony in communication, also well established in studies of speakers in conversation. Or their data might have captured a phenomenon called linguistic availability, where writers rely on their reading to supply fodder for their writing.

The takeaway here? “Try to read something well-written to get your news. I’d recommend The Economist or the Wall Street Journal or The New Yorker,” Douglas says.

Source: University of Florida

 

 

Đọc nhiều sẽ giúp khả năng viết thêm đa dạng

Theo một nghiên cứu mới: Sự đa dạng trong nguồn tài liệu chúng ta đọc có thể ảnh hưởng đến sự đa dạng của những gì chúng ta viết.

Nhóm nghiên cứu với Yellowlees Douglas, giáo sư thỉnh giảng tại đại học Florida cho rằng: "Bạn sẽ nghĩ rằng đã có ai đó từng nghiên cứu những ảnh hưởng đó đối với những người trưởng thành trong một khoảng thời gian dài, nhưng chúng tôi đã ngạc nhiên khi khám phá ra là chưa có ai đã làm điều đó,"

Douglas và nghiên cứu sinh Samantha Miller đã khảo sát sinh viên học MBA tại đại học Florida dựa trên việc đọc tài liệu thường xuyên của họ, số giờ họ dành để đọc trong 1 tuần và tần suất của việc họ đọc tài liệu (tiểu thuyết). Douglas và Miller đã thu thập được một đoạn văn trong thư xin việc của những thành viên này, đây là nhiệm vụ mà tất cả cả học viên MBA phải hoàn thành trong những yêu cầu về khóa học của mình.

Nghiên cứu đã sử dụng những công cụ đo lường cú pháp phức tạp và tiêu chuẩn Lexile để đánh giá sự tinh tế từ vựng dựa trên các từ thông dụng trích ra từ hơn 100 triệu ấn phẩm.

"Chúng tôi đã chọn những đoạn văn giống nhau từ những bài tập giống nhau - đoạn văn thứ hai từ một lá thư xin việc," Miller nói,"để đảm bảo rằng sinh viên viết cho những đọc giả tương tự nhau và với những mục tiêu giống nhau trong bài tập này" Sau đó chọn các cặp bài mẫu để kiểm tra qua từng một câu chuyện trên các trang tin từ tất cả các nguồn mà sinh viên đọc qua bằng hai chương trình tương tự nhau - nền tảng mà họ để nghiên cứu các bài viết của người tham gia.

Những sinh viên hay đọc các nội dung trực tuyến như BuzzFeed, Tumblr, hoặc Huffington Post đã có điểm số thấp hơn trong mức độ đa dạng của cách hành văn, bao gồm độ dài của câu và sự tinh tế của những từ mà họ chọn. Những sinh viên đọc các bài báo khoa học viễn tưởng hay các bài bình luận có số điểm cao nhất.

"Chúng tôi đã không mong đợi quãng thời gian mà sinh viên đã dành ra để đọc nhiều như thế nào" Miller nói, "và nó đã không cho thấy điều gì". Nhưng Douglas và Miller tin rằng kết quả này phản ánh sinh viên khá bận rộn với các yêu cầu cho chương trình MBA  chứ không phải cho thói quen đọc sách thường xuyên. "Thói quen đọc sách của họ có lẽ quan trọng hơn khoảng thời gian dài bao nhiêu để đọc sách, sở dĩ vậy là từ khi những 'người viết tinh tế' nhất của chúng tôi cho biết bằng họ đã đọc để tiêu khiển chỉ một vài giờ/tuần"

Các nhà nghiên cứu cho biết những tương quan giữa sự đa dạng của kĩ năng đọc của sinh viên và kĩ năng viết của họ trong Tạp chí Quản trị Kinh doanh Quốc tế (the International Journal of Business Administration)

Douglas và Miller đoán rằng những hiệu ứng này có thể giống với những gì các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra trong giao tiếp- khi mà chúng ta bắt chước những gì chúng ta nghe xung quanh chúng ta. Hoặc nghiên cứu của họ có thể tương phản sự tương quan giữa nghe-nói và cũng được thiết lập trong các nghiên cứu về người nói trong một cuộc trò chuyện. Hoặc dữ liệu của họ có thể cho thấy một hiện tượng sẵn có về ngôn ngữ, nơi nhà văn dựa vào việc đọc sách của họ để cung cấp 'thức ăn' cho các văn bản của họ.

Học được gì ở đây? Douglas nói: “Hãy thử đọc một cái gì đó mà bạn thấy hay bằng văn bản để có được ý tưởng viết. Tôi muốn giới thiệu cho bạn các trang tin tức The Economist hay Wall Street Journal hay The New Yorker, "

 

Dịch bởi: NguyetNguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục