Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Đọc sách được khuyến khích vì sự phát triển của học sinh

Đọc sách được khuyến khích vì sự phát triển của học sinh

24/02/2017
Mức trung cấp

Reading encouraged for student growth

Reading to your child when they are young, then having them read 20 minutes a day as they grow older, should give them a head start on crucial learning skills at school.

That's why one school principal was willing to stick around Monday morning to get the message across.

"Sure, I can do that. I just want to get the kids excited to read.”

That was principal Cathy Gundersen's reaction when it was suggested she be taped to the wall to encourage kids to "stick with reading" at Northeast Elementary School in Kearney.

Gundersen’s staff duct taped the principal to the wall where students entered the school building to start the week.

It's part of an annual reading incentive, but students are encouraged to read year-round. Gundersen says that is particularly important now.

“In today's society, with a lot of the technology and kids living with devices, I think we've seen a decline in their reading,” said Gundersen.

Students were surprised when they walked into the building, but they're already getting the hint when it comes to reading.

"Because it makes your brain grow and stuff like that,” said student McKenzie Mayproelo.

Gundersen says teachers can tell when a child has been read to at home and then continues to read more on their own.

"Kids that are read to at home before they even come to school, that broadens their vocabulary and they'll come to school with higher language (skills),” said Gundersen. “It really just helps them to have a head start."

There will be special activities centered on reading for the next two weeks at Northeast Elementary. Gundersen was pleased with the student’s reactions as she kicked off the week hanging on the wall.

"I loved watching the kids come in this morning. Some of them looked at me kind of like, 'What is going on?', and some of them were laughing and smiling and asking why I was up here. That gave me the chance to talk about our reading incentive a little bit and want to get them read more,” said Gundersen.

Source: nbcneb

 

 

Đọc sách được khuyến khích vì sự phát triển của học sinh

Đọc sách cho trẻ khi chúng còn nhỏ sẽ giúp chúng duy trì việc đọc sách 20 phút mỗi ngày khi chúng lớn lên, điều này ắt hẳn sẽ tạo sự khởi đầu thuận lợi cho sự phát triển kỹ năng học tập cần thiết ở trường của trẻ.

Đó là lý do tại sao một hiệu trưởng đã sẵn sàng để dán quanh mình vào sáng thứ hai để truyền tải các thông điệp.

"Chắc chắn, tôi có thể làm điều đó. Tôi chỉ muốn những đứa trẻ trở nên thích thú với việc đọc sách."

Đó là phản ứng của hiệu trưởng Cathy Gundersen khi cô được đề nghị dán dính cô vào tường để khuyến khích trẻ "gắn kết với việc đọc sách" tại trường tiểu học Đông Bắc ở Kearney.

Đồng nghiệp đã dán hiệu trưởng Gundersen vào bức tường nơi học sinh bước vào nhà trường để bắt đầu tuần học.

Đó chỉ là một phần của sự khuyến khích đọc sách hàng năm, nhưng học sinh cần được khuyến khích để đọc quanh năm. Cô Gundersen cho rằng hiện đó là vấn đề đặc biệt quan trọng.

Cô Gundersen cho biết: "Trong xã hội ngày nay, trẻ em sống chung với rất nhiều thiết bị công nghệ, tôi nghĩ chúng ta đã nhìn thấy sự suy giảm trong việc đọc sách của chúng,".

Học sinh đã rất ngạc nhiên khi chúng bước vào nhà trường, nhưng chúng đã nhận được những lời gợi ý khi đi đến đọc sách.

"Bởi vì điều này sẽ khiến cho não bộ phát triển và kích thích như thế", theo lời học sinh McKenzie Mayproelo đã nói.

Cô Gundersen cho biết giáo viên có thể kể lại khi một đứa trẻ đã được đọc ở nhà và sau đó tiếp tục đọc thêm lần nữa theo cách riêng của họ.

"Trẻ đã được đọc ở nhà trước khi đến trường, sẽ giúp chúng mở rộng vốn từ vựng và khả năng ngôn ngữ sẽ cao hơn khi đến trường (kỹ năng)," Cô Gundersen nói. "Điều này thực sự giúp chúng có được sự bắt đầu thuận lợi."

Sẽ có các hoạt động đặc biệt tập trung vào việc đọc sách cho hai tuần tới tại tiểu vùng Đông Bắc. Cô Gundersen hài lòng với phản ứng của học sinh khi cô phát động đầu tuần bẳng việc treo trên tường.

Cô Gundersen nói rằng: "Tôi thích xem những đứa trẻ đến vào buổi sáng nay. Một số chúng nhìn tôi giống như tự hỏi," Điều gì đang xảy ra? ', Và một số đã mỉm cười và phấn khích hỏi tại sao tôi ở đây. Điều đó đã tạo cho tôi cơ hội cho tôi nói một chút về việc khuyến khích đọc sách và mong muốn chúng đọc sách nhiều hơn".

 

Dịch bởi: thuyloan

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục