Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Dự án tuyến Metro số 1 của thành phố đang cực kỳ cần vốn

Dự án tuyến Metro số 1 của thành phố đang cực kỳ cần vốn

16/10/2017
Mức căn bản

City’s Metro Line No.1 project in dire need of capital

HCMC - The HCMC Management Authority for Urban Railways (MAUR) has asked the HCMC government for an additional advance of VND1,173 billion to pay the contractors of the Metro Line No. 1 project in October and November, otherwise the crucial project may grind to a halt.

An elevated section of the Metro Line No.1 is complete. However, the project is now at risk of delay due to slower-than-expected capital disbursement - PHOTO: ANH QUAN

The city needs VND5,442 billion this year alone to finance the construction of Metro Line No.1 linking Ben Thanh Market in District 1 and Suoi Tien Park in District 9, but the amount allocated by the Government is only VND2,119 billion, heard a meeting on the implementation of metro line projects last Friday.

The Government had earlier agreed to allocate VND20,930 billion from the medium-term public investment plan for the city in 2016-2020 for the project. However, only VND7,500 billion has been disbursed, meeting 39% of the plan.

On August 29, the Prime Minister issued Decision No.1292 on the third State budget allocation plan in 2017, but capital disbursement for the Metro Line No. 1 project has still got stuck.

To ensure smooth construction work, MAUR has asked the municipal government to advance VND1,173 billion from the city’s budget for the contractors, of which VND600 billion must be paid in October and VND573 billion in November. Otherwise, the contractors will scale down or even stop construction work.

This is the third time MAUR has asked for advance payments for the project.

Head of MAUR Le Nguyen Minh Quang said the city has to pay the contractors VND500-600 billion a month. Some contractors said they would suspend the project due to late payments.

According to Quang, advance payments from the city’s budget are just a temporary solution. If slow disbursement continues, the project would be at risk of suspension or fall behind schedule.

At a meeting of the National Assembly Standing Committee on October 12, Minister of Planning and Investment Nguyen Chi Dung said the Metro Line No.1 project was initially approved at an estimated investment of VND17 trillion. The cost was then revised to over VND47 trillion. The extra investment of VND30 trillion must be approved by the National Assembly.

However, the plan has not gone before the National Assembly, since the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and the HCMC government have not arrived at an agreement on the proportion of funds to be allocated from the central State budget.

Source: Saigon Times Online

 

Dự án tuyến Metro số 1 của thành phố đang cực kỳ cần vốn

TP.HCM - Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đã yêu cầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tạm ứng thêm 1.173 tỷ đồng để thanh toán cho các nhà thầu của Dự án tuyến Metro số 1 trong tháng 10 và tháng 11, nếu không dự án quan trọng này có thể bị buộc phải dừng lại.

Một phần đường sắt trên cao của tuyến Metro số 1 đã hoàn tất. Tuy nhiên, dự án đang có nguy cơ bị trì hoãn do giải ngân vốn chậm hơn dự kiến - ẢNH: ANH QUAN

Thông tin từ một cuộc họp về việc thực hiện dự án đường tàu điện ngầm hồi thứ sáu tuần trước, trong năm nay, thành phố cần 5.442 tỷ đồng để cấp vốn cho việc xây dựng tuyến Metro số 1 nối chợ Bến Thành quận 1 với Suối Tiên ở quận 9, nhưng số tiền được Chính phủ phân bổ chỉ có 2.119 tỷ đồng.

Chính phủ trước đó đã đồng ý phân bổ 20.930 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư trung hạn vào thành phố trong giai đoạn 2016-2020 cho dự án. Tuy nhiên, chỉ giải ngân được 7.500 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch.

Ngày 29 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 292 về kế hoạch thứ ba trong việc phân bổ ngân sách nhà nước vào năm 2017, nhưng việc giải ngân cho dự án tuyến Metro số 1 vẫn gặp phải vướng mắc.

Để đảm bảo công trình xây dựng thông suốt, MAUR đã yêu cầu chính quyền thành phố phải tạm ứng 1,173 tỷ đồng từ ngân sách của thành phố cho các nhà thầu, trong đó phải trả 600 tỷ đồng vào tháng 10 và 527 tỷ đồng trong tháng 11. Nếu không, các nhà thầu sẽ giảm tiến độ hoặc thậm chí dừng công việc xây dựng.

Đây là lần thứ ba MAUR yêu cầu thanh toán trước cho dự án.

Trưởng phòng MAUR Lê Nguyễn Minh Quang cho biết, thành phố phải chi trả cho nhà thầu 500-600 tỷ đồng một tháng. Một số nhà thầu cho biết họ sẽ đình chỉ dự án do thanh toán chậm.

Theo ông Quang, các khoản thanh toán tạm ứng từ ngân sách của thành phố chỉ là một giải pháp tạm thời. Nếu tiếp tục giải ngân chậm, dự án sẽ có nguy cơ bị đình chỉ hoặc chậm tiến độ.

Tại cuộc họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 12 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết dự án tuyến Metro số 1 đã được phê duyệt với tổng vốn đầu tư dự kiến là 17 nghìn tỷ đồng. Chi phí sau đó đã được điều chỉnh lên hơn 47 nghìn tỷ đồng. Việc đầu tư thêm 30 nghìn tỷ đồng phải được Quốc hội thông qua.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã không được đưa ra trước Quốc hội, vì Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và chính quyền TP.HCM chưa thống nhất về tỷ lệ ngân sách trung ương phân bổ.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục