Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Du khách Trung Quốc: Cơ hội hay rủi ro cho phát triển du lịch?

Du khách Trung Quốc: Cơ hội hay rủi ro cho phát triển du lịch?

07/04/2017
Mức căn bản

Chinese travelers: opportunity or risk for tourism development?

While many people have expressed concern about the thousands of Chinese tourists coming across border gates, businesses think it presents great opportunities to develop tourism.

Many photos of Chinese travelers standing in long queues in the rain at border gates, waiting for their turn to be checked into Vietnam, have appeared in local newspapers recently.

The Quang Ninh provincial authorities have confirmed that 10,000-15,000 Chinese travelers have entered Vietnam daily through the local border gate, while the figure was only 4,000-5,000 in the past.

Chinese travelers were also seen squeezing into excursion sites on Ha Long Bay and waiting at boat stations on March 19-20. The number of travelers fell on March 21, but only slightly, to 7,000-8,000.

Some analysts said many Chinese have been flocking to Vietnam because they are not allowed to travel to some countries, including South Korea. 

However, Lao Dong reporters have found that the number of Chinese travelers coming to Vietnam has increased steadily year after year.

About 500,000 Chinese travelers entered Vietnam through the Mong Cai Border Gate in 2016.

The number of travelers is usually higher on days just before and after Tet and falls later, but the figure is no less than 5,000 a day.

Lao Dong quoted a tourism expert who said that Vietnamese travel firms, under pressure from Chinese partners, have to lower tour fees dramatically. This has contributed to the increase in the number of travellers.

Tours that charge ‘zero dong’ offer Chinese travelers trips of three nights and four days.

Though there are no fees, travel firms do not lose money because they collude with tour guides to provide other services to travelers at exorbitantly high prices.

Shops which serve only Chinese travelers have been increasing in Mong Cai, Ha Long, and Mao Khe, Dong Trieu. 

Chinese travelers are brought there by tour guides and travel firms where they have to buy products at high prices. The revenue of the shops is believed to be sky-high, but Vietnamese agencies cannot collect taxes from them.

The expert said Chinese travelers are diverse. Those who come to Vietnam on cruises are more affluent and those who arrive by land have lower incomes.

Some people believe that it would be better for Vietnam to restrict the number of travelers coming by land because the travelers often make trouble, while the revenue they generate is modest.

However, Tran Van Minh, the owner of a tourism boat on Ha Long Bay, said he was willing to accept the low service fees, saying that if boats don’t have Chinese clients, they will operate at only 60-70 percent of capacity.

Source: vietnamnet

 

Du khách Trung Quốc: cơ hội hay rủi ro cho phát triển du lịch?

Trong khi nhiều người bày tỏ mối quan ngại về hàng ngàn khách du lịch Trung Quốc đi qua các cửa khẩu, các doanh nghiệp cho rằng đây là cơ hội lớn để phát triển du lịch.

Nhiều bức ảnh của những du khách Trung Quốc đang đứng xếp hàng dài trong mưa tại cửa khẩu chờ tới lượt họ vào Việt Nam, đã xuất hiện trên các tờ báo địa phương gần đây.

Chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã xác nhận rằng 10.000-15.000 du khách Trung Quốc đã vào Việt Nam hàng ngày thông qua cửa khẩu địa phương, trong khi con số này ở quá khứ chỉ là 4.000 - 5.000 người.

Những du khách Trung Quốc cũng được nhìn thấy đang vây quanh các điểm tham quan trên vịnh Hạ Long và đợi tàu thuyền vào ngày 19-20 tháng 3. Số lượng du khách đã giảm vào ngày 21 tháng 3, nhưng giảm chút đỉnh và vẫn đạt mức 7.000-8.000 người.

Một số nhà phân tích cho biết nhiều người Trung Quốc đã đổ xô vào Việt Nam vì họ không được phép đi du lịch đến một số nước, trong đó có Hàn Quốc.

Tuy nhiên, các phóng viên Lao Động đã phát hiện ra rằng số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam đã tăng lên đều đặn mỗi năm.

Khoảng 500.000 du khách Trung Quốc đã vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái năm 2016.

Số người đi du lịch thường cao hơn vào những ngày trước và sau Tết và giảm sau đó, nhưng con số này không ít hơn 5.000 một ngày.

Báo Lao Động đã dẫn lời một chuyên gia du lịch cho biết, các công ty du lịch Việt Nam dưới áp lực của các đối tác Trung Quốc buộc phải giảm phí tour rất nhiều. Điều này đã góp phần làm tăng số lượng du khách.

Các chuyến du lịch tính phí '0 đồng' cung cấp cho du khách Trung Quốc du lịch ba đêm và bốn ngày.

Mặc dù không có lệ phí, các công ty du lịch không bị mất tiền vì họ thông đồng với các hướng dẫn viên để cung cấp các dịch vụ khác cho khách du lịch với giá cao.

Các cửa hàng chỉ phục vụ cho khách du lịch Trung Quốc đã tăng lên ở Móng Cái, Hạ Long và Mạo Khê, Đông Triều.

Khách du lịch Trung Quốc được đưa đến đây bởi những hướng dẫn viên du lịch và các công ty du lịch nơi họ phải mua sản phẩm với giá cao. Doanh thu của các cửa hàng được cho là trên trời, nhưng các cơ quan Việt Nam không thể thu thuế từ họ.

Các chuyên gia cho biết du khách Trung Quốc rất đa dạng. Những người đến Việt Nam du lịch bằng đường biển thì rất giàu có và những người đến bằng đường bộ có thu nhập thấp hơn.

Một số người tin rằng sẽ tốt hơn nếu Việt Nam khi hạn chế số lượng khách du lịch đến bằng đường bộ vì khách du lịch thường tạo ra các gặp rắc rối, trong khi doanh thu mà họ tạo ra là rất khiêm tốn.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Minh chủ một chiếc du thuyền trên Vịnh Hạ Long cho biết ông sẵn sàng chấp nhận mức phí dịch vụ thấp, nói rằng nếu các tàu thuyền không có khách hàng Trung Quốc họ sẽ chỉ vận hành 60-70% công suất.

 

Dịch bởi: hoaithuong

bài viết đặc sắc trong tháng 09/2018

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục