Bài viết liên quan:

Stop trying to "keep up with the Joneses"

If your friends overeat, you're more likely to overeat. If your friends are active and sporty, you're more likely to be active. And if your friends like to spend money, you're more likely to spend too.

In a society that revolves around conspicuous consumption, a big part of our consumer culture is about performing wealth for other people—both our actual and imaginary peers.

Advertising and media play on our aspirations, especially as everyone seems to be living large. But you don't want to keep up with the Joneses anyway, because they're broke.

In a culture of spending, how can you stop spending for the sake of keeping up appearances? Here are some practical tips to start keeping up with the savers.

Create Your Own Peer Group

When microfinance organizations first started making small loans to the poor, they found loans were more likely to be repaid if borrowers also participated in a regular support group. Not only did the group help each other out as borrowers started or expanded existing businesses, it also kept individual borrowers accountable.

Part of why people fall into debt is because it's so taboo to talk about money and admit that we might be facing financial difficulties. And even if we want to stick to a budget, it seems so embarrassing to turn down a nice dinner out when everyone else is okay with going to an expensive restaurant.

That's why it's important to form a group if you really want to counteract messages around consumption. For one thing, no one in the group will judge you if you say, "I can't afford that now."

Reach out to friends or to online forums and groups. Set up a regular meeting time and place. You can share financial goals and check in with each other at your meetings to talk about where you were successful and where you struggled.

There is a lot of power in being part of a group: one woman paid off $50,000 in debt a year after she joined a financial support group in New York City. There's also this informal savings group that came up with an innovative way to save money.

Remind Yourself of Your Imaginary Peers

I travel a lot for work, and I frequently come across signs encouraging guests to reuse towels, usually for environmental reasons. Researchers found that by replacing the wording in the signs with a message stating that the majority of guests were participating, more towels were reused.

When people become aware that everyone else is doing it and it's a social norm, they're more likely to change their behavior.

You can take the same idea and put up little signs around your home and remind yourself of the social norms of saving. For instance, 54% of Americans have over $10,000 saved for retirement. Since most of the statistics around Americans and money are rather scary, you could also put those up too to remind yourself of what is at stake when you succumb to an impulse buy.

Stop Watching TV

Television is an endless source of inspiration for the desire to spend. If you stop watching television, you'll be rich in more ways than just monetary—you'll have precious time with your family and friends or the time to pursue a passion. You could even use that time to start a side job to really help you pay off debt.

 By: Fiona Lee (ReadyForZero)

 

 

Đừng cố gắng làm theo những gì người khác làm

Nếu bạn của bạn ăn nhiều, nhiều khả năng bạn cũng đang thế. Nếu bạn của bạn đang chơi thể thao, thì có lẽ bạn cũng đang hoạt động. Và nếu bạn của bạn thích để tiêu tiền, bạn có nhiều khả năng cũng như vậy.

Xoay quanh việc tiêu dùng trong xã hội, dễ thấy phần lớn văn hóa tiêu dùng của chúng ta là thể hiện sự giàu có của mình với những người khác - tại thực tế và cả trong tưởng tượng của chúng ta .

Quảng cáo và truyền thông luôn đánh đúng vào nguyện vọng của chúng ta, đặc biệt là khi dường như tất cả mọi người được sống thoáng hơn. Nhưng dù sao thì bạn cũng không muốn theo kịp với sự đua đòi này đâu, vì những người đó giờ đang nhẵn túi rồi.

Trong văn hóa chi tiêu, làm thế nào bạn có thể dừng tiêu tiền chỉ vì để giữ thể diện? Dưới đây là một số lời khuyên thiết thực để bắt đầu trở thành một người tiết kiệm.

Thành lập một nhóm có cùng điều kiện sống

Khi các tổ chức tài chính vi mô đầu tiên bắt đầu cho người nghèo vay những khoản tiền nhỏ, họ nhận thấy các khoản vay nhiều khả năng được hoàn trả nếu người vay tham gia một nhóm hỗ trợ thường xuyên. Không chỉ trong nhóm giúp đỡ lẫn nhau khi người vay bắt đầu kinh doanh hoặc mở rộng kinh doanh hiện tại, mà còn giúp người đi vay có trách nhiệm hơn.

Một phần lý do tại sao mọi người rơi vào cảnh nợ nần vì điều này rất nhạy cảm khi nói về tiền bạc và phải thừa nhận rằng chúng ta có thể đối mặt với những khó khăn về tài chính. Và thậm chí nếu chúng ta muốn chi tiêu trong một khoản ngân sách nhất định, có vẻ như rất khó để từ chối một bữa ăn tối đẹp khi với những người khác việc đi đến một nhà hàng đắt tiền là điều bình thường.

Đó là lý do tại sao cần lập nhóm, nếu bạn thực sự muốn chống lại các cám dỗ xung quanh việc tiêu tiền. Chắc chắn sẽ không ai trong nhóm phán xét nếu bạn nói, "Tôi không có khả năng đó bây giờ."

Gặp gỡ bạn bè hoặc tiếp cận các diễn đàn, các nhóm trực tuyến. Lập một lịch họp thường xuyên và điểm hẹn cụ thể. Tại các buổi họp, bạn có thể chia sẻ các mục tiêu tài chính và cùng nhau xem đâu là nơi bạn đã thành công và đâu là nơi bạn đã phải đấu tranh.

Có rất nhiều lợi ích khi là thành viên của một nhóm: một người phụ nữ trả hết $ 50,000 trong nợ sau một năm khi cô tham gia một nhóm hỗ trợ tài chính tại thành phố New York. Ngoài ra, các nhóm tiết kiệm này còn còn đưa ra một cách sáng tạo để tiết kiệm tiền.

Nhắc nhở bản thân về những ảo tưởng

Tôi đi lại nhiều vì công việc, và tôi thường xuyên có những lời khích lệ để khách tái sử dụng khăn, thường là vì lý do môi trường. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng bằng cách thay từ ngữ trong các thông điệp phần lớn khách đã tham gia và nhiều khăn được tái sử dụng hơn.

Khi mọi người nhận thức được rằng tất cả mọi người khác cũng đang làm như thế và đó là một chuẩn mực xã hội, nhiều khả năng họ sẽ thay đổi hành vi của mình.

Bạn có thể có những ý tưởng tương tự, đưa ra các thông điệp nhỏ xung quanh nhà và luôn nhắc nhở mình về những chuẩn mực xã hội trong việc tiết kiệm. Ví dụ, 54% người Mỹ đã có hơn 10.000 USD để dành khi nghỉ hưu. Hầu hết các thống kê trên toàn nước Mỹ cho rằng tiền bạc khá đáng sợ, bạn cũng có thể lấy điều đó để nhắc nhở mình về những hậu quả khi bạn mua sắm bừa bãi.

Dừng xem TiVi

Truyền hình tạo nên nguồn cảm hứng vô tận cho những mong muốn chi tiêu. Nếu bạn dừng xem TV, bạn sẽ giàu theo những cách khác, hơn là giàu vì có nhiều tiền, bạn sẽ có nhiều thời gian quý giá với gia đình và bạn bè hoặc có thời gian để theo đuổi niềm đam mê. Bạn thậm chí có thể dùng thời gian đó để bắt đầu một công việc thực sự giúp bạn trả hết nợ.

Dịch bởi: cepnguyen