Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Gần 200 cây cầu đường sắt đang ở trong tình trạng đáng báo động

Gần 200 cây cầu đường sắt đang ở trong tình trạng đáng báo động

27/06/2016
Mức trung cấp

Nearly 200 railway bridges at high risk

About 180 railway bridges across the country are in need of urgent repairs to ensure traffic safety, according to Vietnam Railways (VNR).

The pillars of Duong Bridge spanning the Duong River in Hanoi have been seriously damaged.

Doan Duy Hoach, Deputy General Director of Vietnam Railways, said statistics from VNR showed that there were 1,920 railway bridges nationwide. Most of them have a long service life.

However, only 86 of the 180 bridges deemed weak were on the list of projects in need of upgrades. This has greatly affected the performance of VNR, he said.

Trains often had to reduce their speed or the loading capacity while crossing weak bridges, Hoach told Tin Tuc (News) newspaper.

The dilapidated bridges include Duong Bridge and Ho Bridge across the Duong River, Bac Giang Bridge across the Thuong River, Ninh Binh Bridge across the Day River and Quay Bridge across the Lach Tray River. These bridges were at risk of collapse because they were about 100 years old. Many of them were built during French colonial times and have suffered damage to their supporting pillars.

Those bridges were vulnerable to being struck by waterway vehicles, said Ta Quang Son, head of the technical office of Ha Hai Railway Joint Stock Company, which manages many weak railway bridges.

Tran Van Tho, Deputy Head of Vietnam Inland Waterways Administration, shared the same opinion.

He said old bridges that did not meet the requirements for waterway traffic should be upgraded or replaced. Priority should be given to Long Bien Bridge and Duong Bridge in Hanoi and Quay Bridge in the northern city of Hai Phong because these bridges did not meet clearance height requirements and their pillars did not undero preventative measures to protect the structures from collision.

To ensure traffic safety and smooth operations of the railway sector, Doan Duy Hoach said weak bridges should be regularly maintained or replaced.

He suggested that the Ministry of Transport should prioritise investment for repairs to 86 weak bridges, with top priority given to 44 bridges as part of a project on upgrading weak bridges along the Hanoi-HCM City railway route. It was necessary to upgrade 32 weak bridges on the Da Nang-Saigon section and standardise the loading capacities on the entire route, he said.

However, the ministry said a lack of capital was still a huge problem. State allocations for bridge maintenance only met about 40 percent of the required capital.

According to Deputy Minister of Transport Nguyen Hong Truong, authorities from railway, roads and waterway sectors should strengthen measures to restrict bridge load capacities and raise awareness among bridge users of traffic laws.

These sectors should review all the bridges, especially the ones facing high risks of waterway vehicle collision, and finalise warning systems for such vehicles, Truong said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Gần 200 cây cầu đường sắt đang ở trong tình trạng đáng báo động

Khoảng 180 cây cầu đường sắt trên khắp đất nước đang cần sửa chữa khẩn cấp để đảm bảo an toàn giao thông, theo Đường sắt Việt Nam (VNR).

Các trụ của cầu Dương bắc qua sông Dương tại Hà Nội đã bị hư hại nghiêm trọng.

Ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam cho biết theo thống kê từ VNR cho thấy có 1.920 cầu đường sắt trên toàn quốc. Hầu hết trong số đó đã tồn tại từ rất lâu.

Tuy nhiên, chỉ có 86 trong tổng số 180 cây cầu được coi là yếu và nằm trong danh sách các dự án có nhu cầu nâng cấp. Điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của VNR, ông nói.

Những đoàn tàu hỏa thường phải giảm tốc độ hoặc tải trọng khi băng qua những cây cầu yếu, ông Hoạch nói với báo Tin Tức (News).

Những cây cầu đổ nát bao gồm Cầu Dương và Cầu Hồ bắc qua sông Dương, Cầu Bắc Giang trên sông Thương, Cầu Ninh Bình trên sông Đáy và Cầu Quây qua sông Lạch Tray. Những cây cầu này có nguy cơ sụp đổ vì chúng đã khoảng 100 năm tuổi. Nhiều cây cầu trong số đó đã được xây dựng từ thời Pháp thuộc và các trụ nâng đỡ cây cầu đã xuống cấp trầm trọng.

Những cây cầu này luôn đứng trước nguy cơ bị tấn công bởi các phương tiện đường thủy, ông Tạ Quang Sơn, Trưởng phòng kỹ thuật của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải, đơn vị đang quản lý nhiều cầu đường sắt đã rất yếu.

Ông Trần Văn Thọ, Phó Trưởng ban quản lý Đường thủy nội địa Việt Nam, chia sẻ chung một quan điểm.

Ông cho biết các cây cầu cũ không đáp ứng được các yêu cầu về giao thông đường thuỷ nên cần được nâng cấp hoặc thay thế. Cần ưu tiên cho cầu Long Biên và Cầu Dương tại Hà Nội và cầu Quây tại thành phố Hải Phòng vì các cây cầu này đã không đáp ứng được yêu cầu chiều cao tĩnh và cột trụ của chúng đã không được chuẩn bị cho các trường hợp phòng ngừa để bảo vệ cấu trúc cây cầu khỏi các vụ va chạm.

Để đảm bảo an toàn giao thông và hoạt động trơn tru của ngành đường sắt, ông Đoàn Duy Hoạch cho biết những cây cầu yếu cần được bảo trì thường xuyên hoặc thay thế.

Ông đề nghị Bộ Giao thông vận tải ưu tiên đầu tư cho việc sửa chữa 86 cây cầu yếu, với ưu tiên hàng đầu là cho 44 cây cầu trong một phần của dự án đầu tư nâng cấp các cây cầu yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội-TP Hồ Chí Minh. Cũng rất cần thiết để nâng cấp 32 cầu yếu trên đoạn Đà Nẵng-Sài Gòn và chuẩn hóa năng lực tải trên toàn tuyến đường, ông nói.

Tuy nhiên, Bộ cho biết một thiếu vốn vẫn là một vấn đề rất lớn. Ngân sách cấp cho bảo dưỡng cầu chỉ đáp ứng được khoảng 40% số vốn cần thiết.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Nguyễn Hồng Trường, Cơ quan chức năng ngành đường sắt, giao thông đường bộ và đường thủy cần tăng cường các biện pháp để hạn chế về khả năng tải trọng cầu và nâng cao nhận thức người sử dụng cầu theo luật giao thông.

Các ngành này nên xem xét tất cả các cây cầu, đặc biệt là những cây cầu phải đối mặt với rủi ro cao về va chạm với các phương tiện đường thủy và hoàn thiện hệ thống cảnh báo cho các phương tiện như vậy, ông Trường nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 12/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục