Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Gần một nửa số gia đình ở Mỹ không có đủ khả năng tài chính để thuê nhà và mua thức ăn

Gần một nửa số gia đình ở Mỹ không có đủ khả năng tài chính để thuê nhà và mua thức ăn

13/09/2018
Mức căn bản

Almost half of US families can't afford basics like rent and food

The economy may be chugging along, but many Americans are still struggling to afford a basic middle class life.

Nearly 51 million households don't earn enough to afford a monthly budget that includes housing, food, child care, health care, transportation and a cell phone, according to a study released Thursday by the United Way ALICE Project. That's 43% of households in the United States.

The figure includes the 16.1 million households living in poverty, as well as the 34.7 million families that the United Way has dubbed ALICE -- Asset Limited, Income Constrained, Employed. This group makes less than what's needed "to survive in the modern economy."

"Despite seemingly positive economic signs, the ALICE data shows that financial hardship is still a pervasive problem," said Stephanie Hoopes, the project's director.

California, New Mexico and Hawaii have the largest share of struggling families, at 49% each. North Dakota has the lowest at 32%.

Many of these folks are the nation's child care workers, home health aides, office assistants and store clerks, who work low-paying jobs and have little savings, the study noted. Some 66% of jobs in the US pay less than $20 an hour.

The study also drilled down to the county level.

For instance, in Seattle's King County, the annual household survival budget for a family of four (including one infant and one preschooler) in 2016 was nearly $85,000. This would require an hourly wage of $42.46. But in Washington State, only 14% of jobs pay more than $40 an hour.

Seattle's City Council just passed a controversial tax on big businesses to help alleviate the city's growing homelessness and affordable housing problems.

Source: CNN Money

 

Gần một nửa số gia đình ở Mỹ không có đủ khả năng tài chính cho các nhu cầu cơ bản như thuê nhà và mua thức ăn

Nền kinh tế vẫn đang phát triển, nhưng nhiều người Mỹ vẫn chật vật nổ lực để có một cuộc sống trung lưu cơ bản.

Gần 51 triệu hộ gia đình không kiếm được đủ tiền hàng tháng để chi trả bao gồm nhà ở, đồ ăn, chăm sóc trẻ em, chăm sóc sức khỏe, vận chuyển và điện thoại di động, theo một nghiên cứu được công bố từ dự án ALICE của tổ chức United Way vào hôm thứ 5. Có 43% số hộ gia đình ở Mỹ như vậy.

Con số này bao gồm 16,1 triệu hộ gia đình sống trong nghèo đói, cũng như 34,7 triệu gia đình mà tổ chức United Way đã đặt tên là ALICE - Tài sản có giới hạn, Thu nhập hạn chế, Làm thuê . Nhóm này kiếm tiền ít hơn những thứ mà họ cần "để tồn tại trong nền kinh tế hiện đại."

"Mặc dù có nhiều dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế, nhưng dữ liệu ALICE cho thấy khó khăn về tài chính vẫn là một vấn đề phổ biến", Stephanie Hoopes, giám đốc dự án cho biết.

California, New Mexico và Hawaii có tỷ lệ lớn nhất trong các gia đình gặp khó khăn, chiếm 49% ở mỗi nơi. Bắc Dakota có tỷ lệ thấp nhất, ở mức 32%.

Nhiều người trong số những người này làm nhân viên chăm sóc trẻ em, trợ giúp y tế tại nhà, trợ giúp văn phòng và nhân viên trong cửa hàng, những người này được trả lương thấp và ít có tiền tiết kiệm, theo nghiên cứu đưa ra. Khoảng 66% việc làm ở Mỹ trả chưa đến $ 20 một giờ.

Nghiên cứu cũng được mở rộng xuống ở cấp địa phương.

Điển hình tại Quận King của thành phố Seattle, ngân sách hàng năm có thể sống được của một gia đình có bốn người (bao gồm một trẻ sơ sinh và một trẻ mẫu giáo) trong năm 2016 là gần $ 85,000. Để đạt được mức này đòi hỏi mức lương hàng giờ phải là $42.46. Nhưng ở bang Washington, chỉ có 14% việc làm trả hơn $40 một giờ.

Hội đồng thành phố Seattle vừa thông qua một khoản thuế gây tranh cãi đối với các doanh nghiệp lớn để giúp giảm bớt tình trạng vô gia cư ngày càng tăng trong thành phố và các vấn đề về nhà ở với giá cả phải chăng.

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục