Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Luật kinh tế
  4. Giảm thuế cho người có thu nhập thấp

Giảm thuế cho người có thu nhập thấp

17/08/2017
Mức căn bản

Tax reduction for lower incomes

The latest Finance Ministry proposal to reduce income tax levels from seven to five will significantly benefit those earning below VND10 million (US$450) per month.

Pham Dinh Thi, head of the ministry’s Tax Policy Department revealed this at a press briefing on Tuesday while announcing changes proposed to the Law on Personal Income Tax.

Under the current seven taxation levels for personal income tax, those earning below VND5 million ($225) a month are taxed 5 per cent and this increases to 10 per cent for those with incomes between VND5 million and VND10 million ($225 – S450) a month.

Under the new proposal, the 5 per cent personal income tax will apply to monthly incomes below VND10 million.  

According to the General Taxation Department, those having income of below VND10 million per month account for 70 per cent of the people paying income tax from their salary, Thi said.

Need for changes

Thi said that the changes were necessary to adapt to current realities.

Many people have said that seven levels for personal income tax are too many, complicating things for both taxation agencies and tax payers. There were also complaints about the small gap between tax levels that led to much higher taxes for a very small increase in income.

For instance, currently those earning VND10 to VND18 million ($450 - $800) would have to pay a tax of 15 per cent, but those from VND18 million to VND32 million ($800 - $1.400) would have to pay income tax of 20 per cent.

Under the proposed changes, those earning VND10 million to VND30 million a month have to pay 10 per cent as income tax, while incomes of VND30 million to VND50million will attract 20 per cent in income tax.

Earnings of VND50 to VND80 million per month will be taxed 28 per cent, and those making more than VND80 million a month will have to pay the maximum income tax rate of 35 per cent, which remains unchanged.

The Ministry of Finance has also proposed that the Government reduces by 50 per cent the personal income tax for those working in hi-tech areas, information technology, agriculture, hi-tech agriculture processing and other areas on the priority list for development investment.

The Ministry of Finance is also proposing changes to other tax laws such as Corporate Income Tax, Special Consumption Tax and Natural Resource Tax.

Source: Vietnam News

 

 

Giảm thuế cho người có thu nhập thấp

Đề xuất mới nhất của Bộ Tài chính về việc giảm mức thuế thu nhập từ 7 xuống 5 sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho người có thu nhập dưới 10 triệu đồng (450 USD) mỗi tháng.

Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế đã tiết lộ điều này trong một cuộc họp báo vào hôm thứ ba, đồng thời công bố những đề xuất thay đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Theo bảy mức thuế đánh vào thu nhập cá nhân hiện nay, những người có thu nhập dưới 5 triệu đồng (225 USD) một tháng sẽ bị đánh thuế 5% và sẽ tăng lên 10% đối với những người có thu nhập từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng (tương đương 225 - 450 USD) một tháng.

Theo đề xuất mới, thuế thu nhập cá nhân 5% sẽ áp dụng cho thu nhập hàng tháng dưới 10 triệu đồng.

Theo Tổng cục Thuế, những người có thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng, chiếm 70% số người phải nộp thuế thu nhập từ tiền lương, ông Thi cho biết.

Cần thiết phải thay đổi

Ông Thi cho rằng những thay đổi này là cần thiết nhằm thích ứng với thực tế hiện nay.

Nhiều người cho rằng bảy mức thuế thu nhập cá nhân là quá nhiều, gây ra những rắc rối cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế. Cũng có những phàn nàn về độ chênh lệch nhỏ giữa các mức thuế dẫn đến việc phải chịu tiền thuế cao hơn mỗi khi có sự tăng lên rất nhỏ trong thu nhập.

Ví dụ, hiện nay những người có thu nhập từ 10 đến 18 triệu đồng (450 - 800 USD) sẽ phải đóng thuế 15 phần trăm, nhưng từ 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng (800 - 1.400 USD) phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20 phần trăm.

Theo những thay đổi được đề xuất, những người có thu nhập từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng mỗi tháng phải nộp 10 phần trăm thuế thu nhập, trong khi thu nhập từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng sẽ chịu 20 phần trăm thuế thu nhập.

Tiền lương từ 50 đến 80 triệu đồng/tháng sẽ bị đánh thuế 28 phần trăm và những người kiếm được trên 80 triệu đồng mỗi tháng sẽ phải chịu mức thuế thu nhập tối đa là 35 phần trăm, mức thuế này sẽ được giữ nguyên không đổi.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Chính phủ giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho những người làm việc trong các khu công nghệ cao, công nghệ thông tin, nông nghiệp, chế biến nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực khác trong danh mục ưu tiên đầu tư phát triển.

Bộ Tài chính cũng đề xuất những thay đổi đối với các luật thuế khác như Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Thuế Tài nguyên.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục