Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Giáo viên Việt Nam làm gì khi học sinh phạm lỗi?

Giáo viên Việt Nam làm gì khi học sinh phạm lỗi?

06/10/2017
Mức căn bản

What do Vietnamese teachers do to students who misbehave?

The criticism by a parent in Hanoi about the harsh education methods applied by a private high school in Hanoi has raised a question about what Vietnamese teachers do when their students make mistakes.  

Vuong Tuan, a high school teacher in Nghe An, said he has used many different measures to deal with the students making mistakes. 

If students chat during lessons and don’t concentrate, he warns them and asks them to stop chatting. If they continue chatting, they will note the mistake in the class punishment book and report to the head teachers, so that the head teachers will impose reasonable punishment.

If students don’t do homework or learn their lessons, he will also warn them and ask them not to repeat the same mistake. If the students once again don’t fulfill their duties, they will have to do extra homework and report to the teacher next time.

Sometimes he gives the students a zero mark if they ‘forget’ to do homework, but he will later give opportunities to the students to clear them of the bad mark by calling on them to answer questions.

Tuan said he has many memories working as a teacher. “One day, it was very noisy in the classroom. I asked some naughty students to concentrate on the lessons, but one of them showed opposition. I told him to go stand at the corner. But he continued to annoy. As I lost my temper, I gave him a thick ear and expelled him from the class,” he said.

Later, Tuan regretted his behavior and went to see the student’s parents and apologized. The parents said they did not blame him for anything. Meanwhile, the student later became obedient. 

Tran Dieu Huong, a teacher in Thu Duc district, HCMC, described herself as a severe teacher. When a new academic year begins, Huong shows the draft class regulations to students for discussion. All students have to obey the regulations if they agree on the rules.

Regarding the punishments, Huong said students are mostly asked to copy out passages from books or stand at the corner of the classroom. Or they are reprimanded before class and the school. In case they make serious mistakes, they will be expelled from school. However, the decision to expel someone can be done only by the headmaster after he or she talks with teachers and the management board.

Thu Nguyet, a chemistry teacher in district 11, HCMC, said she applies different kinds of punishments, because students have different characteristics. 

“Mild warnings will be useful for some students, but a warning won’t work for the students who repeat mistakes continuously,” she said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Giáo viên Việt Nam làm gì khi học sinh phạm lỗi?

Lời chỉ trích của một phụ huynh ở Hà Nội về các phương pháp giáo dục khắt khe được áp dụng bởi một trường trung học tư thục ở Hà Nội đã đặt ra nghi vấn về những gì giáo viên Việt Nam làm khi học sinh phạm lỗi.

Vương Tuấn, giáo viên trường THPT ở Nghệ An cho hay, anh đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để ứng phó với những học sinh phạm lỗi.

Nếu học sinh nói chuyện trong giờ học và không tập trung, anh răn đe học sinh và yêu cầu các em ngừng nói chuyện. Nếu các em tiếp tục nói chuyện riêng, giáo viên sẽ ghi sai phạm vào sổ đầu bài của lớp và báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, để các giáo viên chủ nhiệm sẽ áp dụng hình phạt hợp lý.

Nếu học sinh không làm bài tập về nhà hoặc học bài, anh cũng sẽ răn đe và yêu cầu các em không được tái phạm. Nếu học sinh một lần nữa không hoàn thành nhiệm vụ của mình, các em sẽ phải làm thêm bài tập về nhà và bị báo cáo lên giáo viên chủ nhiệm vào lần sau.

Đôi khi anh cho học sinh 0 điểm nếu các em quên làm bài tập về nhà, nhưng sau đó anh sẽ cho cơ hội để học sinh xóa điểm xấu bằng cách gọi các em trả lời câu hỏi.

Tuấn cho biết anh có nhiều kỷ niệm trong đời làm giáo viên. "Một hôm, lớp học rất ồn ào. Tôi yêu cầu một số học sinh nghịch ngợm phải tập trung vào các bài học, nhưng một em trong số đó tỏ ra chống đối. Tôi bảo em ấy ra góc phòng đứng. Nhưng em ấy vẫn tiếp tục quấy nhiễu. Khi mất bình tĩnh, tôi đã phạt đánh và đuổi em ấy ra khỏi lớp," anh kể.

Sau đó, Tuấn hối hận về hành vi của mình nên đi gặp bố mẹ của học sinh và xin lỗi. Cha mẹ em ấy nói rằng họ không đổ lỗi cho anh bất cứ điều gì. Trong khi đó, học sinh sau này đã trở nên ngoan ngoãn.

Trần Diệu Hương, một giáo viên ở quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, tự nhận mình là một giáo viên nghiêm khắc. Khi một năm học mới bắt đầu, Hương đưa ra một bản phác thảo các quy định trong lớp học cho học sinh thảo luận. Tất cả học sinh phải tuân theo quy định nếu họ đồng ý với những quy định này.

Về xử phạt, Hương cho biết hầu hết học sinh được yêu cầu sao chép các đoạn văn từ sách hoặc đứng ở góc lớp. Hoặc các em sẽ bị khiển trách trước lớp và trước trường. Trong trường hợp học sinh phạm lỗi nghiêm trọng, các em sẽ bị đuổi học. Tuy nhiên, quyết định đuổi học chỉ có hiệu trưởng mới được quyền thực hiện sau khi đã nói chuyện với giáo viên và ban quản lý nhà trường.

Thu Nguyệt, giáo viên môn hóa ở quận 11, TP.HCM, cho biết cô áp dụng các hình phạt khác nhau, bởi vì học sinh có những tính cách khác nhau.

"Những lời răn nhẹ nhàng sẽ có tác dụng đối với một số học sinh, nhưng răn đe sẽ không còn tác dụng đối với những học sinh sai phạm tái đi tái lại", cô nói.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục