Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Giới thiệu ứng dụng điện thoại thông minh giúp bảo tồn nguồn dự trữ thiên nhiên

Giới thiệu ứng dụng điện thoại thông minh giúp bảo tồn nguồn dự trữ thiên nhiên

05/09/2017
Mức căn bản

Smart phone app launched for nature reserve protection

The Biodiversity Conservation Centre of GreenViet, an NGO in Đà Nẵng, will launch a warning application for smart phone users to alert of violations against animals and vegetation in the Sơn Trà Nature Reserve.

The red-shanked douc langurs (Pygathrix nemaeus) – an endangered primate species – can be seen up close at the Sơn Trà Nature Reserve near Đà Nẵng City.

Director of GreenViet, Trần Hữu Vỹ, said the Sơn Trà SOS application will be used from November. Smart phone users can report or send photos of illegal logging or hunting in the reserve to GreenViet for rapid response.

Vỹ said the Sơn Trà SOS, funded by the International Union for the Conservation of Nature (IUCN), would create quick supervision of any dangerous situations and infringements in the reserve, which is just 10km from the city centre.

GreenViet has been developing a website for the red-shanked douc langurs (Pygathrix nemaeus) – an endangered primate species.

The NGO is also co-operating with the Frankfurt Zoological Society of Germany, San Diego Zoo Global in the United States and the IUCN to protect the red-shanked douc langurs through long-term campaigns.

More than 440 visitors had joined free biodiversity trips in the reserve, while 400 junior secondary school students were taught about biodiversity in the reserve. 

According to a recent report by the city’s rangers, six monkeys were killed by motorcyclists in 2015-17, and two cases of illegal hunting were uncovered. Two red-shanked douc langurs were also killed for money.

Around 10ha of forest was illegally logged for buildings in three cases between 2014-16.

Thousands of traps and tonnes of rubbish have been collected by local rangers and volunteers over the last two years.

The langurs in Sơn Trà Nature Reserve were declared endangered by the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) in 2013, but the species has recently been classed Critically Endangered (CR) – nearly extinct.

Biologists warn that the development of concrete buildings will push the endangered primates into extinction.

In March, the National Administration of Tourism designated Sơn Trà Mountain a national tourism site. It will host a luxury eco-tour resort complex including 1,600 luxury hotel rooms, and 4.6 million tourists by 2030.

The nature reserve has shrunk from 4,300ha in 1977 to 2,500ha in 2014 to make room for the development of dozens of resorts and hotel projects. More than 20 streams in the reserve have dried up.

Source: DTiNews

 

Giới thiệu ứng dụng điện thoại thông minh giúp bảo tồn nguồn dự trữ thiên nhiên

Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học GreenViet, một tổ chức phi chính phủ ở Đà Nẵng, sẽ giới thiệu một ứng dụng cảnh báo cho người sử dụng điện thoại thông minh nhằm báo trước các hành vi xâm phạm động vật và thực vật trong khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Chà vá chân đỏ (Pygathrix nemaeus) - một loài linh trưởng thuộc diện nguy cấp - có thể được tìm thấy gần khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà gần thành phố Đà Nẵng.

Giám đốc GreenViet, ông Trần Hữu Vỹ cho biết ứng dụng Sơn Trà SOS sẽ được áp dụng từ tháng 11. Người sử dụng điện thoại thông minh có thể phản hồi nhanh chóng với GreenViet bằng cách báo cáo hoặc gửi những hình ảnh khai thác gỗ bất hợp pháp hoặc săn bắn trong khu bảo tồn.

Ông Vỹ nói rằng Sơn Trà SOS, do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tài trợ, sẽ nhanh chóng giám sát bất kỳ tình huống nguy hiểm và vi phạm nào trong khu bảo tồn, nơi cách trung tâm thành phố chỉ 10km.

GreenViet đã phát triển một trang web cho các loài Chà vá chân đỏ (Pygathrix nemaeus) - một loài linh trưởng thuộc diện nguy cấp.

Tổ chức Phi chính phủ cũng hợp tác với Hiệp hội Động vật học Frankfurt của Đức, Vườn thú San Diego ở Hoa Kỳ và IUCN để bảo vệ các loài Chà vá chân đỏ thông qua các chiến dịch dài hạn.

Hơn 440 du khách đã tham gia các chuyến tham quan tự nhiên miễn phí trong khu bảo tồn, trong khi 400 học sinh trung học được giảng dạy về đa dạng sinh học trong khu bảo tồn.

Theo một báo cáo gần đây của lực lượng kiểm lâm thành phố, sáu con khỉ đã bị người lái xe máy đâm chết vào năm 2015-17, và phát hiện hai vụ săn bắt trái phép. Hai con Chà vá chân đỏ cũng bị giết vì tiền.

Khoảng 10ha rừng đã bị khai thác trái phép để lấy gỗ xây dựng trong giai đoạn 2014-16.

Hàng nghìn bẫy rập và hàng tấn rác thải đã được kiểm lâm và tình nguyện viên địa phương thu lượm trong hai năm qua.

Các loài voọc ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà đã được Liên minh Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tuyên bố là thuộc diện nguy cấp vào năm 2013, nhưng loài này gần đây đã được xếp loại Nguy cấp trầm trọng (CR) - gần như tuyệt chủng.

Các nhà sinh học cảnh báo rằng sự phát triển của những tòa nhà bê tông sẽ đẩy các động vật linh trưởng thuộc diện nguy cấp đến tình trạng tuyệt chủng.

Trong tháng 3, Tổng cục Du lịch đã chỉ định núi Sơn Trà là khu du lịch quốc gia. Nơi đây sẽ xây dựng một khu phức hợp nghỉ mát du lịch sinh thái cao cấp bao gồm 1.600 phòng khách sạn sang trọng, tiếp đón 4,6 triệu du khách vào năm 2030.

Khu bảo tồn thiên nhiên đã giảm từ 4.300ha năm 1977 xuống 2.500ha vào năm 2014 để dành chỗ phát triển cho hàng chục khu nghỉ mát và các dự án khách sạn. Hơn 20 con suối trong khu bảo tồn đã khô cạn.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 11/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục