Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Hà Nội xây dựng hệ thống giao thông thông minh

Hà Nội xây dựng hệ thống giao thông thông minh

30/05/2017
Mức căn bản

Hanoi to build intelligent transportation system

Hanoi People’s Committee has approved FPT Corporation’s project on building an intelligent transportation system (ITS) in Hanoi.

A crowded area in Hà Nội. The city’s People’s Committee has approved the FPT Corporation’s project on building an intelligent transportation system in Hà Nội. 

ITS is a combination of advanced technology and transport infrastructure to manage and operate the transportation system.

It includes a control centre, traffic monitoring systems, collection and traffic information, as well as security, safety, and emergency management systems.

According to the proposal by FPT’s Information System Company, four items will be deployed this year, beginning in June -- traffic monitoring and collection, traffic information, traffic management system and public passenger transport management system by bus.

The first phase of the project will be completed and begin operation by December.

In terms of financial options, FPT has proposed a plan to city authorities to hire information technology services in 2017 to quickly form the basis of the ITS.

FPT will be responsible for investment in the system, ensuring operation and maintenance. During the second phase from 2018 to 2020, the project will be implemented under the form of a public-private partnership.

The smart system will help the city provide a variety of solutions to improve the quality of transportation, including reducing congestion, accidents and pollution, and providing information to vehicle users in a more efficient manner.

Bus for students

In another move to improve transportation in the city, the Department of Education and Training is coordinating with the Hà Nội Transportation Corporation to survey the demand for buses for primary to high school students.

According to representatives of the corporation, the survey was conducted in 12 districts of the inner city and Gia Lâm District.

Basing on the survey, the corporation will prepare a plan to pick students by bus following their families’ demand.

Buses will pick students at fixed locations and times and use smart card tickets for better management.

Phạm Xuân Tiến, deputy director of education and training department, said the bus route will be opened to meet demand of students in each area.

It will be implemented in the 2017-18 school year if the project is approved by the city’s leaders.

Tiến said the move will help address traffic problems, ensure safety of children and reduce congestion, accidents and travel time. 

Source: Vietnamnet

 

Hà Nội xây dựng hệ thống giao thông thông minh

UBND thành phố Hà Nội đã phê chuẩn dự án xây dựng hệ thống giao thông thông minh (ITS) của Công ty FPT tại Hà Nội.

Một khu vực đông đúc ở Hà Nội. UBND thành phố đã phê chuẩn dự án xây dựng hệ thống giao thông thông minh của Công ty FPT tại Hà Nội.

ITS là sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến với cơ sở hạ tầng giao thông để quản lý và vận hành hệ thống giao thông.

Bao gồm một trung tâm kiểm soát, hệ thống giám sát giao thông, thu thập thông tin giao thông, cũng như an ninh, an toàn và các hệ thống quản lý khẩn cấp.

Theo đề xuất của Công ty Hệ thống Thông tin FPT, bốn hạng mục sẽ được triển khai trong năm nay, bắt đầu từ tháng 6 - theo dõi, thu thập các kiểm tra về giao thông, thông tin giao thông, hệ thống quản lý giao thông và hệ thống quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Giai đoạn đầu của dự án sẽ hoàn thành và bắt đầu đưa vào hoạt động trong tháng 12.

Về các phương án tài chính, FPT đã đề xuất kế hoạch cho chính quyền thành phố thuê các dịch vụ công nghệ thông tin vào năm 2017 để nhanh chóng hình thành nền tảng của ITS.

FPT sẽ chịu trách nhiệm đầu tư vào hệ thống, đảm bảo vận hành và bảo dưỡng. Trong giai đoạn thứ hai từ năm 2018 đến năm 2020, dự án sẽ được thực hiện theo hình thức hợp tác nhà nước - tư nhân.

Hệ thống thông minh sẽ giúp thành phố cung cấp nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giao thông, bao gồm giảm tình trạng ùn tắc, tai nạn và ô nhiễm, và cung cấp thông tin cho người sử dụng phương tiện giao thông một cách hiệu quả hơn.

Xe bus cho học sinh

Trong một động thái khác để cải thiện giao thông vận tải trong thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Tổng công ty Vận tải Hà Nội để khảo sát nhu cầu xe buýt cho học sinh từ tiểu học đến trung học.

Theo đại diện Tổng công ty, cuộc điều tra được tiến hành tại 12 quận nội thành và quận Gia Lâm.

Trên cơ sở khảo sát, công ty sẽ chuẩn bị kế hoạch đón học sinh bằng xe buýt theo yêu cầu của gia đình.

Xe buýt sẽ đón học sinh tại các địa điểm và thời gian cố định, sử dụng vé thông minh để quản lý tốt hơn.

Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết tuyến xe buýt sẽ được mở để đáp ứng nhu cầu của học sinh trong từng khu vực.

Kế hoạch sẽ được thực hiện trong năm học 2017-18 nếu dự án được lãnh đạo thành phố chấp thuận.

Ông Tiến nói động thái này sẽ giúp giải quyết các vấn đề về giao thông, đảm bảo an toàn cho trẻ em và giảm tình trạng tắc nghẽn, tai nạn và thời gian đi lại.

Dịch bởi: hoaithuong_198

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục