Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Hàng ngàn mặt hàng Nhật Bản được hưởng mức thuế 0% trong năm 2018

Hàng ngàn mặt hàng Nhật Bản được hưởng mức thuế 0% trong năm 2018

03/02/2018
Mức căn bản

Thousands of Japanese goods to enjoy 0% tariff in 2018

Thousands of Japanese goods imported into Viet Nam will enjoy a zero percent tariff, in line with the Southeast Asian country’s commitments to lower tariffs, as outlined in the Viet Nam - Japan Economic Partnership Agreement (VJEPA) and the ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEP) for 2016-19.

Thousands of Japanese goods imported into Viet Nam, including cars, will enjoy a zero percent tariff, in line with the Southeast Asian country’s commitments to lower tariffs from 2018. 

Under Viet Nam’s new import tariffs, 5,545 products imported from Japan in 2018 will have lower tax rates than last year.

Of these products, a zero percent rate will be applied to 456 tariff lines, for items such as fats, sugar, construction stones, organic chemicals, wood, pulp, fabrics, pearls, iron, aluminum, tin, hand tools, machinery and equipment, vehicle parts and musical instruments.

More than two thousand tariffs on Japanese goods will enjoy rate cuts of 50-67 per cent this year, while another 2000 tariff categories will see a tax reduction of 4-45 per cent.

The tax rates will be applied to commodities directly transported from Japan to Viet Nam. The items must also meet origin regulations, as stated in the agreement, and exporters are to have certificates of origin in a form stipulated by the Vietnamese Ministry of Industry and Trade.

VJEPA was the first bilateral free trade agreement that Viet Nam entered into after the country joined the World Trade Organisation in January 2007. The agreement covers comprehensive contents, including trade in goods and services, investment and improvement of the Japan- Viet Nam business environment.

When VJEPA came into effect in October 2009, Viet Nam committed to eliminate some 90.6 percent of tariffs for Japanese products within 16 years, while Japan pledged to eliminate some 94 percent of tariffs for Vietnamese products within 10 years.

Meanwhile, under the AJCEP, the number of tariff lines enjoying import tax reductions and exemptions this year is 6,201, of which 3,426 lines will have tax rates of zero percent beginning April 1 this year. They include machinery, equipment, tools and spare parts, iron, steel, copper, metals and articles of iron, steel, base metals, fabrics, apparel and other articles.

Viet Nam’s key imports from Japan include machinery, equipment, computers, electronic products, iron and steel. Among other imports from Japan are cloth materials, petroleum and pharmaceutical products, paper and rubber.

Source: english.vietnamnet.vn

 

Hàng ngàn mặt hàng Nhật Bản được hưởng mức thuế 0% trong năm 2018

Hàng ngàn mặt hàng Nhật Bản nhập khẩu vào Việt Nam sẽ được hưởng mức thuế 0%, phù hợp với cam kết giảm thuế quan của các nước Đông Nam Á như đã được nêu trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) cho năm 2016-19.

Hàng ngàn mặt hàng Nhật Bản nhập khẩu vào Việt Nam, bao gồm ôtô sẽ được hưởng thuế suất 0%, phù hợp với cam kết giảm thuế quan của các nước Đông Nam Á từ năm 2018.

Theo thuế nhập khẩu mới của Việt Nam, trong năm 2018, 5.545 sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ có thuế suất thấp hơn năm ngoái.

Trong số các sản phẩm này, thuế suất 0% sẽ được áp dụng cho 456 dòng thuế, cho các mặt hàng như chất béo, đường, đá xây dựng, hóa chất hữu cơ, gỗ, bột giấy, vải, ngọc trai, sắt, nhôm, thiếc, dụng cụ cầm tay, máy móc thiết bị, các bộ phận của xe và các loại nhạc cụ.

Hơn hai ngàn thuế quan đối với mặt hàng Nhật Bản sẽ được cắt giảm thuế 50-67% trong năm nay, trong khi 2000 loại thuế khác chỉ giảm thuế 4-45%.

Thuế suất sẽ được áp dụng cho hàng hoá trực tiếp vận chuyển từ Nhật Bản sang Việt Nam. Các mặt hàng cũng phải đáp ứng các quy định về xuất xứ như đã được nêu trong hợp đồng, và các nhà xuất khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ theo mẫu do Bộ Công thương Việt Nam quy định.

VJEPA là hiệp định thương mại tự do song phương đầu tiên mà Việt Nam ký kết sau khi nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào tháng 1 năm 2007. Hiệp định này bao gồm các nội dung toàn diện, như thương mại hàng hoá và dịch vụ, đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh của Nhật Bản - Việt Nam.

Khi VJEPA có hiệu lực vào tháng 10 năm 2009, Việt Nam đã cam kết cắt giảm 90,6% thuế cho các mặt hàng của Nhật Bản trong vòng 16 năm, trong khi Nhật Bản cam kết sẽ cắt giảm 94% thuế cho các mặt hàng của Việt Nam trong vòng 10 năm.

Trong khi đó, theo AJCEP, số lượng các dòng thuế được giảm thuế nhập khẩu trong năm nay là 6,201, trong đó có 3.462 dòng sẽ có thuế suất 0% bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm nay. Bao gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, sắt, thép, đồng, kim loại và các mặt hàng bằng sắt, thép, kim loại cơ bản, vải, may mặc cùng với các mặt hàng khác.

Nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ Nhật Bản bao gồm máy móc, thiết bị, máy tính, mặt hàng điện tử, sắt và thép. Cùng với một số mặt hàng khác nhập khẩu từ Nhật Bản như nguyên phụ liệu vải, xăng dầu, dược phẩm, giấy và cao su.

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục