Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Hàng ngàn phòng học lớp mẫu giáo không đạt tiêu chuẩn

Hàng ngàn phòng học lớp mẫu giáo không đạt tiêu chuẩn

08/08/2016
Mức trung cấp

Thousands of pre-school classrooms fail to meet standards

More than 15,200 classrooms for pre-school children across the country failed to meet national standards last year, Ministry of Education and Training (MoET) said in a report on Wednesday.

Children and teacher at Phan Thiet Pre-school in northern Tuyen Quang City. Deputy Minister of Education and Training Nguyen Thi Nghia emphasised the need to develop preschools in industrial and processing zones and poor areas as well as to upgrade infrastructure and building more facilities that meet national standards— VNA/VNS Photo Quy Trung

A shortage of resources such as funds or land was blamed for the substandard classrooms, according to the MoET.

In localities, offices of local agencies or organisations are converted into classrooms for children, the ministry revealed in its report.

The MoET reviewed the 2015-2016 academic year and launched tasks for pre-school education in the 2016-2017 period at a conference on Wednesday.

Speaking at the event, MoET Deputy Minister Nguyen Thi Nghia said the development of preschools in industrial and processing zones and poor areas was important, while upgrading infrastructure and building more facilities should meet national standards.

She said the complete safety of children in preschools should be ensured, and the quality of their meals and the teachers’ abilities improved.

According to the Department of Early Childhood Education, the country had more than 14,600 pre-schools and 180,000 classes, with HCM City, Ha Noi, Binh Duong and Kien Giang, besides Da Nang and Ba Ria - Vung Tau registering the highest increases in the number of schools.

From 2015 to 2016, 99.8 per cent of five-year-old children attended pre-school, while the rate of schools meeting national standards increased 3.4 per cent.

Technological advances were also being adopted in the care of children.

However, representatives of the Department of Education and Training said there were existing shortcomings, such as the shortage of schools in urban and industrial areas, limited resources for pre-schools in mountainous areas and the low numbers of permanent classrooms.

Only 35 per cent of the existing pre-schools met national standards, which could be attributed to the lack of comprehensive plans for pre-school education in each locality, suitable mechanisms to develop non-public pre-schools and appropriate perks for teachers.

Head of Early Childhood Education Department Nguyen Ba Minh said that ensuring the safety of pre-school children was the most important task.

School managers, teachers and families must keep improving awareness and practices to ensure safe environments for children’s development.

Vice-Director of the northern Vinh Phuc Province’s education and training department Nguyen Duc Trong said the ministry should consider change in regulations and criteria to help more private schools provide services.

Source: VIETNAMNET

 

 

Hàng ngàn phòng học lớp mẫu giáo không đạt tiêu chuẩn

Hơn 15.200 phòng học cho trẻ em mầm non trên cả nước không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc gia trong năm ngoái, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT) cho biết trong một báo cáo hôm thứ Tư.

Trẻ em và giáo viên tại trường mầm non Phan Thiết ở thành phố Tuyên Quang. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bà Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh sự cần thiết trong việc phát triển các trường mầm non trong nhiều khu công nghiệp, chế biến và các khu vực nghèo cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng và xây dựng thêm cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia- TTXVN / VNS Ảnh Quý Trung

Sự thiếu hụt các nguồn như quỹ hỗ trợ và đất đã bị đổ lỗi vì các phòng học đạt chuẩn, theo Bộ GD & ĐT.

Tại các địa phương, văn phòng của các cơ quan, tổ chức trong nước được chuyển đổi thành phòng học cho trẻ em, Bộ tiết lộ trong báo cáo của mình.

Bộ GD & ĐT đã xem xét năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non trong giai đoạn 2016-2017 tại một cuộc họp vào hôm thứ Tư.

Phát biểu tại sự kiện này, Thứ trưởng Bộ GD & ĐT bà Nguyễn Thị Nghĩa cho biết việc phát triển giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp, chế biến và các khu vực nghèo là rất quan trọng, trong khi việc nâng cấp cơ sở hạ tầng và xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia.

Bà cho biết, sự an toàn tuyệt đối của trẻ em trong các trường mầm non cần được đảm bảo, và chất lượng bữa ăn và năng lực của giáo viên cần được cải thiện.

Theo Sở Giáo dục Mầm non, cả nước có hơn 14.600 trường mầm non và 180.000 lớp học, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương và Kiên Giang, bên cạnh Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu đã đăng ký mức tăng cao nhất về số lượng trường học.

Từ năm 2015 đến 2016, có 99,8 phần trăm trẻ em năm tuổi theo học tại trường mầm non, trong khi tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng 3.4 phần trăm.

Sự tiến bộ trong công nghệ đã được áp dụng trong việc chăm sóc trẻ em.

Tuy nhiên, đại diện của các Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết có nhiều thiếu sót còn tồn tại, chẳng hạn như sự thiếu hụt các trường ở khu vực đô thị và khu công nghiệp, nguồn lực hạn chế của các trường mầm non ở các khu vực miền núi và các lớp học cố định quá ít.

Chỉ 35 phần trăm các trường mầm non hiện có đạt tiêu chuẩn quốc gia, trong đó có thể là do thiếu kế hoạch toàn diện cho giáo dục mầm non ở từng địa phương, cơ chế phù hợp để phát triển trường mầm non ngoài công lập và đặc quyền thích hợp cho giáo viên.

Trưởng Ban Giáo dục Mầm non ông Nguyễn Bá Minh nói rằng việc đảm bảo sự an toàn của trẻ em trước tuổi đến trường là nhiệm vụ quan trọng nhất.

quản lý, giáo viên và các gia đình phải tiếp tục cải thiện nhận thức và thực tiễn để đảm bảo môi trường an toàn cho sự phát triển của trẻ em.

Phó Giám đốc phòng giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc ông Nguyễn Đức Trọng cho biết Bộ sẽ xem xét thay đổi trong các quy định và tiêu chuẩn để giúp các trường tư cung cấp dịch vụ.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục