Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Hàng tỷ đô la chi ra trên toàn thế giới để có giấy phép xuất khẩu trái cây Việt Nam

Hàng tỷ đô la chi ra trên toàn thế giới để có giấy phép xuất khẩu trái cây Việt Nam

01/07/2016
Mức trung cấp

Billions of dollars spent worldwide on Vietnamese fruit

 It took Vietnam 12 years to obtain licenses to export lychees to Australia, five years to export Cat Chu mango to Japan and eight years to export dragon fruit to Taiwan. 

Vietnam has spent four years to negotiate with South Korean management agencies, but its star apple still cannot conquer the quarantine barriers set in the country.

According to the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD), Vietnam’s fresh fruit now can reach 40 countries and territories. China remains the biggest export market for Vietnam.

Vietnam has exported four types of fruits to the US, namely dragon fruit, rambutan, longan and lychee. By May 2016, the export volume to the market had reached 1,000 tons, double 2015 exports.

State agencies are following procedures to obtain the license to export mango and star apple to the market as well.

Consuming 4 percent of Vietnam’s total fruit exports, the US surpassed South Korea and Japan to become Vietnam’s second largest importer of fruit in the first quarter of 2016.

As for the Australian market, following the success in exporting lychee to the market, Vietnam was granted the right to export mango to the market.

Taiwan was a large export market for Vietnam 5-8 years ago, when 14,000-16,000 tons of Vietnam’s fruits were shipped to the market each year. But Vietnam’s dragon fruit exports to Taiwan were interrupted after some consignments were found with fruit flies. 

However, Taiwan recently resumed the import of dragon fruit from Vietnam, commencing June 1, 2016.

Japan allows Vietnam to export dragon fruit (Hylocereus undatus) to the country. And after five years of negotiations, Vietnam’s Cat Chu mango treated with steam, can now be displayed at large supermarkets in Japan. 

About 13 tons of mango had been consumed by the end of 2015 in Japan.

South Korea, with fruit import turnover of $18.6 million in the first three months of the year, is the third largest export market for Vietnam. 

In mid-2014, Vietnam’s dragon fruit officially entered New Zealand. In late 2011, New Zealand allowed fresh mango from Vietnam.

New Zealand is not a large market with five million consumers. However, Vietnam still attaches much importance to the market, because the market can bridge other choosy markets such as Argentina, Chile and Brazil.

However, analysts say, Vietnam still finds it difficult to boost exports, mostly because of high transportation costs. 

In order to transport 600 tons of lychees to France, for example, exporters have to pay $1.77 million for air service.

Source: VIETNAMNET

 

 

Hàng tỷ đô la chi ra trên toàn thế giới cho trái cây Việt Nam

Phải mất 12 năm Việt Nam mới có được giấy phép xuất khẩu vải sang Úc, năm năm để xuất khẩu xoài Cát Chu sang Nhật Bản và tám năm để xuất khẩu thanh long sang Đài Loan.

Việt Nam đã trải qua bốn năm đàm phán với các cơ quan quản lý của Hàn Quốc, nhưng vú sữa của nước này vẫn không thể chinh phục được những rào cản kiểm dịch được thiết lập ở nước bạn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT), trái cây tươi của Việt Nam bây giờ đang có mặt trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trung Quốc hiện vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Việt Nam đã xuất khẩu bốn loại trái cây sang Mỹ, cụ thể là thanh long, chôm chôm, nhãn và vải thiều. Vào tháng năm 2016, khối lượng xuất khẩu sang thị trường này đã đạt 1.000 tấn, tăng gấp đôi so với kim ngạch xuất khẩu năm 2015.

Các cơ quan nhà nước hiện đang tuân thủ theo các quy trình để có được giấy phép xuất khẩu xoài và vú sữa vào thị trường này.

Tiêu thụ 4% tổng kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam, Mỹ đã vượt qua Hàn Quốc và Nhật Bản để trở thành nước nhập khẩu trái cây lớn thứ hai của Việt Nam trong quý đầu tiên của năm 2016.

Đối với thị trường Úc, sau sự thành công trong việc xuất khẩu vải thiều đến thị trường này, Việt Nam cũng đã được cấp quyền xuất khẩu xoài đến Úc.

Đài Loan là một thị trường xuất khẩu lớn cho Việt Nam trong 5-8 năm trước, khi 14,000-16,000 tấn trái cây của Việt Nam đã được xuất sang thị trường này mỗi năm. Nhưng việc xuất khẩu thanh long của Việt Nam sang Đài Loan đã bị gián đoạn sau khi một số lô hàng bị phát hiện có ruồi giấm.

Tuy nhiên, Đài Loan mới đây lại tiếp tục nhập khẩu thanh long từ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 2016.

Nhật Bản đã cho phép Việt Nam để xuất khẩu thanh long sang nước này. Và sau năm năm đàm phán, xoài Cát Chu của Việt Nam được xử lý bằng hơi nước,hiện đã có thể được bày bán tại các siêu thị lớn tại Nhật Bản.

Khoảng 13 tấn xoài đã được tiêu thụ vào cuối năm 2015 tại Nhật Bản.

Hàn Quốc, với kim ngạch nhập khẩu trái cây là 18,6 triệu USD trong ba tháng đầu tiên của năm, là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam.

Vào giữa năm 2014, thanh long của Việt Nam đã chính thức bước vào New Zealand. Cuối năm 2011, New Zealand đã cho phép nhập khẩu xoài tươi từ Việt Nam.

New Zealand không phải là một thị trường lớn với năm triệu người tiêu dùng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn coi trọng thị trường này, bởi vì nó có thể trở thành cầu nôi với các thị trường khó tính khác như Argentina, Chile và Brazil.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng, Việt Nam vẫn gặp khó khăn để đẩy mạnh việc xuất khẩu, chủ yếu là do chi phí vận chuyển cao.

Ví dụ để vận chuyển 600 tấn vải sang Pháp, các nhà xuất khẩu phải trả 1.77 triệu USD cho dịch vụ hàng không.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục