Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Hầu hết sinh viên châu Âu theo học ngoại ngữ ở trường trong khi người Mỹ vẫn tụt hậu

Hầu hết sinh viên châu Âu theo học ngoại ngữ ở trường trong khi người Mỹ vẫn tụt hậu

05/03/2019
Mức trung cấp

Most European students are learning a foreign language in school while Americans lag

Students throughout the United States and Europe face many similar tasks throughout their education, from preparing for exams to writing papers. But there are glaring differences when it comes to foreign language education – or lack thereof – and the result is that far lower shares of American students study a foreign language.

Learning a foreign language is a nearly ubiquitous experience for students throughout Europe, driven in part by the fact that most European countries have national-level mandates for formally studying languages in school. No such national standard exists in the U.S., where requirements are mostly set at the school district or state level.

Across Europe, students typically begin studying their first foreign language as a required school subject between the ages of 6 and 9. Furthermore, studying a second foreign language for at least one year is compulsory in more than 20 European countries.

Overall, a median of 92% of European students are learning a language in school. Most primary and secondary school students across Europe study at least one foreign language as part of their education, according to Eurostat, the statistics arm of the European Commission. Of the 29 European nations for which data are available, 24 have a foreign language learning rate of at least 80%, with 15 of those reaching 90% or more of students enrolled in language courses. In three of the four countries with the smallest student populations – Luxembourg, Malta and Liechtenstein – 100% of students are reported to be learning a foreign language.

Even in the European countries with the lowest overall shares of students learning a foreign language, most students learn at least one foreign language before completing secondary school. (To allow for comparison across countries, Eurostat uses three broad education categories – primary, lower secondary and upper secondary – that are roughly the equivalent of primary, middle and high school in the U.S.)

For example, while Belgium (64%) reports the lowest overall percentage of students learning another language, 90% of Belgian upper secondary students are studying a foreign language in school.

This includes 67% who are studying more than one foreign language. In Portugal, where the learning rate is 69% overall, nearly 90% of lower secondary students are enrolled in two or more foreign language courses. Roughly 98% of students in the Netherlands are learning a foreign language by the time they reach lower secondary (or about 7th grade), including 74% learning two or more languages, despite the country’s overall rate of 70%. English is the most studied language across all age ranges in Europe.

Meanwhile, far fewer K-12 students in the U.S. participate in foreign language education. Throughout all 50 states and the District of Columbia, 20% of K-12 students are enrolled in foreign language classes, according to a 2017 report from the nonprofit American Councils for International Education. New Jersey (51%) has the most students studying a language, followed by the District of Columbia (47%) and Wisconsin (36%). However, the vast majority of states have less than 25% participation, with only 9% of students studying a foreign language in New Mexico, Arizona and Arkansas. Spanish is overwhelmingly the most popular language studied, though the report also examined languages ranging from Chinese to Latin to American Sign Language.

Ten states and the District of Columbia have foreign language graduation requirements for high school students, 24 states have graduation requirements that can be met either with foreign language classes or other non-language coursework, and 16 states have no graduation guidelines concerning foreign language education.

Mixed emphasis on language study may reflect Americans’ perceptions of what skills are necessary for workers today. In a 2016 Pew Research Center report on the state of American jobs, only 36% of Americans reported that knowing a foreign language was an extremely or very important trait for workers to be successful in today’s economy, ranking it last out of eight skills for workers’ success.

Source: Pewresearch.org

 

Hầu hết sinh viên châu Âu theo học ngoại ngữ ở trường trong khi người Mỹ vẫn tụt hậu.

Các sinh viên trên khắp Hoa Kỳ và Châu Âu phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ tương tự trong suốt quá trình học của họ, từ khâu chuẩn bị cho kỳ thi để viết những bài luận. Nhưng khi nói đến việc giáo dục ngoại ngữ thì lại có sự khác biệt rõ ràng và kết quả cho thấy rằng tỉ lệ sinh viên Mỹ học tiếng nước ngoài là thấp hơn nhiều.

Học một ngôn ngữ thứ hai là một trải nghiệm gần như phổ biến đối với sinh viên khắp châu Âu, một phần là do thực tế, hầu hết các nước châu Âu có nhiệm vụ cấp quốc gia về việc học ngoại ngữ chính thức ở trường. Những tiêu chuẩn quốc gia như vậy lại không tồn tại ở Mỹ, nơi mà những yêu cầu này chủ yếu được đặt ra ở các trường cấp quận hay tiểu bang.

Trên khắp châu Âu, sinh viên thường bắt đầu học tiếng mẹ đẻ như một môn học bắt buộc trong độ tuổi từ 6 đến 9 tuổi. Bên cạnh đó, việc học ngôn ngữ thứ hai trong vòng ít nhất một năm là bắt buộc ở hơn 20 quốc gia châu Âu.

Theo Eurostat ở viện thống kê của Uỷ Ban Châu Âu, nhìn chung, trung bình có 92% sinh viên ở châu Âu đang học một ngôn ngữ ở trường. Hầu hết các học sinh tiểu học và trung học ở khắp châu Âu học ít nhất một ngoại ngữ như một phần trong quá trình giáo dục. Theo dữ liệu có sẵn, trong số 29 quốc gia châu Âu thì có 24 quốc gia có tỷ lệ học ngoại ngữ tối thiểu là 80%, với 15 quốc gia trong số đó đạt 90% trở lên số học sinh ghi danh vào các khóa học ngôn ngữ. Ba trong số bốn quốc gia có số học sinh ghi danh ít nhất là - Luxembourg, Malta và Liechtenstein - 100% sinh viên được cho là đang học một ngoại ngữ thứ hai.

Ngay cả ở các nước châu Âu có tỉ lệ học sinh học một ngôn ngữ nước ngoài thấp nhất, hầu hết học sinh học đều học ít nhất một ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp trung học cơ sở. (Để có thể thực hiện được việc so sánh giữa các quốc gia, Eurostat sử dụng ba cấp giáo dục mở rộng - tiểu học, Trung học cơ sở và trung học phổ thông . Ba cấp này tương đương với trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Mỹ)

Ví dụ, trong khi Bỉ (64%) có tỷ lệ học sinh học một ngôn ngữ khác thấp nhất thì 90% học sinh phổ thông Bỉ đang theo học một ngoại ngữ trong nhà trường.

Tỉ lệ này bao gồm 67% những học sinh đang học nhiều hơn một ngôn ngữ. Ở Bồ Đào Nha, nơi có tỉ lệ học ngoại ngữ tổng thể là 69%, gần 90% học sinh trung học cơ sở được ghi danh vào hai hay nhiều khóa học ngoại ngữ. Khoảng 98% học sinh ở Hà Lan đang học một ngoại ngữ trước khi chúng vào trường trung học (tương đương khoảng lớp 7), trong đó có 74% tỉ lệ học hai hoặc nhiều ngôn ngữ, mặc dù tỷ lệ tổng thể của quốc gia là 70%. Tiếng Anh là ngôn ngữ được học nhiều nhất trên mọi lứa tuổi ở châu Âu.

Trong khi đó, rất ít học sinh K-12 ở Mỹ tham gia vào việc học ngoại ngữ. Theo một báo cáo từ tổ chức phi lợi nhuận American Councils for International Education vào năm 2017: Hầu hết 50 tiểu bang và quận Columbia, 20% học sinh K-12 đang theo học tại các lớp học ngoại ngữ. New Jersey (51%) có học sinh theo học một ngoại ngữ nhiều nhất , tiếp theo là quận Columbia (47%) và Wisconsin (36%). Tuy nhiên, đại đa số các tiểu bang còn lại có ít hơn 25% số lượng học sinh tham gia, cùng với chỉ có 9% học sinh theo học một ngoại ngữ ở New Mexico, Arizona và Arkansas. Tiếng Tây Ban Nha chiếm áp đảo các ngôn ngữ phổ biến nhất được học, mặc dù báo cáo cũng xem xét ngôn ngữ khác nhau, từ tiếng Trung sang tiếng Latin đến Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ..

10 tiểu bang và quận Columbia có những yêu cầu tốt nghiệp ngoại ngữ cho học sinh trung học, 24 tiểu bang có những yêu cầu tốt nghiệp có thể được đáp ứng với các lớp học ngoại ngữ hoặc khóa học phi ngôn ngữ khác, và 16 bang không có những yêu cầu tốt nghiệp liên quan đến giáo dục ngoại ngữ.

Sự nhấn mạnh tổng hợp vào việc học ngôn ngữ có thể phản ánh nhận thức của người Mỹ về những kỹ năng cần thiết cho người lao động hiện nay. Trong một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào năm 2016 về tình trạng việc làm của Mỹ, chỉ có 36% người Mỹ nói rằng biết một ngôn ngữ nước ngoài là một đặc điểm vô cùng quan trọng đối với người lao động để có thể thành công trong nền kinh tế hiện nay nhưng lại xếp nó sau cùng trong số tám kĩ năng cho sự thành công của một người lao động.

 

Dịch bởi: votanhai123

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục