Bài viết liên quan:

RESULT OF NEGLIGENCE

One day, a villager while going to the city on his horse, saw that one of the horseshoes had loosened up, but he didn't pay attention towards it and kept riding. After covering some distance, the horseshoe came off but still he didn't stop.

Suddenly, he got surrounded by dacoits and had no other alternative but to hand over all his belongings to them.

If he had repaired the horseshoe, he could have escaped from there.

Source: Kids Front

 

 

 

Hậu quả của sự cẩu thả

Một ngày nọ, một người dân trong khi đang đi tới thành phố bằng con ngựa của mình thì nhìn thấy chiếc móng ngựa bị lỏng nhưng anh ta không mảy may chú ý và vẫn tiếp tục cưỡi ngựa đi tiếp. Sau một quãng đường, chiếc móng ngựa đã bị bung ra nhưng anh ta vẫn không dừng lại.

Bất thình lình, anh ta bị bao vây bởi những tên cướp và không còn cách nào khác là đưa hết số tài sản của mình cho chúng.

Nếu anh ta sửa cái móng ngựa thì anh ta đã có thể trốn thoát bọn cướp.

 

Dịch bởi: datng