Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Hậu quả của việc đạo văn

Hậu quả của việc đạo văn

13/03/2018
Mức trung cấp

Consequences Of Plagiarism

The consequences of plagiarism can be extremely serious.

If you doubt the severity of the consequences of plagiarism, consider the following:

Plagiarism can get you expelled from your course

Plagiarism can result in your work being destroyed

Plagiarism can result in expulsion from your academic institution

Plagiarism can result in legal action

The problem is that students today are faced not only with increasing pressure and a consequent temptation to plagiarise, but also with the potential to plagiarise being ever more available via the Internet - for these reasons, plagiarism is on the increase.

However, don't fall into the trap of thinking that because more people are tempted to plagiarise that this somehow both reduces its seriousness and the likelihood of your facing plagiarism consequences, as it does neither of these.

If you are caught plagiarising, you may not only be removed from your course, but you may never be able to study for a degree again. Over 50,000 students in the UK alone have been caught for plagiarism in the last 3 years.

The consequences of plagiarism could seriously endanger your academic career because your record will follow you: should you be compelled to leave your course of study, you will find it extremely difficult to obtain a place elsewhere because no college or university will want a student who has proven themselves to be dishonest and unworthy.

These may seem very harsh words, but it is no exaggeration to say that for a moment of foolishness, you may be sacrificing your entire academic career.

Should you be caught plagiarising on a longer piece of work, such as a dissertation or thesis, the work will probably be destroyed.

In fact, in these cases, your work will be scrutinised even more carefully for any instance of plagiarism and the consequences of any plagiarism discovered will be even more severe because originality is the basis of this type of high-level research, which is expected to be of publication standard.

Source: scanmyessay.com

 

Hậu quả của việc đạo văn

Hậu quả của việc đạo văn có thể rất nghiêm trọng.

Nếu bạn nghi ngờ tính nghiêm trọng của những hệ lụy khi đạo văn, thì hãy xem xét những điều sau đây:

Đạo văn có thể khiến bạn bị đuổi khỏi khóa học

Đạo văn có thể khiến công trình khoa học của bạn bị gạt bỏ

Đạo văn có thể dẫn đến việc bạn bị khai trừ khỏi học viện

Đạo văn có thể bị truy cứu pháp lý

Vấn đề là sinh viên ngày nay đang phải đối mặt không chỉ với áp lực và hậu quả của việc đạo văn ngày càng gia tăng, mà còn với khả năng bị đạo văn nhiều hơn thông qua Internet - vì những lý do này, việc đạo văn ngày càng phổ biến.

Tuy nhiên, đừng sa chân lỡ bước bởi ý nghĩ rằng vì nhiều người bị cám dỗ bởi việc đạo văn thì điều này bằng cách nào đó vừa giảm sự nghiêm trọng của việc đạo văn vừa giảm khả năng bạn phải đối mặt với những hậu quả của việc đạo văn, vì nó không giờ gồm những điều này.

Nếu bạn bị phát hiện là đạo văn, bạn có thể không chỉ bị xóa tên khỏi khóa học mà còn có thể không bao giờ có thể đạt được học vị. Hơn 50.000 sinh viên ở Anh đã bị phát hiện việc đạo văn trong 3 năm qua.

Hậu quả của việc đạo văn có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sự nghiệp học tập của bạn vì vết đen hồ sơ của bạn sẽ theo bạn: nếu bạn bị khai trừ khỏi khóa học, bạn sẽ nhận ra việc xin vào nơi học khác là cực kỳ khó vì không có trường cao đẳng hoặc đại học muốn một sinh viên có lịch sử là không trung thực và không đáng giá.

Đây có thể là những từ miêu tả rất khắc nghiệt, nhưng không quá cường điệu khi nói rằng trong một phút dại dột, bạn có thể hy sinh toàn bộ sự nghiệp học vấn của mình.

Nếu bạn bị phát hiện đạo văn trong một công trình khoa học, chẳng hạn như luận văn hay luận án, thành quả có thể sẽ bị gạt bỏ.

Thực tế, trong những trường hợp này, thành quả của bạn sẽ được xem xét kỹ lưỡng hơn cho bất kỳ trường hợp đạo văn nào và hậu quả của bất kỳ sự đạo văn nào được phát hiện thậm chí còn nghiêm trọng hơn bởi vì tính độc đáo là cơ sở của loại nghiên cứu cấp cao này, là tiêu chuẩn để được công bố.

 

Dịch bởi: Tramtt

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục