Bài viết liên quan:

THINK TWICE BEFORE YOU ACT

Once upon a time there lived two frogs in a marsh. They were very happy with their lot there.

But as the hot summer approached the marsh began to dry up. In a few days, the marsh got totally dry. So, the frogs decided to leave that place and look out for some other shelter for themselves and reached a deep well. They sat on the edge of the well and peeped inside it. It had a lot of water in it.

One of the frogs got so overjoyed to see the water that it at once said, "This well looks quite a fit place for us to live. It will be cool and safe inside. Let's jump in.

" The other frog was wise enough and replied, "Not so soon, my friend! We left the marsh when it had dried up. So, first think how we shall come out of this well if it gets dry.

The first frog was speechless, as he had realized that one must think before taking any step.

Source: Kids Front

 

 

 

Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động

Ngày xửa ngày xưa, có hai con chú ếch sống trong đầm lầy. Chúng thực sự hài lòng khi sống ở đây.

Nhưng khi mùa hè nóng bức đến gần, đầm lầy bắt đầu khô cạn. Vài ngày sau, đầm lầy hoàn toàn khô cạn. Vì vậy chú ếch quyết định rời khỏi nơi đó và tìm một nơi khác để nương náu và chúng đã kiếm được một cái giếng sâu. Chúng ngồi trên thành giếng và nhìn xuống bên trong giếng. Cái giếng này có thật nhiều nước bên trong.

Một trong những con ếch vui mừng khôn xiết khi thấy nước liền bảo rằng: "Đây đúng là nơi hoàn toàn phù hợp cho chúng ta sống. Chúng ta sẽ được mát mẻ và an toàn trong đó. Nhảy thôi nào!"

Một con ếch khác đủ khôn ngoan trả lời: "Đừng vội bạn à, chúng ta rời bỏ đầm lầy vì nó đã khô cạn. Vì thế, việc đầu tiên nghĩ đến là làm thế nào để chúng ra ra khỏi chổ này nếu nó bị khô"

Con ếch đầu tiên không nói nên lời vì nó nhận ra rằng phải suy nghĩ trước khi làm bất cứ việc gì.

 

Dịch bởi: thuyduong2908