Bài viết liên quan:

THINK BEFORE YOU SPEAK

One day a boy was caught stealing onions from a vegetable shop. He was taken to a judge. The judge gave him three choices; eat all the onions in one go, submit to a thousand lashes or pay fine.

The boy without thinking said that he would like to eat all the onions. Very confidently, he started eating the onions but after eating a few, his eyes began to burn, his nose started running and his mouth felt as if it was on fire.

The boy asked for the lashes instead but after a few lashes he couldn't tolerate the pain. So, ultimately he said that he would pay the fine.

Now he understood that one should always think before speaking.

Source: Kids Front

 

 

Hãy suy nghĩ trước khi nói

Một ngày nọ, một cậu bé đã bị bắt gặp ăn cắp hành từ một cửa hàng rau. Cậu bị đưa đến tòa. Thẩm phán cho cậu bé 3 sự lựa chọn: Ăn hết luôn số hành, chấp nhận bị nhổ 1000 lông mi hoặc phải trả tiền phạt.

Cậu bé không cần suy nghĩ nhiều và quyết định ăn hết số hành. Rất tự tin, cậu bé bắt đầu ăn số hành đó và sau khi ăn một ít, mắt cậu bắt đầu cay, nước mũi chảy và miệng cậu bé cảm thấy như đang bị thiêu đốt.

Cậu bé đành đổi sang lông mi nhưng sau một vài cọng lông mi, cậu bé không thể chịu đựng được sự đau đớn. Vì thế, cuối cùng cậu bé quyết định đóng tiền phạt.

Bây giờ cậu đã hiểu một điều rằng phải luôn suy nghĩ trước khi nói.

 

Dịch bởi: AdamDuong, aextqt1